Disputation: Martin Andersson

Disputationer,Högskolan i Skövde,ASSAR

Tid: 2018-09-24 10:00 - 13:00
Plats: ASSAR Industrial Innovation Arena

Martin Andersson disputerar med sin avhandling "A bilevel approach to parameter tuning of optimizational algorithms using evolutionary computing".

Opponent: Prof. Juergen Branke, The University of Warwick
Huvudhandledare: Prof. Amos Ng, Högskolan I Skövde
Bihandledare: Dr. Sunith Bandaru, Högskolan i Skövde och Prof. Kalyanmoy Deb, Michigan State University

Lägg till i Google kalender

Lägg till i Ical

Martin Andersson

Kontakt