E-hälsa: Nya teman och innovativa metoder i forskning om hälsa och hälsovård

Öppna föreläsningar,Högskolan i Skövde

Tid: 2015-10-14 10:00 - 12:00
Plats: Högskolan i Skövde, hus Portalen, lokal Utsikten

Socialpsykologiskt inriktat seminarium dit alla intresserade är välkomna.

Om seminariet

Jesper Petersson, fil. dr., lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet håller en presentation om det växande forskningsfältet "E-hälsa" och innovativa forskningsmetoder. Diskussion och kaffe följer efter seminariet.

E-hälsa går i korthet att beskriva som användandet av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i det medicinska, vårdande och hälsofrämjande arbetet. E-hälsa kan ses som en paraplyterm som bland annat rymmer vård på distans med hjälp av IKT, och vars två huvudfåror består av telemedicin (innanför vårdens väggar) och televård (mellan vårdinstitutioner och t.ex. kroniskt sjuka och äldres hemmiljö). Dessa två fåror har som empiriska fält stått i fokus för Jesper Peterssons forskning. För att studera införandet av digital teknik i hälso- och sjukvården, har Jesper utgått från teorier utvecklade inom Science and Technology Studies (STS), och kulturgeografiska perspektiv i analysen av vård på distans

Mer information om högre seminiarier i socialpsykologi

Sista anmälningsdag 10 oktober. 

Lägg till i Google kalender

Lägg till i Ical

Kontakt

Anmälan till seminariet