I Almedalen: Medborgarskap i det digitala samhället – hur då då?

Externwebb kalender,Öppna föreläsningar

Tid: 2017-07-03 16:30 - 17:50
Plats: Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen, Visby

Digitaliseringen transformerar hela samhället. Vad betyder det för dig som medborgare? Hur påverkar det dig som patient, kund och elev? Hur påverkas samhällsfunktionernas relation till medborgarna?

Seminariet är en del av Högskolans i Skövdes arrangemang under Almedalsveckan 2017 och ett samarbete mellan Chalmers, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst och Västra Götalandsregionen

Här kan du läsa mer om seminariet.

Här kan du läsa mer om allt allt vi gör i Almedalen 2017

Lägg till i Google kalender

Lägg till i Ical