I Almedalen: Vad får du veta om mitt digitala privatliv?

Externwebb kalender,Öppna föreläsningar

Tid: 2017-07-02 15:00 - 16:00
Plats: Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen, Visby + LIVESÄNT på Facebook

Vad händer med vår förmåga att fatta självständiga beslut om Google vet vad vi letar efter redan innan vi har kommit på det själva? Vilka risker och möjligheter finns när privatlivet digitaliseras? Hur bör vi hantera fenomenet? Vi låter teknik och filosofi mötas.

Föreläsningen  är en del av Högskolans i Skövdes arrangemang under Almedalsveckan 2017.

Se seminariet - livesändning

Vi livesänder seminariet på Facebook: www.facebook.com/hogskolaniskovde 

Mer information

Här kan du läsa mer om föreläsningen.

Här kan du läsa mer om allt allt vi gör i Almedalen 2017

Lägg till i Google kalender

Lägg till i Ical