I Almedalen: Hur kan IT-standarder och upphandlingar hindra innovation samt diskriminera individer och företag?

Externwebb kalender,Öppna föreläsningar

Tid: 2017-07-04 13:30 - 14:30
Plats: Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen, Visby + LIVESÄNT på Facebook

Myndigheters IT-upphandlingar skapar inlåsning som hindrar innovation. I många projekt refererar myndigheter till specifika IT-standarder som diskriminerar enskilda individer och företag. Hur kan upphandlingar av IT stimulera innovation och undvika inlåsning?

Seminariet är en del av Högskolans i Skövdes arrangemang under Almedalsveckan 2017.

Se seminariet - livesändning

Vi livesänder seminariet på Facebook: www.facebook.com/hogskolaniskovde 

Mer information

Här kan du läsa mer om seminariet.

Här kan du läsa mer om allt allt vi gör i Almedalen 2017

Lägg till i Google kalender

Lägg till i Ical