Lunchseminarium om immaterialrätt vid forskning i samproduktion

Högskolan i Skövde

Tid: 2016-01-19 11:45 - 13:00
Plats: Insikten i Portalen, Högskolan i Skövde

Alessandra R Rodrigues Padilha, forskningskoordinator och jurist vid Högskolan i Halmstad, pratar under lunchseminariet om forskning i samproduktion – vad man bör tänka på när det gäller immaterialrätt och det avtal som Högskolan i Skövde har som mall. Välkommen önskar INFINITs operativa ledningsgrupp!

Anmäl dig senast den 14 januari. Ta med egen lunch!

Avtalsmall

Läs den avtalsmall som Högskolan använder idag (Worddokument)

Exempel på frågor som uppkommer när man läser mallen

7.1. Äganderätten till projektresultat tillkommer den eller de parter som genererar detsamma.

Fråga: Anta att jag kommer med biobanksmaterial till företag X och använder deras utrustning för min meotd, som en del i motfinansieringen. Jag kommer sedan tillbaka till HS och har med mig rådata som jag arbetar med. Vem äger då projektresultatet och de siffror som kommer ut? Om siffrorna bidrar till en modell som kan förutsäga sjukdom, äger då företag X en del av modellen?

8.7. Högskolan har alltid rätt att i sin fortsatta forsknings- och utbildningsverksamhet kostnadsfritt nyttja såväl gemensamt som enskilt projektresultat.

Fråga: "Högskolan" - innebär det vem som helst från Högskolan, det är väl inte per automatik bara projektledarens om äger projektresultatet? Det snuddar kanske vid upphovsrättslagen. Och hur länge gäller det?

Lägg till i Google kalender

Lägg till i Ical

Anmäl dig senast den 14 januari