Mångfaldsforum: Framtidssäkra med jämställdhet och mångfald

Tid: 2018-09-26 09:00 - 16:00
Plats: Meddelas senare

Mångfaldsforum är föreläsningar och workshops med fokus på hur vi skapar former för ett hållbart jämställdhets- och mångfaldsarbete. Onsdagen den 26 september är alla som vill lära sig mer och få konkreta verktyg, oavsett roll i verksamheten, välkomna på årets mångfaldsforum.

Mer information om innehållet under årets mångfaldsforum kommer att publiceras här allteftersom det blir klart.

Lägg till i Google kalender

Lägg till i Ical

Kontakt