Populärvetenskapligt café: Hur säkert är informationssamhället? Och kan vi skydda oss?

Evenemang,Öppna föreläsningar,Högskolan i Skövde,Samverkan

Tid: 2015-09-30 19:00 - 21:00
Plats: Högskolan i Skövde, hus G, sal G 110

Marcus Nohlberg, lektor i datavetenskap på Högskolan i Skövde och doktor i social engineering, berättar om risker och hot i vårt digitala informationssamhälle. Hur vi riskerar att bli manipulerade och bedragna vid datorn och om det finns några sätt att skydda sig. Och vilka informationstillgångar har vi som vi måste skydda? Vilka hot och sårbarheter står vi inför? Vad händer om hoten slår in?

Marcus Nohlbergs specialområde är social engineering, alltså social ingenjörskonst i betydelsen psykologisk manipulation, vilket rör sig om den mänskliga faktorns påverkan på informationssäkerhet.

Social engineering är ett komplext ämne menar Marcus Nohlberg. Det är ett mångtydigt begrepp och svårt att hitta något bra svenskt. Ibland kallar han det för sociala manipuleringstekniker. Och just manipulering är ett effektivt vapen för den som vill göra dataintrång. Hur man skyddar sig mot dessa, om det nu går, berättar Marcus Nohlberg under sin föreläsning.

Onsdagen den 30 september
Högskolan i Skövde, hus G, sal G 110 kl 19.00.

Fri entré!  Fika finns att köpa i anslutning till föreläsningen.

De populärvetenskapliga caféerna är ett samarrangemang mellan Folkuniversitetet, Skaraborgs Senioruniversitet och Högskolan i Skövde.


Lägg till i Google kalender

Lägg till i Ical

Marcus Nohlberg