Populärvetenskapligt café: Hur ska vi agera vid kriser och katastrofer?

Forskning,Utbildningsomr - Data och IT

Tid: 2018-02-21 18:30 - 20:30
Plats: Högskolan i Skövde, hus G, sal G 110

Joeri van Laere är lektor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde. Han har genomfört och utvärderat över 140 krisövningar. Vid årets andra populärvetenskapliga café föreläser han om hur vi ska agera vid en kris eller katastrof.

En kris kan orsakas bl a av naturkatastrofer, tekniska fel eller brottsliga angrepp. Viktiga samhällsfunktioner såsom vård, vattenförsörjning, livsmedelsförsörjning, transporter eller elförsörjning kan slås ut. Oavsett vad som inträffar finns ett antal generella krishanteringsprinciper som vägleder oss i vad vi bör göra eller tänka på. Tillsammans kan vi undvika att en händelse eskalerar och där med lindra händelsens konsekvenser.

Joeri van Laere är lektor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde. Han har under de senaste tio åren tillsammans med forskarkollegor anordnat, genomfört och utvärderat över 140 krisövningar hos kommuner i Skaraborg.  

Pop cafe ht 2018

 

Pop cafe ht 2018

Lägg till i Google kalender

Lägg till i Ical

pop café vt 2018

KONTAKT