Populärvetenskapligt café: Mode. Lyx. Film.

Evenemang,Öppna föreläsningar,Högskolan i Skövde,Samverkan

Tid: 2018-01-24 18:30 - 20:30
Plats: Högskolan i Skövde, hus G, sal G 110

Vårens första populärvetenskapliga café gästas av Louise Wallenberg, filosofie doktor i filmvetenskap och docent i modevetenskap vid Stockholms universitet. Onsdagen den 24 januari föreläser hon om den intima relationen mellan film och mode.

Kort efter filmens födelse spelar historiska och samtida modeplagg en viktig roll för filmers representation, berättande och attraktionskraft. I början av 1900-talet kommer även modebranschen att inse hur väl filmmediet lämpar sig för att snabbt och effektivt kunna saluföra olika typer av produkter. Filmindustrin och modeindustrin har dessutom en tydlig gemensam nämnare: de utgör båda två ett slags symbiotiska "drömfabriker" vilka har som mål att uppvisa och sälja en ideal tillvaro – och en ideal skönhet. 

Symbiosen mellan film och mode håller i sig genom hela 1900-talet med bl a Hollywood och dess kostymskapare som viktiga modeaktörer och trendsättare. Under 2000-talet ska denna symbios utvecklas och förfinas genom en ny genre som kan sägas vara gränsupplösande - "fashion films".

Dessa påkostade, korta och på nätet lättillgängliga filmer produceras av stora modehus i samarbete med erkända musiker, fotomodeller, skådespelare, konstnärer – och framstående filmregissörer och -kreatörer.

Louise Wallenberg är fil.dr. i filmvetenskap och docent i modevetenkap vid Stockholms universitet och var under 2006 och 2013 föreståndare för Centrum för modevetenskap vid samma universitet.

Hennes forskning rör främst representationer av kön, etnicitet och sexualitet inom mode och film men hon intresserar sig även för etiska spörsmål rörande faktiska arbetslivsförhållanden inom de två branscherna.

Onsdagen den 24 januari kl 18.30 - 20:30. Obs tiden!
Högskolan i Skövde, hus G, sal G 110
Fri entré!

Ett samarrangemang mellan Högskolan i Skövde, Folkuniversitetet och Skaraborgs senioruniversitet.

 

Lägg till i Google kalender

Lägg till i Ical

pop café vt 2018
Louise Wallenberg är fil.dr. i filmvetenskap och docent i modevetenskap vid Stockholms universitet. Vid vårens första populärvetenskapliga café på Högskolan i Skövde den 24 januari föreläser hon om mode, lyx och film.

Kontakt