Skövdeforskare föreslår lösningar för att kommunicera förbättringsarbete i små och medelstora företag

Disputationer,Högskolan i Skövde,Samverkan,ASSAR

Tid: 2017-08-30 13:00 - 16:00
Plats: Spegeln, Portalen, Gothia Science Park, Skövde

Carina Larsson, forskare vid Institutionen för Ingenjörsvetenskap på Högskolan i Skövde lägger den 30 augusti fram sin sin licentiatavhandling, Den handlar om att tillverkande företag som en viktig drivkraft för ekonomisk tillväxt.

En vanlig metod för företagen att öka sin konkurrenskraft är att jobba med det som kallas Ständiga förbättringar, ett resultatorienterat förbättringsarbete. Trots att teorin är välkänd misslyckas många företag med att införa Ständiga förbättringar. Det vill Carina Larsson försöka ändra på.

Hennes avhandling heter ”Communicating performance measures: Supporting Continuous improvement in manufacturing companies”. Syftet med Carinas forskning är att stötta införandet av Ständiga förbättringar genom förbättrad kommunikation av mål och mätetal.

Carina Larsson försvarar sin licentiatavhandling onsdagen den 30 augusti på Högskolan i Skövde. Det sker i Spegeln, Portalen, Gothia Science Park, Skövde kl 13.00.

Läs avhandlingen här:
http://his.diva-portal.org/smash/get/diva2:1113361/FULLTEXT01.pdf  

För mer information:
Carina Larsson
Adjunkt i automatiseringsteknik
Institutionen för ingenjörsvetenskap
Högskolan i Skövde
Tfn: 0728-62 39 19
carina.larsson.3@volvo.com 

Lägg till i Google kalender

Lägg till i Ical

Carina Larsson
I sin licentiatavhandling, som hon lägger fram den 30 augusti, föreslår Carina Larsson, forskare vid Högskolan i Skövde, lösningar för att kommunicera förbättringsarbete i små och medelstora företag.