Utdelning av Högskolans mångfaldstipendium 2016

Evenemang,Högskolan i Skövde

Tid: 2017-02-22 09:30 - 10:00
Plats: Götasalen, Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövdes mångfaldstipendium för 2016 delas ut av rektor Lars Niklasson under hans tal i Götasalen, onsdag 22 februari kl 9.30. Mottagare är Christian Nyman Gomez, tidigare student på magisterprogrammet Serious Games.

Christian får stipendiet för examensarbetet "A game to gain awareness of cultural differences"/”Ett spel för ”att öka medvetenhet om kulturella skillnader”. Motiveringen från Högskolans mångfaldsgrupp är bland annat att i flyktningkrisens spår visar uppsatsen på en möjlighet att använda dataspel för att få nyanlända att upptäcka kulturella skillnader på ett effektivare och mer engagerande sätt än traditionell klassrumsundervisning.

Högskolans mångfaldstipendium delas årligen ut till student/studenter vid Högskolan i Skövde, som har utfört ett examensarbete på grundnivå eller avancerad nivå som särskilt har utmärkt sig på temat mångfald.Det ska vara aktuellt, originellt, nyskapande och spegla samhällsutvecklingen. Det ska också vara angeläget och till nytta för flera. Stipendiet är på 5000 kr samt ett diplom.

Läs uppsatsen här.

Kl 12:15 i sal G 109 håller stipendiaten en öppen lunchföreläsning om sin belönade uppsats.Fri entré.

Lägg till i Google kalender

Lägg till i Ical

Mångfaldsstipendiet 2016

Kontakt