You are what you eat: Exploring the gut-brain connection

Externwebb kalender,Öppna föreläsningar

Tid: 2019-05-23 16:30 - 17:30
Plats: University of Skövde, G-building, Room G110

Forskning har börjat visa att relationen mellan magen och hjärnan är mycket mer djupgående än man tidigare trott. De två påverkar varandra, ibland på oväntade sätt, och kan ha stor relevans för både hälsa och välmående.

Boushra Dalile – Skövdealumn och numera doktorand vid Translational Research Center for Gastrointestinal Disorders (TARGID) vid Katolska Universitetet Leuven i Belgien – har omfattande expertis inom ämnet, med publikationer inom bl.a. tidskrifterna Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology, Behavioral and Brain Sciences och Appetite. Hon fokuserar på hur olika mat- och näringsgrundade behandlingar kan påverka psykosocial stress och ångest positivt, mer specifikt genom att titta på hur korta fettsyror – den produkt som bildas när kostfibrer spjälkas i tarmen – kan relateras till psykologiskt välmående.

I sin presentation ger Boushra publiken en introducerande översikt över detta spännande forskningsfält. Hon talar även, i lite mer detalj, om sitt specifika fokus, samt delger en del av de insikter hon vunnit under sin tid som forskare inom fältet.

OBS! Seminariet är på engelska.

Föreläsningen förväntas ta ca 40 minuter, med tid för frågestund efteråt.

Lägg till i Google kalender

Lägg till i Ical

Kontakt