DRIFTINFORMATION Scio nere för underhåll

2018-10-12

Just nu är Scio nere för underhåll. [EN] Scio is down for maintenance.

Senast kl 12.00 kommer Scio att vara igång igen. [EN] Scio will be back by 12 pm.