Stöd och inspiration i dina studier

2017-08-15

Stöd och inspiration är ett samlingsnamn för ett samarbete mellan olika verksamheter på högskolan som på olika sätt ger stöd till studenterna under deras studietid samt hjälper dem att hitta verktyg för att lyckas i sina studier.

Under hösten kommer de olika verksamheterna, enligt ett rullande schema, finnas på plats i D huset intill Café Dalucci varje torsdag kl 12.30 - 14.00 med start 7 september. Avsikten är att synliggöra dessa och ge studenter möjlighet att på ett informellt sätt ställa frågor och bekanta sig med högskolans stödfunktioner. Ta tillfället i akt att under hösten träffa:

  • Studie- och karriärvägledare
  • Samordnare för studenter med funktionsnedsättning
  • Studentkurator
  • Bostadskoordinator
  • Kyrkan i Högskolan
  • Biblioteket
  • Studieverkstan
  • Drivhuset