Kompetensutveckling för yrkesverksamma

Högskolan i Skövde erbjuder högkvalitativ fortbildning för dig och dina medarbetare. Bland våra utbildningar finns fortbildning och uppdragsutbildning för många olika yrkesgrupper. Fördelarna med att är att du får akademisk kvalitet på kompetensutvecklingen och tillgång till universitetets lärare och forskare som förmedlar den senaste kunskapen inom önskat ämnesområde.

Utbildning på uppdrag av dig som arbetsgivare

Uppdragsutbildning vänder sig till juridisk person, till exempel ett företag, en kommun eller en organisation. Den som ger oss uppdraget utser också vilka som deltar i utbildningen. Att köpa en uppdragsutbildning från Högskolan i Skövde innebär att du som arbetsgivare har möjlighet att påverka utformningen kurser så att det passar er organisation. Det kan vara kombinationer av olika ämnen eller hela utbildningspaket. Inga formella betyg eller intyg krävs av kursdeltagarna, och kurserna kan ofta – om så önskas – ge akademiska poäng. Ramarna för när, var och hur vi utbildar är vida:

  • omfattning – från halvdagsseminarium till fleråriga utbildningsprogram
  • utbildningsort – på arbetsplats, hos oss i Högskolan, eller annan lämplig plats
  • upplägg – från ämnesspecifikt till tvärvetenskapligt

Kompetensutveckling för dig som är yrkesverksam inom industrin

Högskolan i Skövde erbjuder två avgiftsfria fortbildningsprogram, Framtidens industri och STOMME, de ges på på avancerad nivå respektive grundnivå. De vänder sig till dig som är yrkesverksamma inom tillverkningsindustrin och arbetar med kvalitet, logistik, produktion eller underhåll. De är flexibla med nästan all undervisning sker på distans genom eget arbete, med ett fåtal träffar på campus i Skövde. Utbildningarna ger dig möjlighet att utveckla din kompetens, parallellt med aktivt arbete - en vinst för både dig, dina kollegor och organisationen du jobbar för.

Våra olika utbildningar

Nedan presenteras ett urval av våra utbildningar. Glöm inte att vi kan skräddarsy kurser för din organsation. Kontakta oss med dina önskemål! 

Vård och hälsa kompetensutveckling


Vård & hälsa 

Biovetenskap

Ingenjör, teknik och biovetenskap

Framtidens industri, kompetensutveckling för dig som är yrkesverksam inom industrin

 

 

 

 

Tidigare uppdragsgivare berättar