Ansökan för kurser inom Virtuella fabriken

För att söka kurser inom Virtuella fabriken fyll i formuläret nedan. För att vara behörig till kurserna ska du ha akademiska meriter samt minst 12 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet från tillverkningsindustrin. Saknar du akademiska meriter kan du ansöka om att bli bedömd på reell kompetens. Behörighetskraven kan skilja mellan de olika kurserna, se kursplan för respektive kurs.

Du styrker din behörighet genom att skicka in kopia på dina akademiska meriter, eller om du söker på reell kompetens, kompetensbeskrivning, samt bilagor. Du behöver även skicka med tjänstgöringsintyg samt kopia på ditt gymnasiebetyg.

Jag söker kursen/kurserna
Jag har...

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr