Digitala föreläsningar för kursen Externredovisning I, 7,5 hp

Uppdragsutbildning behöver inte nödvändigtvis bedrivas i form av föreläsningar där det krävs fysisk närvaro eller i form av distansutbildning på bestämda tider. Den kan också utföras i form av inspelat material som deltagaren kan använda sig av under vilken tid på dygnet som helst.

Högskolan i Skövde har en betydande mängd inspelat material som kan köpas och sedan på ett smidigt sätt användas i uppdragsutbildning. Folkuniversitet i Göteborg har som en del av uppdragsutbildningen Externredovisning I, 7,5 hp köpt instruktionsfilmer anpassade för inlämningsuppgiften avseende programvaran Visma Administration 2000. Folkuniversitetet har också skaffat sig tillgång till filmer med föreläsningar och övningar om löpande bokföring och bokslut.

Det här är ett väldigt smidigt sätt att bedriva uppdragsutbildning. Deltagarna kan tillgodogöra sig utbildningen i sin egen takt, man sparar tid och konceptet bidrar dessutom till reducerade kostnader för samtliga parter.

Intresseanmälan och frågor till

Denna kurs ges återkommande på uppdrag.
Kursansvarig: Cecilia Gillgren, cecilia.gillgren@his.se, 0500-44 88 52
Samordnare för uppdragsutbildning inom Ekonomi och Samhälle: Elisabeth Insulander, elisabeth.insulander@his.se, 0500-44 82 79

 

Kontakt