Skaraborgsprogrammet

Skaraborgsprogrammet är ett samarbete mellan Skaraborgs kommunalförbund, Gothia Science Park, IDC West Sweden och Högskolan i Skövde. Programmet är en strategisk satsning för att ytterligare stärka utvecklingen i Skaraborg. Skaraborgs kommunalförbund står för projektledning och samordning, IDC West Sweden bidrar med olika nätverk och analyser, Gothia Science Park hjälper till med affärsutveckling genom inkubator, teknikpark och projektarena och Högskolan i Skövde står för utbildning och forskning till arbetslivet.

Syftet är att stärka Skaraborg och ge förutsättningar för att hantera det nya kunskapssamhället samt tillvarata kompetens och organisering. Långsiktigt skall programmet få till stånd en kunskapsöverföring mellan olika grupperingar, höja den akademiska nivån i Skaraborg och behålla nyutexaminerade. Kortsiktigt skall programmet bidra till att arbetslivet och dess medarbetare går stärkta ur olika omställningar under de närmaste åren.

Gemensamma områden är Kompetensutveckling, Kompetensväxling, Forskning och utveckling samt Infrastruktur.

Högskolans del i Skaraborgsprogrammet 2.0

Högskolans områden i Skaraborgsprogrammet är Mentorprogrammet, Partnerprogrammet och det livslånga lärandet.

  • Mentorprogrammet
    Studenter får under ett år tillgång till en mentor från arbetslivet. Genom att stärka kontakten mellan studenter och det lokala arbetslivet och öka kännedomen om Högskolans utbildningsprogram behålls förhoppningsvis studenter i Skaraborg efter avslutad examen.
  • Partnerprogrammet
    Ett exklusivt program för kunskapsöverföring mellan jämlikar där att ledande personer från näringsliv och kommuner i Skaraborg tillsammans med Högskolan i Skövdes ledande forskare och chefer delar den kunskap som finns inom respektive område.
  • Det livslånga lärandet
    Höja kunskapsnivån i Skaraborg och vidareutveckla Högskolans kursutbud. Det ger arbetsmarknaden möjlighet att kompetensutveckla medarbetare, påverka kursutbudet och anställa examinerade.

 

Logotyp HiS

Skaraborgs kommunalförbund

IDC

Gothia Science Park

Västra Götalandsregionen