Mentorprogrammet - möt studenter på väg ut i arbetslivet

Högskolans mentorprogram, erbjuder engagerade studenter att under ett halvår få en personlig mentor från arbetslivet.

Ömsesidigt utbyte

Att vara mentor innebär att du delar med dig av dina erfarenheter och ditt kunnande till en student på väg ut i arbetslivet. Du finns till hands för att stötta, uppmuntra och inspirera. I utbyte får du nya tankar, idéer och infallsvinklar på den egna yrkesrollen. Mentorprogrammet erbjuder också ny kunskap genom föreläsningar och workshops, samt möjligheter till många nya kontakter.

Mentorprogrammet startar i oktober och löper under ett halvår fram till april. Mentor och adept träffas då på tu man hand ungefär en gång i månaden. Utöver detta bjuder Högskolan in till ett antal gemensamma träffar där alla deltagare har möjlighet att träffas, lära nytt och nätverka.

Målet för Mentorprogrammet är att stärka kontakten mellan studenter och deras framtida yrkesliv.

"Att känna att man kan hjälpa och inspirera en högskolestudent, samtidigt som man får massor tillbaka känns meningsfullt och ger en riktig kick."
Kurt Malmqvist, egenföretagare och konsult, QMA Konsult AB 

Här möter du en annan flerfaldig mentor, Kamilla Börjesson på Arla Foods, som berättar hur givande det är att samverka med en student från Högskolan i Skövde.

Se även

Introduktionsmaterial (PDF)

Mentorskapskontrakt

Program hösten 2017 - våren 2018

Pressklipp

Berättelse av en mentoralumn

Information för adepter (studenter)

Kontakt