Tack för i år, dina synpunkter är värdefulla!

Det är oerhört viktigt för oss på Högskolan i Skövde att sammanföra engagerade studenter och erfarna representanter från arbetslivet. Båda parterna har mycket att ge varandra och vi hoppas och tror att du haft stort utbyte av det senaste halvårets möten och träffar.

Vi vill gärna ha din feedback. Därför är vi tacksamma om du – oavsett om du varit adept eller mentor – fyller i den utvärdering som du hittar via länken här nedan. 

Vår målsättning är att ständigt utveckla och förbättra programmet och vi vill därför gärna be dig att besvara frågorna så detaljerat som möjligt.  Du väljer själv om du vill fylla i ditt namn eller vara anonym.

Adept – här fyller du i din utvärdering!

Mentor – här fyller du i din utvärdering!

Har du några frågor eller förslag är du alltid välkommen att höra av dig till oss. Tack och på återhörande!

Christina Landelius Törning 
Avdelningen för samverkan och kommunikation, Högskolan i Skövde

Kontakt