Samverkansplattformar

Högskolan i Skövde vill bidra till tillväxt i samhället och därför har samverkan en viktig funktion. För att främja kunskapsutbyte och nytänkande mellan Högskolan och näringsliv, region, kommuner, organisationer och studenter finns ett antal olika samverkansarenor.

Här kan du läsa om några strategiska samarbeten där man aktivt arbetar med regional utveckling och kunskapsöverföring.


Sweden Game Arena – ett av Europas främsta kluster för utbildning, affärer och forskning för spelutveckling. 

CLAS Centrum för Ledarskap och Arbetsliv i Skaraborg – samverkan mellan akademi och arbetsliv för utvecklingen av Skaraborg som kunskapsregion.

ASSAR Industrial Innovation Arena – en utvecklingsmiljö för forskning, teknikutveckling, innovation och utbildning.

Skaraborgs innovativa miljöer 2020 – ska stärka samverkan mellan forskning och innovation. Fokusområden är virtuell hälsa och kunskapsdriven industri.

Samverkansplattform i systembiologi – för samverkan mellan Institutionen för biovetenskap och företag inom Life Science.

Samverkansplattform - PICS (Privacy, Information and Cyber Security) – PICS är en plattform för gemensamma aktiviteter inom området personlig integritet, samt informations- och cybersäkerhet på Högskolan i Skövde.

Logga Sweden Game Arena

CLAS logotype