• Alla (979)
 • Program (69)
 • Kurser (1000)
 • Personal (530)
 • Filer (0)
 • Om Skaraborgs Innovativa Miljöer

  Med stöd från EU:s strukturfonder har Högskolan i Skövde startat upp sex nya forskningsmiljöer. Projektet, som går under namnet Skaraborgs innovativa miljöer, s

 • Analys av NGS-data 1 A1N Start v.36/04, Fristående kurs/Programkurs, 25/100%, ht 18/vt 19

  Vi går igenom NGS med dess möjligheter och begränsningar samt en introduktion till hur data ska analyseras för att ge ett så tillförlitligt resultat som möjligt

 • Analys av NGS-data 2 A1F Start v.42, Fristående kurs/Programkurs, 100%, ht 18

  Lär dig använda de kraftfulla program som hjälper dig att till exempel länka ihop och analysera stora mängder NGS-sekvenser.

 • Bioinformatisk analys med R A1N Start v.46/04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 18/vt 19

  Du får lära dig grunderna i R såsom datatyper, funktioner, statistik och visualisering, samt på ett avancerat sätt applicera kunskaperna på olika typer av data.

 • Biologi 1, behörighetsgivande kurs Start v.36, Programkurs, 50%, ht 18

  Biologi 1, behörighetsgivande kurs

 • Kvalitativ forskning, Forskarnivå Start v.36, Fristående kurs, 10%, ht 18

  Kursen omfattar alla steg som ingår i ett kvalitativt forskningsprojekt: från design till datainsamling, analys, rapportering och spridning.

 • Medvetandet och dess olika tillstånd G1N Start v.45, Fristående kurs, 50%, ht 18

  De huvudsakliga egenskaperna i olika medvetandetillstånd kommer att gås igenom, liksom deras koppling till neurofysiologiska förändringar i hjärnan.

 • Biokemi G1F Start v.46, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 18

  Kursen beskriver uppbyggnad och reglering av de viktigaste metaboliska och energigivande processer som äger rum i såväl prokaryota som eukaryota celler.

 • Cellbiologi G1N Start v.46, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 18

  Inblick i hur cellen är uppbyggd, hur cellens organ fungerar, vilka kemiska komponenter som är viktiga för cellen samt hur olika cellprocesser sker.

 • Experimentella metoder och design inom biovetenskap A1N Start v.36, Programkurs, 25%, ht 18

  Kursens mål är att ge kunskaper om de olika tekniker som används inom det biovetenskapliga vetenskapsområdet.

 • Introduktion till molekylär biodesign G1N Start v.41, Programkurs, 40%, ht 18

  Kursen ger en introduktion i vad molekylär biodesign är, hur området utvecklats samt hur molekylär biodesign kan användas i forskning och utveckling.

 • Moa Lenngren fixade jobbet via ett skolprojekt

  Moa Lenngren fixade jobbet via ett skolprojekt

 • Metoder inom tillämpad positiv psykologi I G1F Start v.40, Programkurs, 100%, ht 18

  Metoder inom tillämpad positiv psykologi I G1F

 • Vetenskapliga grunder för tillämpad positiv psykologi G1N Start v.45, Programkurs, 100%, ht 18

  Vetenskapliga grunder för tillämpad positiv psykologi G1N

 • Datorbaserad ljud- och musikproduktion G1N Start v.46, Programkurs, 100%, ht 18

  Datorbaserad ljud- och musikproduktion G1N

 • Tumörbiologi - modellering A1F Start v.44, Programkurs, 50%, ht 17

  I den här kursen lär vi ut, och övar praktiskt på, olika statistiska och bioinformatiska metoder som används inom forskningsområdet tumörbiologi.

 • Studentintervju: Louise Eklind

  Louise Eklind läser sista året på sjuksköterskeprogrammet. Här berättar hon om utbildningen.

 • Beslut arvode för sakkunniguppdrag

  Beslut för arvode gällande sakkunniguppdrag fattat 2016-07-06 med diarienummer HS 2016/654.

 • Meritportfölj

  Förslag för sökande till läraranställningar på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

 • Programöversikt

  En översikt över Biovetenskapligt program

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

 • 3D-grafik för spel G1N Start v.51, Programkurs, 100%, ht 18

  3D-grafik för spel G1N

 • 3D-modellering för spelproduktion G1F Start v.14, Programkurs, 100%, vt 19

  3D-modellering för spelproduktion G1F

 • 3D-modellering för spelproduktion G1F Start v.13, Programkurs, 100%, vt 17

  Denna kurs ger en fördjupning i grafisk produktion av 3D-modeller för spel, med övningar inom modellering och uv-mappning.

 • 3D-modellering för spelproduktion II G1F Start v.13, Programkurs, 100%, vt 17

  Den här kursen vänder sig till dig som vill ta fram högupplösta 3D-modeller för spel- och filmproduktion.

 • 3D-modellering för spelproduktion II G1F Start v.04, Programkurs, 50%, vt 19

  3D-modellering för spelproduktion II G1F

 • Affective interaction och emotioner G1F Start v.46, Programkurs, 50%, ht 18

  Om vad emotioner är och hur kunskap och mätning av emotioner kan användas vid design och utvärdering av olika typer av interaktiva system.

 • Akademiskt skrivande 2 - uppsats G1N Start v.13, Fristående kurs, 50%, vt 18

  Är du i färd med att skriva en vetenskaplig uppsats, till exempel i form av ett examensarbete? Då är akademiskt skrivande 2 kursen för dig.

 • Aktuella trender i informationssystem G2F Start v.46, Programkurs, 50%, ht 18

  En inblick i aktuella trender inom Informationssystem, exempelvis vilka forskningsområden som för tillfället är de mest centrala.

 • Algoritmer och datastrukturer G1F Start v.44, Programkurs, 50%, ht 17

  Vill du baserat på fakta kunna övertyga någon om att ett datorprogram är bättre än ett annat? Vill du kunna undgå kostsamma misstag som rör konstruktion och und

 • Algoritmer och datastrukturer G1F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Vill du baserat på fakta kunna övertyga någon om att ett datorprogram är bättre än ett annat? Vill du kunna undgå kostsamma misstag som rör konstruktion och underhåll av datorprogram?

 • Algoritmer och datastrukturer G1F Start v.46, Programkurs, 50%, ht 18

  Du studerar algoritmer och teorier som gör att du kan uttala dig om programmens egenskaper och effektivitet.

 • Allmän farmakologi och mikrobiologi G1F Start v.45/14, Programkurs, 50%, ht 18/vt 19

  Kursen innehåller grunderna i farmakokinetik och farmakodynamik, läkemedelslagstiftning samt läkemedel inom autonoma nervsystemet. Kursen innehåller ävenbakteri

 • Allmän kemi G1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen ger en översikt i oorganisk kemi, vilket kommer att ligga till grund för kommande kurser i kemi och biologi.

 • Amning och bröstmjölk A1N Start v.36, Fristående kurs, 25%, ht 18

  Kursen ger dig fördjupade kunskaper i det som rör amning och bröstmjölk från en rad olika infallsvinklar och problemställningar.

 • Amning och bröstmjölk G2F Start v.36, Fristående kurs, 25%, ht 18

  Kursen ger dig fördjupade kunskaper i det som rör amning och bröstmjölk från en rad olika infallsvinklar och problemställningar.

 • Analys av komplexa data A1F Start v.36, Programkurs, 50%, ht 18

  Kursen tar upp text mining, analys baserad på grafer/nätverk och relaterade problem baserade på dessa typer, t.ex. "sentiment analysis" och nätverksanalys.

 • Analys av NGS-data 1 A1N Start v.36/04, Fristående kurs/Programkurs, 25/100%, ht 18/vt 19

  Vi går igenom NGS med dess möjligheter och begränsningar samt en introduktion till hur data ska analyseras för att ge ett så tillförlitligt resultat som möjligt

 • Analys av NGS-data 1 A1N Start v.03, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 18

  I denna kurs går vi igenom NGS med dess möjligheter och begränsningar samt en introduktion till hur data ska analyseras för att ge ett så tillförlitligt resulta

 • Analys av NGS-data 2 A1F Start v.42, Fristående kurs/Programkurs, 100%, ht 18

  Lär dig använda de kraftfulla program som hjälper dig att till exempel länka ihop och analysera stora mängder NGS-sekvenser.

 • Analys av NGS-data 2 A1F Start v.09, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 18

  Analys av NGS-data 2 A1F

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö

Filter

Typ

Sortera

A-Ö