• Alla (981)
 • Program (65)
 • Kurser (1000)
 • Personal (547)
 • Filer (0)

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

 • 3D-grafik för spel G1N Start v.46, Programkurs, 50%, ht 18

  3D-grafik för spel G1N

 • 3D-modellering för spelproduktion G1F Start v.13, Programkurs, 100%, vt 18

  3D-modellering för spelproduktion G1F

 • 3D-modellering för spelproduktion G1F Start v.13, Programkurs, 100%, vt 17

  Denna kurs ger en fördjupning i grafisk produktion av 3D-modeller för spel, med övningar inom modellering och uv-mappning.

 • 3D-modellering för spelproduktion II G1F Start v.13, Programkurs, 100%, vt 17

  Den här kursen vänder sig till dig som vill ta fram högupplösta 3D-modeller för spel- och filmproduktion.

 • 3D-modellering för spelproduktion II G1F Start v.08, Programkurs, 100%, vt 18

  3D-modellering för spelproduktion II G1F

 • Affective interaction och emotioner G1F Start v.44, Programkurs, 50%, ht 17

  Emotioner utgör en stor del av användarens upplevelse av olika typer av IT-system och produkter. I den här kursen tar vi upp vad emotioner är för något och hur

 • Akademiskt skrivande 1 G1N Start v.03/23, Sommarkurs/Fristående kurs, 25/50%, vt 18/ht 18

  Kursens syfte är att utifrån teori och praktik generellt utveckla din färdighet i att producera olika typer av texter som är vanliga i vetenskapliga sammanhang.

 • Akademiskt skrivande 2 - uppsats G1N Start v.13, Fristående kurs, 50%, vt 18

  Är du i färd med att skriva en vetenskaplig uppsats, till exempel i form av ett examensarbete? Då är akademiskt skrivande 2 kursen för dig.

 • Algebra och logik G1N Start v.03, Programkurs, 50%, vt 18

  Kursen behandlar grundläggande matematik och logik i datavetenskapliga sammanhang.

 • Algoritmer och datastrukturer G1F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Vill du baserat på fakta kunna övertyga någon om att ett datorprogram är bättre än ett annat? Vill du kunna undgå kostsamma misstag som rör konstruktion och underhåll av datorprogram?

 • Algoritmer och datastrukturer G1F Start v.44, Programkurs, 50%, ht 17

  Vill du baserat på fakta kunna övertyga någon om att ett datorprogram är bättre än ett annat? Vill du kunna undgå kostsamma misstag som rör konstruktion och und

 • Allmän farmakologi och mikrobiologi G1F Start v.13/45, Programkurs, 50%, vt 18/ht 18

  Kursen innehåller grunderna i farmakokinetik och farmakodynamik, läkemedelslagstiftning samt läkemedel inom autonoma nervsystemet. Kursen innehåller ävenbakteri

 • Allmän kemi G1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen ger en översikt i oorganisk kemi, vilket kommer att ligga till grund för kommande kurser i kemi och biologi.

 • Amning och bröstmjölk A1N Start v.36, Fristående kurs, 25%, ht 18

  Kursen ger dig fördjupade kunskaper i det som rör amning och bröstmjölk från en rad olika infallsvinklar och problemställningar.

 • Amning och bröstmjölk G2F Start v.36, Fristående kurs, 25%, ht 18

  Kursen ger dig fördjupade kunskaper i det som rör amning och bröstmjölk från en rad olika infallsvinklar och problemställningar.

 • Analys av komplexa data A1F Start v.35, Programkurs, 50%, ht 17

  Kursen går igenom analysmetoder för data som har en struktur som är mer komplex än vanlig attribut-värdedata, som oftast används inom traditionell data mining.

 • Analys av NGS-data 1 A1N Start v.03, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 18

  I denna kurs går vi igenom NGS med dess möjligheter och begränsningar samt en introduktion till hur data ska analyseras för att ge ett så tillförlitligt resulta

 • Analys av NGS-data 1 G2F Start v.35, Fristående kurs, 25%, ht 17

  I denna kurs går vi igenom NGS med dess möjligheter och begränsningar samt en introduktion till hur data ska analyseras.

 • Analys av NGS-data 2 A1F Start v.09, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 18

  Analys av NGS-data 2 A1F

 • Anatomi och fysiologi 1 G1N Start v.03/35, Programkurs, 50%, vt 18/ht 18

  Anatomi och fysiologi 1 G1N

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö

Filter

Typ

Sortera

A-Ö