• Alla (986)
 • Program (52)
 • Kurser (793)
 • Personal (576)
 • Filer (987)

Filter

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

 • Data Science - magisterprogram www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Data-Sci...

 • Data Science - masterprogram www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Data-Sci...

 • Teknisk basutbildning www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Teknisk-...

  Detta basprogram fungerar som dörröppnare för dig som vill plugga på universitets- och högskolenivå. Efter ett drygt halvårs studier, på campus eller på distans, är du behörig att söka dig vidare till dina drömmars mål. Med godkänt betyg i programmets kurser hamnar du dessutom i gräddfilen till ingenjörsprogrammet vid Högskolan i Skövde. Här har du platsgaranti!

 • Socialpsykologiskt program www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Socialps...

  Socialpsykologiskt program – Se vad som påverkar människor och deras samspel i situationer. Vilka konsekvenser det får i relationer, på arbetsplats eller skola.

 • Webbutvecklare - programmering www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Webbutve...

  Webbutvecklare – Lär dig kombinera design och programmering för bra webbdesign. Hantera både det som användarna ser och tekniken bakom med unik spetskompetens.

 • IT - User Experience Design www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/IT-User-...

  En utbildning för dig som är mer intresserad av nyttan, upplevelsen och känslan hos en produkt än tekniken som får produkten att fungera.

 • Dataspelsutveckling - grafik www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Dataspel...

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Butikschefsprogrammet 180 HP www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Butiksch...

  Butikschefsprogrammet – en utbildning inom ekonomi & ledarskap. Lär dig leda arbetet i butik och få en kandidatexamen i ekonomi. Högskolan i Skövde

 • Molekylärbiologi - magisterprogram www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Molekyla...

  Molekylärbiologi – magisterprogram – Lär dig vad genetiska förändringar är och hur dessa orsakar sjukdomar. Utbildningar visar på hur molekylärbiologiska tekniker.

 • Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Speciali...

  Specialistsjuksköterskeprogrammet - Skolsköterska – Arbeta hälsofrämjande och förebyggande arbete bland barn och ungdomar i skolan. Modifierad distansutbildning på halvfart ger möjligheter.

 • Hälsocoach www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Halsocoa...

  För dig som är intresserad av människor och deras hälsa. Ett tvärvetenskapligt program där du lär dig att främja hälsa och förebygga sjukdom.

 • Sjuksköterskeprogrammet www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Sjukskot...

  Sjuksköterskeprogrammet – Med stora pensionsavgångar är sjuksköterska ett framtidsyrke med stora jobbmöjligheter. Utbildning ger legitimation och kandidatexamen.

 • Datavetenskap - inriktning systemutveckling www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Datavete...

  Lär dig allt om appar och andra mjukvaror, programmering och systemutveckling. Högskolan i Skövdes datavetenskapliga gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden.

 • Serious Games - magisterprogram www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Serious-...

  Serious Games - magisterprogram – Högskolan i Skövde

 • Bioinformatik - magisterprogram www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Bioinfor...

  Bioinformatik magisterprogram 60 hp, studera kombinationen biologi och IT på avancerad nivå. Lär dig analysera biologiska data. Högskolan i Skövde

 • Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Speciali...

  Specialistsjuksköterska – Distriktssköterska – Ett rörligt & självständigt arbete, du fattar egna beslut och gör avvägningar. Ta steget vidare från sjuksköterska.

 • Biomedicinprogrammet www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Biomedic...

  Biomedicinprogrammet – studera kemi, genetik och fysiologi. Lär dig förebygga sjukdomar, lösa medicinska problem och ta fram nya läkemedel. Högskolan i Skövde

 • Medvetandestudier - neuropsykologi och filosofi www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Medvetan...

  Medvetandestudier, neuropsykologi och filosofi. Unik utbildning med fokus på människans medvetande. Studera hjärnans funktion, vårt beteende & subjektiva upplevelser

 • Molekylär bioteknik magister 60 hp www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Molekyla...

 • Molekylär bioteknik master 120 hp www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Molekyla...

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

Start v.

A-Ö

 • Biostatistik G2F Start v.36/04, Fristående kurs/Programkurs, 17/25%, ht 14/vt 15

  Kursen ger kunskaper i försöksplanering och statistik för experimentella vetenskaper med biologiska exempel som grund.

 • Business Intelligence G2F Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 14

  Syftet med denna kurs är att ge en fördjupad förståelse för Business Intelligence och en inblick i aktuell forskning inom området.

 • Cloud Computing A1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 25%, ht 14

  Cloud computing och moln är begrepp som många använder men få egentligen vet vad det betyder. Vill du veta mer om hur molnet kan hjälpa dig att bygga den nya generationens plattformar eller tillämpningar så är detta kursen för dig.

 • Interaktionsdesign och informationsvisualisering A1N Start v.36/04, Fristående kurs/Programkurs, 25%, ht 14/vt 15

  Kursen belyser design- och användbarhetsaspekter av beslutsfattande och beslutsstödsystem med fokus på hur interaktiv visualisering kan användas för att stödja beslutsprocesser och för att göra abstrakt data mer förståelig.

 • IT i organisationer - introduktion G1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 14

  Kursen ger dig en bred överblick över hur IT-stöd tillämpas samt hur modellering kan användas som ett verktyg för att utveckla såväl organisationer som IT-stöd.

 • Människans kognitiva förmågor och IT G1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 14

  Kursen tar upp kognitiva förmågor som t.ex. minne, beslutsfattande, perception och uppmärksamhet, och skapar en förståelse för människans behov och teknikens möjligheter.

 • Serious games - forskning och utveckling A1N Start v.36, Programkurs, 25%, ht 14

  Dataspel finns och utnyttjas i en mängd situationer idag. Människor spelar på bussen, hemma och på jobbet och vi kan se hur dataspelen berör en rad samhällsområden.

 • Projektstudier i nya medier I G1F Start v.24/36, Fristående kurs/Sommarkurs, 50/75%, ht 14

  Kursen ger en introduktion till och insikter i olika typer av gestaltande projektarbete gentemot en extern part.

 • Upphovsrätt i digitala kulturer G1N Start v.45, Fristående kurs, 25%, ht 14

  Du får en introduktion till hur den digitala teknikens utveckling förändrat och påverkat vårt sätt att hantera musik, bilder, ljud etc på nätet och hur den juridiska utgångspunkten är.

 • Forskningsmetodik inom folkhälsovetenskap G2F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen innehåller en grundläggande teoretisk del och en praktisk del.

 • Förändringsledning I G1N Start v.36, Fristående kurs, 25%, ht 14

  Alla verksamheter idag är utsatta för förändring i någon mening. Därför är förändring att betrakta som ett normaltillstånd snarare än något tillfälligt övergående. I denna kurs får du lära dig mer om hur man kan hantera de förändringar och krav som varje verksamhet måste förhålla sig till.

 • Barn och ungdomars hälsa, livsstil och relationer A1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 25%, ht 14

  Kursen behandlar barn och ungdomars levnadsvillkor utifrån olika aspekter såsom genus, psykisk hälsa/ohälsa, sexualitet, relationer och internetanvändning. Dessutom ingår samhälleliga och kulturella perspektiv.

 • Datorgrafik G1N Start v.36, Programkurs, 50%, ht 14

  Har du funderat på vad populära ord som används inom datorgrafik och spel egentligen innebär? Den här kursen ger kunskap om datorgrafikens tekniska grunder och introducerar begrepp som används inom området.

 • Informationssäkerhet - Riskhantering G1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 14

  Den här kursen ger dig en grundläggande förståelse och insikt om riskhanteringsprocessen för informationssäkerhet med fokus på riskanalys.

 • Kemi 1, behörighetsgivande kurs Start v.04, Programkurs, 50%, vt 15

  Under kursen kommer vi bland annat att gå igenom hur atomer bygger upp kemiska ämnen, hur och varför kemiska reaktioner sker samt hur man kan beräkna detta.

 • Engelsk grundkurs för ekonomer G1N Start v.36, Programkurs, 50%, ht 14

  Den här kursen ingår i Ekonomprogrammet och programmet Personal, organisation och ledarskap. Kursen ger breda grundkunskaper i engelska (grammatik, uttal) samt muntlig och skriftligt färdighet. Färdighetsmomenten är delvis inriktade på den typ av språk som används inom ekonomutbildningen.

 • Praktiskt inriktad pedagogik: att förändra praktiken G1N Start v.45/14, Fristående kurs, 50%, ht 14/vt 15

  Kursen behandlar dagsaktuella pedagogiska frågor i det digitala mediesamhället och hur pedagogiken som vetenskap, samhällelig praktik och etisk angelägenhet kan förstås som ett offentligt fenomen.

 • Praktisk retorik G1N Start v.24/37/04, Fristående kurs/Sommarkurs, 25/100%, ht 14/vt 15

  Det är svårt att leva ett helt liv utan att ibland ställas inför uppgiften att tala eller ge muntliga presentationer i en eller annan form.

 • PLC-programmering I G1N Start v.38/04, Fristående kurs, 35/50%, ht 14/vt 15

  Den här kursen är för dig som vill lära dig hur en PLC är uppbyggd och hur den programmeras.

 • Analys av NGS-data 1 A1N Start v.36/45/04/14, Fristående kurs, 25/27%, ht 14/vt 15

  I denna kurs går vi igenom NGS med dess möjligheter och begränsningar samt en introduktion till hur data ska analyseras för att ge ett så tillförlitligt resultat som möjligt.

Filtrera kurser

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Filter

Avdelning

A-Ö

 • Fredrik Anteryd www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Fredrik_Anteryd...

  Fredrik Anteryd Handledare Institutionen för informationsteknologi 0500-448919

 • Lovisa Dahlström www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Lovisa_Dahlstrm...

  Lovisa Dahlström Adjunkt i omvårdnad Institutionen för hälsa och lärande 0500-448444

 • Radu Dinu www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Radu_Dinu/

  Radu Dinu Forskningshandläggare Studieadministration 0500-448212

 • Maria Forslund www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Maria_Forslund/...

  Maria Forslund Systemutvecklare Systemutveckling 0500-448165

 • Lissa Holloway-Attaway www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Lissa_HollowayA...

  Lissa Holloway-Attaway Institutionen för informationsteknologi 0500-448309

 • Fredrik Jakobsson www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Fredrik_Jakobss...

  Fredrik Jakobsson Forskningsassistent Institutionen för informationsteknologi

 • Thomas Karlsson www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Thomas-Karlsson...

  Thomas Karlsson Studie- och karriärvägledare Studentstöd 0500-448196

 • Victor Nagy www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Victor-Nagy/

  Victor Nagy Forskningsassistent Institutionen för informationsteknologi

 • Anna Wilhelmsson www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Anna-Wilhelmsso...

  Anna Wilhelmsson Institutionen för informationsteknologi 0500-448864

 • Per-Erik Odh www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/PerErik_Odh/

  Per-Erik Odh Systemadministratör IT-service 0500-448177

 • Peter Thorvald www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Peter_Thorvald/...

  Peter Thorvald Lektor i integrerad produktutv Institutionen för ingenjörsvetenskap 0500-448543

 • Ritva Bidersten www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Ritva_Bidersten...

  Ritva Bidersten Registrator/Arkivarie Rektors kansli 0500-448077

 • Rose-Lill Pettersson www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/RoseLill_Petter...

  Rose-Lill Pettersson Adjunkt i biomedicin Institutionen för hälsa och lärande 0500-448648

 • Roy André www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Roy_Andr/

  Roy André Systemadministratör IT-service 0500-448153

 • Rune Svanström www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Rune_Svanstrm/

  Rune Svanström Lektor i omvårdnad Institutionen för hälsa och lärande 0500-448404

 • Sakari Kallio www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Sakari_Kallio/

  Sakari Kallio Lektor/Avd. chef Institutionen för biovetenskap 0500-448824

 • Sandor Ujvari www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Sandor_Ujvari/

  Sandor Ujvari Lektor i logistik Institutionen för handel och företagande 0500-448875

 • Sanja Jurcevic www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Sanja_Jurcevic/...

  Sanja Jurcevic Doktorand Institutionen för biovetenskap 0500-448629

 • Sofia Maier www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Sofia_Maier/

  Sofia Maier Internationell koordinator International office 0500-448021

 • Sofia Persson www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Sofia_Persson/

  Sofia Persson Systemutvecklare Systemutveckling 0500-448073

Filter

Typ

Sortera

A-Ö