• Alla (984)
 • Program (50)
 • Kurser (758)
 • Personal (526)
 • Filer (986)

Filter

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

 • Butikschefsprogrammet 180 HP www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Butiksch...

  Butikschefsprogrammet – en utbildning inom ekonomi & ledarskap. Lär dig leda arbetet i butik och få en kandidatexamen i ekonomi. Högskolan i Skövde

 • Dataspelsutveckling - grafik www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Dataspel...

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Molekylärbiologi - magisterprogram www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Molekyla...

  Molekylärbiologi – magisterprogram – Lär dig vad genetiska förändringar är och hur dessa orsakar sjukdomar. Utbildningar visar på hur molekylärbiologiska tekniker.

 • Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Speciali...

  Specialistsjuksköterskeprogrammet - Skolsköterska – Arbeta hälsofrämjande och förebyggande arbete bland barn och ungdomar i skolan. Modifierad distansutbildning på halvfart ger möjligheter.

 • Hälsocoach www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Halsocoa...

  För dig som är intresserad av människor och deras hälsa. Ett tvärvetenskapligt program där du lär dig att främja hälsa och förebygga sjukdom.

 • Sjuksköterskeprogrammet www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Sjukskot...

  Sjuksköterskeprogrammet – Med stora pensionsavgångar är sjuksköterska ett framtidsyrke med stora jobbmöjligheter. Utbildning ger legitimation och kandidatexamen.

 • Socialpsykologiskt program www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Socialps...

  Socialpsykologiskt program – Se vad som påverkar människor och deras samspel i situationer. Vilka konsekvenser det får i relationer, på arbetsplats eller skola.

 • Webbutvecklare - programmering www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Webbutve...

  Webbutvecklare – Lär dig kombinera design och programmering för bra webbdesign. Hantera både det som användarna ser och tekniken bakom med unik spetskompetens.

 • IT - User Experience Design www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/IT-User-...

  En utbildning för dig som är mer intresserad av nyttan, upplevelsen och känslan hos en produkt än tekniken som får produkten att fungera.

 • Teknisk basutbildning www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Teknisk-...

 • Folkhälsovetenskapligt program 180 hp www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Folkhals...

 • Molekylär bioteknik magister 60 hp www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Molekyla...

 • Molekylär bioteknik master 120 hp www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Molekyla...

 • Datavetenskap - inriktning systemutveckling www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Datavete...

  Lär dig allt om appar och andra mjukvaror, programmering och systemutveckling. Högskolan i Skövdes datavetenskapliga gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden.

 • Serious Games - magisterprogram www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Serious-...

  Serious Games - magisterprogram – Högskolan i Skövde

 • Bioinformatik - magisterprogram www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Bioinfor...

  Bioinformatik magisterprogram 60 hp, studera kombinationen biologi och IT på avancerad nivå. Lär dig analysera biologiska data. Högskolan i Skövde

 • Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Speciali...

  Specialistsjuksköterska – Distriktssköterska – Ett rörligt & självständigt arbete, du fattar egna beslut och gör avvägningar. Ta steget vidare från sjuksköterska.

 • Biomedicinprogrammet www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Biomedic...

  Biomedicinprogrammet – studera kemi, genetik och fysiologi. Lär dig förebygga sjukdomar, lösa medicinska problem och ta fram nya läkemedel. Högskolan i Skövde

 • Medvetandestudier - neuropsykologi och filosofi www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Medvetan...

  Medvetandestudier, neuropsykologi och filosofi. Unik utbildning med fokus på människans medvetande. Studera hjärnans funktion, vårt beteende & subjektiva upplevelser

 • Ekonomprogrammet - redovisning och revision www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Ekonompr...

  Ekonomprogrammet - redovisning och revision Högskolan i Skövde

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

Start v.

A-Ö

Filtrera kurser

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Filter

Avdelning

A-Ö

 • Lihui Wang www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Lihui_Wang/

  Lihui Wang Professor i automatiseringstek Institutionen för ingenjörsvetenskap 0500-448519

 • Anders Dahlbom www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Anders_Dahlbom/...

  Anders Dahlbom Lektor i datalogi Institutionen för informationsteknologi 0500-448907

 • Marie Wilhsson www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Marie_Wilhsson/...

  Marie Wilhsson Adjunkt i omvårdnad Institutionen för hälsa och lärande 0500-448472

 • Mario Taylor www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Mario_Taylor/

  Mario Taylor Systemadministratör IT-service 0500-448133

 • Marita Seglert www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Marita_Seglert/...

  Marita Seglert Assistent Teknisk administrativ service 0500-448105

 • Anna Syberfeldt www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Anna_Syberfeldt...

  Anna Syberfeldt Lektor i automatiseringsteknik Institutionen för ingenjörsvetenskap 0500-448577

 • Anna Thorén www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Anna_Thorn/

  Anna Thorén Utbildningscoach Institutionen för hälsa och lärande 0500-448421

 • Anna-Karin Pernestig www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/AnnaKarin_Perne...

  Anna-Karin Pernestig Lektor i molekylärbiologi Institutionen för biovetenskap 0500-448464

 • Ann-Charlotte Hartung Dahmm www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/AnnCharlotte_Ha...

  Ann-Charlotte Hartung Dahmm Examenshandläggare Antagning och examina 0500-448093

 • Anneli Metso Kjellquist www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Anneli_MetsoKje...

  Anneli Metso Kjellquist HR-chef/Bitr. Högskoledirektör HR-avdelningen 0500-448127

 • Annelie Andersén www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Annelie_Andersn...

  Annelie Andersén Lektor i pedagogik Institutionen för hälsa och lärande 0500-448266

 • Annelie Johansson Sundler www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Annelie_Johanss...

  Annelie Johansson Sundler Lektor i omvårdnad Institutionen för hälsa och lärande 0500-448411

 • Annelise Tilly Lund www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Annelise_TillyL...

  Annelise Tilly Lund Adjunkt i omvårdnad Institutionen för hälsa och lärande 0500-448488

 • Anni Tysk www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Anni_Tysk/

  Anni Tysk Adjunkt soc.psyk/Bitr.avd.chef Institutionen för hälsa och lärande 0500-448243

 • Annie Jonsson www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Annie_Jonsson/

  Annie Jonsson Lektor i ekologi Institutionen för biovetenskap 0500-448662

 • Annika Stenvall www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Annika_Stenvall...

  Annika Stenvall Adjunkt i omvårdnad/biomedicin Institutionen för hälsa och lärande 0500-448432

 • Birgit Pettersson www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Birgit_Petterss...

  Birgit Pettersson Bibliotekarie Bibliotek 0500-448042

 • Birgitta Bäckander www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Birgitta_Bckand...

  Birgitta Bäckander Biblioteksassistent Bibliotek 0500-448047

 • Birgitta Larsson www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Birgitta_Larsso...

  Birgitta Larsson HR-handläggare HR-avdelningen 0500-448009

 • Birgitta Lindström www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Birgitta_Lindst...

  Birgitta Lindström Lektor i datavetenskap Institutionen för informationsteknologi 0500-448368

Filter

Typ

Sortera

A-Ö