• Alla (993)
 • Program (54)
 • Kurser (873)
 • Personal (534)
 • Filer (0)
 • Svenska för internationella studenter - intensiv G1N Start v.33, Fristående kurs, 100%, ht 15

  Denna intensivkurs i svenska för nybörjare ger grundläggande kunskaper och färdigheter i svenska språket, med betoning på vanliga ord och fraser som behövs för att göra sig förstådd i vardagliga situationer. Även grundläggande aspekter på svenskt uttal och grammatik tas upp och diskuteras. Därutöver innehåller kursen moment knutna till svensk kultur och samhällsliv, vilket konkretiseras i kursens delar som är förlagda utanför campus. Kursen ger en god grund inför vidare studier i svenska språket.

 • Industriella systemfilosofier A1N Start v.37, Fristående kurs/Programkurs, 20%, ht 15

  Industriella Systemfilosofier-kursen ger en fördjupning till de idag framträdande produktionsfilosofierna; Lean, 6Sigma, Theory of Constrain, samt Scientific Management.

 • Modellering och optimering av produktionssystem A1N Start v.45, Fristående kurs/Programkurs, 38%, ht 15

  I slutet av den här kursen kommer du att vara redo att bygga enkla modeller, utföra vissa analyser och köra optimering för att lösa realistiska produktionsproblem på systemnivå.

 • Examensarbete i informationsteknologi A1E Start v.04, Fristående kurs, 50%, vt 15

  Denna kurs vänder sig till dig som vill genomföra ditt examensarbete inom informationsteknologi. Du studerar vetenskapliga metoder och generella redskap för att lösa problem och bygga upp kunskap, speciellt inom utbildningens kunskapsområde.

 • Windows-administration I G1F Start v.04, Programkurs, 50%, vt 15

  Den här kursen ger dig en introduktion till hur Windows är uppbyggt, dess olika servertjänster samt introduktion till administration av ”Active Directory”, användare och klienter.

 • Systembiologi A1F Start v.04/36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 15/ht 15

  Den här kursen ger dig kunskaper för att förstå komplexa biologiska system. Exempelvis lär du dig att skapa grafiska modeller som kan analyseras med olika verktyg.

 • Handledning och bedömning i pedagogisk yrkespraktik G2F Start v.04, Fristående kurs, 25%, vt 15

  Kursen Handledning och bedömning i pedagogisk yrkespraktik vänder sig till dig som yrkesverksam lärare och fokuserar på pedagogisk handledning, dess olika modeller och teorier.

 • Engelska 1-30 hp G1N Start v.04/36, Fristående kurs, 100%, vt 15/ht 15

  Vill du läsa om hur det engelska språket fungerar? Vill du lära dig att tala och skriva engelska bättre? Detta är en heltidskurs där man kan bygga vidare.

 • Engelska/länderkunskap inklusive muntlig språkfärdighet G1N Start v.04, Fristående kurs, 50%, vt 15

  I denna kurs får du lära dig om Storbritanniens och USA:s geografi, historia samt kultur- och samhällsförhållanden. Du tränar också på att förbättra ditt engelska uttal och göra muntliga presentationer.

 • Datorintelligens A1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 38%, ht 15

  Kursen kommer först introducera metoder som passar den traditionella definitionen av CI, nämligen: Artificial Neural Networks, Fuzzy Computation och Evolutionary Computation.

 • Avancerade funktioner i Officepaketet 1,5 hp

  De flesta använder bara en bråkdel av den funktionalitet som Officepaketet erbjuder. Med denna kurs får deltagare lära dig funktionalitet som gör att det vardagliga arbetet kan effektiviseras och ge bättre resultat.

 • Energi- och installationsteknik G2F Start v.37, Programkurs, 40%, ht 15

  Kursen ger en översikt över olika installationer i byggnader samt hur dessa samverkar med byggnadens klimatskal och påverkar byggnadens energibalans. Den behandlar byggnaden som system och fokuserar på en effektiv energianvändning.

 • Vetenskaplig metod och kommunikation inom informationsteknologi, Forskarnivå Start v.04, Fristående kurs, 25%, vt 15

  Kursen riktar sig mot forskarstuderande som behöver diskutera, planera, utföra, rapportera samt kritiskt granska forskningsresultat från olika studier och från vetenskaplig litteratur. Efter kursen kan deltagarna identifiera, välja och använda forskningsmetoder som stödjer systematiskt arbete och kommunikation för komplexa forskningsproblem där ofta behövs användning av ett flertal metoder. Kommunikation ska ske mot de krav som gäller för publicering i vetenskapliga tidskrifter.

 • Molekylära markörer för diagnos och prognos A1F Start v.14/45, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 15/ht 15

  Kursen integrerar biologi, biomedicin och bioinformatik för att skapa effektiva metoder för identifiering och användning av molekylära markörer.

 • Skrivande i yrkeslivet 3 hp och Presentationsteknik 3 hp

  I höst erbjuder Högskolan i Skövde kurserna: Skrivande i yrkeslivet, 3 hp och Presentationsteknik, 3 hp.

 • Moderna socialpsykologiska teorier och diskussioner G1F Start v.50, Fristående kurs/Programkurs, 100%, ht 15

  Är du intresserad av modern socialpsykologi och dess användningsområden? I denna kurs används tre socialpsykologiska perspektiv; social kognition, socialt utbyte och symbolisk interaktionism för att förstå och analysera samtida sociala fenomen såsom genus, konsumism, social rättvisa, fördomar och diskriminering. Kursen rör sig på tre olika analytiska nivåer: individuell nivå, gruppnivå samt kulturell nivå.

 • Engelsk grundkurs för ekonomer G1N Start v.36, Programkurs, 50%, ht 15

  Den här kursen ingår i Ekonomprogrammet och programmet Personal, organisation och ledarskap. Kursen ger breda grundkunskaper i engelska (grammatik, uttal) samt muntlig och skriftligt färdighet. Färdighetsmomenten är delvis inriktade på den typ av språk som används inom ekonomutbildningen.

 • Datorbaserad Ljud- och Musikproduktion för spel och rörliga bilder G1F Start v.36, Programkurs, 100%, ht 15

  I kursen databaserad ljudproduktion för spel och rörliga bilder presenteras du för ljudets roll i film och dataspel. Du får även en grundläggande kunskap i ljudets roll ur ett Genreperspektiv och produktionsvillkor. Med denna kunskap som bas får du som student ta fram en ljudproduktion utifrån olika bildbrättandes utgångspunkter, såväl beställningsverk som livefoley.

 • Individuell ljuddesign G2F Start v.45, Programkurs, 50%, ht 15

  I kursen Individuell ljuddesign får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom ljudläggning och implementation för datorspel. Här arbetar du med att utveckla egna strategier och metoder i ett självständigt ljudprojekt.

 • Allmän farmakologi och mikrobiologi G1F Start v.45, Programkurs, 50%, ht 15

  Kursen innehåller grunderna i farmakokinetik och farmakodynamik, läkemedelslagstiftning samt läkemedel inom autonoma nervsystemet. Kursen innehåller ävenbakteriologi, virologi, mykologi samt vårdhygien inklusive desinfektion och sterilisering.

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

 • Molekylärbiologi - magisterprogram

  Molekylärbiologi – magisterprogram – Lär dig vad genetiska förändringar är och hur dessa orsakar sjukdomar. Utbildningar visar på hur molekylärbiologiska tekniker.

 • Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska

  Specialistsjuksköterskeprogrammet - Skolsköterska – Arbeta hälsofrämjande och förebyggande arbete bland barn och ungdomar i skolan. Modifierad distansutbildning på halvfart ger möjligheter.

 • Hälsocoach

  För dig som är intresserad av människor och deras hälsa. Ett tvärvetenskapligt program där du lär dig att främja hälsa och förebygga sjukdom.

 • Sjuksköterskeprogrammet

  Sjuksköterskeprogrammet – Med stora pensionsavgångar är sjuksköterska ett framtidsyrke med stora jobbmöjligheter. Utbildning ger legitimation och kandidatexamen.

 • Dataspelsutveckling - grafik

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Butikschefsprogrammet 180 HP

  Butikschefsprogrammet – en utbildning inom ekonomi & ledarskap. Lär dig leda arbetet i butik och få en kandidatexamen i ekonomi. Högskolan i Skövde

 • Teknisk basutbildning

  Detta basprogram fungerar som dörröppnare för dig som vill plugga på universitets- och högskolenivå. Efter ett drygt halvårs studier, på campus eller på distans, är du behörig att söka dig vidare till dina drömmars mål. Med godkänt betyg i programmets kurser hamnar du dessutom i gräddfilen till ingenjörsprogrammet vid Högskolan i Skövde. Här har du platsgaranti!

 • Socialpsykologiskt program

  Socialpsykologiskt program – Se vad som påverkar människor och deras samspel i situationer. Vilka konsekvenser det får i relationer, på arbetsplats eller skola.

 • Webbutvecklare - programmering

  Webbutvecklare – Lär dig kombinera design och programmering för bra webbdesign. Hantera både det som användarna ser och tekniken bakom med unik spetskompetens.

 • IT - User Experience Design

  En utbildning för dig som är mer intresserad av nyttan, upplevelsen och känslan hos en produkt än tekniken som får produkten att fungera.

 • Data Science - magisterprogram

  Data Science – en datautbildning för dig som vill kunna hantera en växande mängd komplex data i samhället för att stödja beslutsfattare. Högskolan i Skövde

 • Data Science - masterprogram

  Data Science master – en master i big data. Få kunskaper om stora mängder komplex data som hjälper dig stödja beslutsfattare. Högskolan i Skövde

 • Informationsteknologi – forskningsinriktat masterprogram

  Informationsteknologi har under de senaste decennierna blivit en allt mer viktig del av samhällets infrastruktur och genomsyrar det dagliga livet på många olika sätt. För att ta sig an framtida samhälleliga utmaningar finns ett långsiktigt behov av relevant och banbrytande forskning och utveckling inom informationsteknologi.

 • Folkhälsovetenskapligt program 180 hp

  Folkhälsovetenskapligt program ger dig kunskaper för att kunna identifiera, analysera och minska hälsorelaterade ojämlikheter. Högskolan i Skövde

 • Yrkeslärarprogrammet

  Yrkeslärare – Läs till framtidens viktigaste yrke och ha goda chanser att få jobb. Komplettera din yrkeskompetens med pedagogik & bli gymnasielärare.

 • Psykologisk coach

  Psykologisk coach – Studera kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi och lär dig mer om hur hjärnan, välbefinnande och medvetande är sammankopplade. Lär dig även hur kunskaperna kan tillämpas på individer genom positiv psykologisk coachning.

 • Maskiningenjör - inriktning mot konstruktion

  För dig som vill vara med och skapar framtidens maskiner. Du studerar bland annat konstruktionsteknik, hållfasthetslära, mekanik, konstruktionsmaterial.

 • Naturvetenskapligt och tekniskt basår

  Naturvetenskapligt och tekniskt basår – Utbildning om du saknar rätt behörighet i fysik, biologi, kemi & matematik men har grundläggande behörighet & matematik B.

 • Designingenjör

  Lär dig formge & utveckla produkter, från skiss till färdig produkt. Designingenjören behärskar hela produktframtagningsprocessen

 • Systemvetenskap - inriktning Enterprise Information Management

  Systemvetenskap - EIM - Hantering av informationsflöden är viktigt för företag. Lär dig hantera moderna IT-system och få kompetens som eftertraktas på marknaden.

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

Start v.

A-Ö

 • Svenska för internationella studenter - intensiv G1N Start v.33, Fristående kurs, 100%, ht 15

  Denna intensivkurs i svenska för nybörjare ger grundläggande kunskaper och färdigheter i svenska språket, med betoning på vanliga ord och fraser som behövs för att göra sig förstådd i vardagliga situationer. Även grundläggande aspekter på svenskt uttal och grammatik tas upp och diskuteras. Därutöver innehåller kursen moment knutna till svensk kultur och samhällsliv, vilket konkretiseras i kursens delar som är förlagda utanför campus. Kursen ger en god grund inför vidare studier i svenska språket.

 • Industriella systemfilosofier A1N Start v.37, Fristående kurs/Programkurs, 20%, ht 15

  Industriella Systemfilosofier-kursen ger en fördjupning till de idag framträdande produktionsfilosofierna; Lean, 6Sigma, Theory of Constrain, samt Scientific Management.

 • Modellering och optimering av produktionssystem A1N Start v.45, Fristående kurs/Programkurs, 38%, ht 15

  I slutet av den här kursen kommer du att vara redo att bygga enkla modeller, utföra vissa analyser och köra optimering för att lösa realistiska produktionsproblem på systemnivå.

 • Examensarbete i informationsteknologi A1E Start v.04, Fristående kurs, 50%, vt 15

  Denna kurs vänder sig till dig som vill genomföra ditt examensarbete inom informationsteknologi. Du studerar vetenskapliga metoder och generella redskap för att lösa problem och bygga upp kunskap, speciellt inom utbildningens kunskapsområde.

 • Windows-administration I G1F Start v.04, Programkurs, 50%, vt 15

  Den här kursen ger dig en introduktion till hur Windows är uppbyggt, dess olika servertjänster samt introduktion till administration av ”Active Directory”, användare och klienter.

 • Systembiologi A1F Start v.04/36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 15/ht 15

  Den här kursen ger dig kunskaper för att förstå komplexa biologiska system. Exempelvis lär du dig att skapa grafiska modeller som kan analyseras med olika verktyg.

 • Handledning och bedömning i pedagogisk yrkespraktik G2F Start v.04, Fristående kurs, 25%, vt 15

  Kursen Handledning och bedömning i pedagogisk yrkespraktik vänder sig till dig som yrkesverksam lärare och fokuserar på pedagogisk handledning, dess olika modeller och teorier.

 • Engelska 1-30 hp G1N Start v.04/36, Fristående kurs, 100%, vt 15/ht 15

  Vill du läsa om hur det engelska språket fungerar? Vill du lära dig att tala och skriva engelska bättre? Detta är en heltidskurs där man kan bygga vidare.

 • Engelska/länderkunskap inklusive muntlig språkfärdighet G1N Start v.04, Fristående kurs, 50%, vt 15

  I denna kurs får du lära dig om Storbritanniens och USA:s geografi, historia samt kultur- och samhällsförhållanden. Du tränar också på att förbättra ditt engelska uttal och göra muntliga presentationer.

 • Datorintelligens A1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 38%, ht 15

  Kursen kommer först introducera metoder som passar den traditionella definitionen av CI, nämligen: Artificial Neural Networks, Fuzzy Computation och Evolutionary Computation.

 • Energi- och installationsteknik G2F Start v.37, Programkurs, 40%, ht 15

  Kursen ger en översikt över olika installationer i byggnader samt hur dessa samverkar med byggnadens klimatskal och påverkar byggnadens energibalans. Den behandlar byggnaden som system och fokuserar på en effektiv energianvändning.

 • Vetenskaplig metod och kommunikation inom informationsteknologi, Forskarnivå Start v.04, Fristående kurs, 25%, vt 15

  Kursen riktar sig mot forskarstuderande som behöver diskutera, planera, utföra, rapportera samt kritiskt granska forskningsresultat från olika studier och från vetenskaplig litteratur. Efter kursen kan deltagarna identifiera, välja och använda forskningsmetoder som stödjer systematiskt arbete och kommunikation för komplexa forskningsproblem där ofta behövs användning av ett flertal metoder. Kommunikation ska ske mot de krav som gäller för publicering i vetenskapliga tidskrifter.

 • Molekylära markörer för diagnos och prognos A1F Start v.14/45, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 15/ht 15

  Kursen integrerar biologi, biomedicin och bioinformatik för att skapa effektiva metoder för identifiering och användning av molekylära markörer.

 • Moderna socialpsykologiska teorier och diskussioner G1F Start v.50, Fristående kurs/Programkurs, 100%, ht 15

  Är du intresserad av modern socialpsykologi och dess användningsområden? I denna kurs används tre socialpsykologiska perspektiv; social kognition, socialt utbyte och symbolisk interaktionism för att förstå och analysera samtida sociala fenomen såsom genus, konsumism, social rättvisa, fördomar och diskriminering. Kursen rör sig på tre olika analytiska nivåer: individuell nivå, gruppnivå samt kulturell nivå.

 • Engelsk grundkurs för ekonomer G1N Start v.36, Programkurs, 50%, ht 15

  Den här kursen ingår i Ekonomprogrammet och programmet Personal, organisation och ledarskap. Kursen ger breda grundkunskaper i engelska (grammatik, uttal) samt muntlig och skriftligt färdighet. Färdighetsmomenten är delvis inriktade på den typ av språk som används inom ekonomutbildningen.

 • Datorbaserad Ljud- och Musikproduktion för spel och rörliga bilder G1F Start v.36, Programkurs, 100%, ht 15

  I kursen databaserad ljudproduktion för spel och rörliga bilder presenteras du för ljudets roll i film och dataspel. Du får även en grundläggande kunskap i ljudets roll ur ett Genreperspektiv och produktionsvillkor. Med denna kunskap som bas får du som student ta fram en ljudproduktion utifrån olika bildbrättandes utgångspunkter, såväl beställningsverk som livefoley.

 • Individuell ljuddesign G2F Start v.45, Programkurs, 50%, ht 15

  I kursen Individuell ljuddesign får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom ljudläggning och implementation för datorspel. Här arbetar du med att utveckla egna strategier och metoder i ett självständigt ljudprojekt.

 • Allmän farmakologi och mikrobiologi G1F Start v.45, Programkurs, 50%, ht 15

  Kursen innehåller grunderna i farmakokinetik och farmakodynamik, läkemedelslagstiftning samt läkemedel inom autonoma nervsystemet. Kursen innehåller ävenbakteriologi, virologi, mykologi samt vårdhygien inklusive desinfektion och sterilisering.

 • Svenska för internationella studenter 1: Muntlig språkfärdighet och hörförståelse G1N Start v.36, Fristående kurs, 50%, ht 15

  Institutionen för Hälsa och Lärande erbjuder kurser i svenska för alla internationella studenter som studerar vid högskolan i Skövde. Efter kursens slut kommer du att bemästra enkla och vardagliga fraser rörande presentation av dig själv, jobb, studier, intressen och beställningar. Utöver detta kommer du att bemästra grundläggande fakta om svensk fonologi och uttal.

 • Svenska för internationella studenter 2: Text och grammatik G1N Start v.45, Fristående kurs, 50%, ht 15

  Institutionen för Hälsa och Lärande erbjuder kurser i svenska för alla internationella studenter som studerar vid högskolan i Skövde. Efter kursens slut kommer du att bemästra enkla och vardagliga fraser rörande t ex väder, familj, kroppen och enklare beskrivningar. Utöver detta kommer du att bemästra grundläggande fakta om svensk grammatik.

Filtrera kurser

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö

 • Bengt Karlsson
  Teknisk administrativ service
  Tekniker Ansvarig Hus: A
  E-post: Bengt.Karlsson@his.se
  Arbete: 0500-448109
  Rum: A215C plan 1
 • Thomas Karlsson
  Studentstöd
  Studie- och karriärvägledare
  E-post: Thomas.Karlsson@his.se
  Arbete: 0500-448196
  Rum: E210A
  Thomas Karlsson
 • Thomas Karlsson
  Institutionen för hälsa och lärande
  Adjunkt i biomedicin
  E-post: thomas.k-g.karlsson@his.se
  Arbete: 0500-448624
  Rum: G1416
 • Andrew Katz
  Institutionen för informationsteknologi
  Forskningsassistent
  E-post: Andrew.Katz@his.se
  Arbete:
  Rum: PA410T
 • Ari Kolbeinsson
  Institutionen för ingenjörsvetenskap
  Doktorand
  E-post: Ari.Kolbeinsson@his.se
  Arbete: 0500-448588
  Rum: PA320T
  Ari Kolbeinsson
 • Alexandra Krettek
  Institutionen för hälsa och lärande
  Professor i folkhälsovetenskap
  E-post: Alexandra.Krettek@his.se
  Arbete: 0500-448407
  Rum: G2404
  Alexandra Krettek
 • Aarti Kumari
  Institutionen för ingenjörsvetenskap
  Forskningsadministratör
  E-post: Aarti.Kumari@his.se
  Arbete: 0500-448522
  Rum: PA220K
 • Maria Kvarnmarker
  Avdelningen för samverkan och kommunikation
  Kommunikatör
  E-post: Maria.Kvarnmarker@his.se
  Arbete: 0500-448505
  Rum: H104
  Maria Kvarnmarker
 • Christina Landelius Törning
  Avdelningen för samverkan och kommunikation
  Arbetsmarknadskoordinator
  E-post: christina.landelius.torning@his.se
  Arbete: 0500-448278
  Rum: H118
  Christina Landelius Törning
 • Marcus Landén Wärja
  Institutionen för informationsteknologi
  Adjunkt i MEB
  E-post: marcus.landen@his.se
  Arbete: 0500-448830
  Rum: PA320G
  Marcus Landén Wärja
 • Birgitta Larsson
  HR-avdelningen
  HR-specialist
  E-post: Birgitta.Larsson@his.se
  Arbete: 0500-448009
  Rum: D324
  Birgitta Larsson
 • Dennis Larsson
  Institutionen för hälsa och lärande
  Prefekt/Professor i biomedicin
  E-post: dennis.larsson@his.se
  Arbete: 0500-448512
  Rum: G3515
 • Viveca Larsson
  Institutionen för hälsa och lärande
  Adjunkt i folkhälsovetenskap
  E-post: viveca.larsson@his.se
  Arbete: 0500-448482
  Rum: G2406
  Viveca Larsson
 • Jessica Lindberg
  Studieadministration
  Fakultetsnämndens sekreterare
  E-post: jessica.lindberg@his.se
  Arbete: 0500-448211
  Rum: Kanslihus 408B
 • Birgitta Lindström
  Institutionen för informationsteknologi
  Lektor i datavetenskap
  E-post: birgitta.lindstrom@his.se
  Arbete: 0500-448368
  Rum: PA520E
  Birgitta Lindström
 • Torbjörn Ljungkvist
  Institutionen för handel och företagande
  Lektor i företagsekonomi
  E-post: Torbjorn.Ljungkvist@his.se
  Arbete: 0500-448719
  Rum: E337A
  Torbjörn Ljungkvist
 • Karin Lundberg
  Bibliotek
  Bibliotekarie
  E-post: karin.lundberg@his.se
  Arbete: 0500-448043
  Rum: Biblioteket
 • Fredrik Lundell
  Institutionen för handel och företagande
  Adjunkt i företagsekonomi
  E-post: fredrik.lundell@his.se
  Arbete: 0500-448721
  Rum: E334
 • Björn Lundell
  Institutionen för informationsteknologi
  Bitr.professor i datavetenskap
  E-post: bjorn.lundell@his.se
  Arbete: 0500-448319
  Rum: PA410S
 • Marie Lundgren
  Institutionen för handel och företagande
  Adjunkt i statistik
  E-post: marie.lundgren@his.se
  Arbete: 0500-448867
  Rum: E339

Filter

Typ

Sortera

A-Ö