• Alla (986)
 • Program (54)
 • Kurser (800)
 • Personal (583)
 • Filer (987)

Filter

A-Ö

 • Lars Håhus berättar www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Dataspel...

 • kvalitetsgranskning www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Psykolog...

 • Josefine Karlsson www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Medvetan...

 • Låssystem www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Designin...

 • Dokument/publikationer www.his.se/Forskning/informationsteknologi/Informationssyste...

 • Chock www.his.se/om-oss/Sakerhet-pa-Hogskolan-i-Skovde/sakerhetspo...

 • Stabilt sidoläge www.his.se/om-oss/Sakerhet-pa-Hogskolan-i-Skovde/sakerhetspo...

 • Mun-mot-mun www.his.se/om-oss/Sakerhet-pa-Hogskolan-i-Skovde/sakerhetspo...

 • Utbildningskommittén för ingenjörsvetenskap www.his.se/om-oss/Organisation/Organisation-och-verksamhet/N...

  Utbildningskommittén för ingenjörsvetenskap. Utbildningshandläggare Natasa Facol. Inrättande av kurs, fastställande av kursplaner, avveckling av kurs och ändring av utbildningsplaner för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

 • Arbetsmiljönämnden / Skyddskommittén www.his.se/om-oss/Organisation/Organisation-och-verksamhet/N...

 • Utbildningskommittén för hälsa www.his.se/om-oss/Organisation/Organisation-och-verksamhet/N...

  Utbildningskommittén för hälsa. Utbildningshandläggare Lillemor Helander Nyholm. Inrättande av kurs, fastställande av kursplaner, avveckling av kurs och ändring av utbildningsplaner för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

 • Prenumeration tidskriften Utbildning och lärande www.his.se/Forskning/Amnesrelaterad-forskning/Utbildningsvet...

 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vård www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Sjukskot...

  Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammen (distrikt- och skolsköterska) och barnmorskeprogrammet.

 • Projektstudier i medier, estetik och berättande A1N Start v.24/36, Fristående kurs/Sommarkurs, 50/100%, ht 14

  Syftet med kursen är att studenten självständigt och för en extern uppdragsgivare ska kunna genomföra en forskningsförankrad behovsanalys och ta fram ett konceptunderlag.

 • Bilder från Swift 2014 www.his.se/Forskning/informationsteknologi/Informationsfusio...

 • Databassystem G1N Start v.24/36/04/14, Fristående kurs/Programkurs/Sommarkurs, 25/50%, ht 14/vt 15

  Vill du lära dig hur databaser fungerar och hur olika tekniker kan tillämpas för att lagra eller söka efter information i databaser och XML-dokument?

 • Datakommunikation - Introduktion G1N Start v.45, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 14

  Den här kursen ger dig en genomgång av de grundläggande tekniker och protokoll du behöver kunna för att förstå hur ett större nätverk såsom internet kan fungera.

 • Datorns grunder G1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 14

  Kursen berör grunder kring datorer såsom datorns historia, dess vetenskapliga grund, hårdvara, operativsystem och grundläggande nätverkskoncept.

 • Tidigare mötestider för utbildningskommittén ingenjörsvetenskap www.his.se/om-oss/Organisation/Organisation-och-verksamhet/N...

 • Lektor i biovetenskap, HS 2014/668, sista ansökningsdatum 16 december 2014 www.his.se/om-oss/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb/Lektor/Lektor-i-...

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

 • Data Science - masterprogram www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Data-Sci...

 • Data Science - magisterprogram www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Data-Sci...

 • Informationsteknologi – forskningsinriktat masterprogram www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Informat...

  Informationsteknologi har under de senaste decennierna blivit en allt mer viktig del av samhällets infrastruktur och genomsyrar det dagliga livet på många olika sätt. För att ta sig an framtida samhälleliga utmaningar finns ett långsiktigt behov av relevant och banbrytande forskning och utveckling inom informationsteknologi.

 • Teknisk basutbildning www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Teknisk-...

  Detta basprogram fungerar som dörröppnare för dig som vill plugga på universitets- och högskolenivå. Efter ett drygt halvårs studier, på campus eller på distans, är du behörig att söka dig vidare till dina drömmars mål. Med godkänt betyg i programmets kurser hamnar du dessutom i gräddfilen till ingenjörsprogrammet vid Högskolan i Skövde. Här har du platsgaranti!

 • Molekylärbiologi - magisterprogram www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Molekyla...

  Molekylärbiologi – magisterprogram – Lär dig vad genetiska förändringar är och hur dessa orsakar sjukdomar. Utbildningar visar på hur molekylärbiologiska tekniker.

 • Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Speciali...

  Specialistsjuksköterskeprogrammet - Skolsköterska – Arbeta hälsofrämjande och förebyggande arbete bland barn och ungdomar i skolan. Modifierad distansutbildning på halvfart ger möjligheter.

 • Hälsocoach www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Halsocoa...

  För dig som är intresserad av människor och deras hälsa. Ett tvärvetenskapligt program där du lär dig att främja hälsa och förebygga sjukdom.

 • Sjuksköterskeprogrammet www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Sjukskot...

  Sjuksköterskeprogrammet – Med stora pensionsavgångar är sjuksköterska ett framtidsyrke med stora jobbmöjligheter. Utbildning ger legitimation och kandidatexamen.

 • Socialpsykologiskt program www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Socialps...

  Socialpsykologiskt program – Se vad som påverkar människor och deras samspel i situationer. Vilka konsekvenser det får i relationer, på arbetsplats eller skola.

 • Webbutvecklare - programmering www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Webbutve...

  Webbutvecklare – Lär dig kombinera design och programmering för bra webbdesign. Hantera både det som användarna ser och tekniken bakom med unik spetskompetens.

 • IT - User Experience Design www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/IT-User-...

  En utbildning för dig som är mer intresserad av nyttan, upplevelsen och känslan hos en produkt än tekniken som får produkten att fungera.

 • Dataspelsutveckling - grafik www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Dataspel...

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Butikschefsprogrammet 180 HP www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Butiksch...

  Butikschefsprogrammet – en utbildning inom ekonomi & ledarskap. Lär dig leda arbetet i butik och få en kandidatexamen i ekonomi. Högskolan i Skövde

 • Dataspelsutveckling - design www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Dataspel...

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Dataspelsutveckling - Game Writing www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Dataspel...

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Dataspelsutveckling - ljud/musik www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Dataspel...

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Dataspelsutveckling - programmering www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Dataspel...

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Butikschefsprogrammet 120 HP www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Butiksch...

  Butikschefsprogrammet – en utbildning inom ekonomi & ledarskap. Lär dig leda arbetet i butik. Högskolan i Skövde

 • Datavetenskap - inriktning systemutveckling www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Datavete...

  Lär dig allt om appar och andra mjukvaror, programmering och systemutveckling. Högskolan i Skövdes datavetenskapliga gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden.

 • Serious Games - magisterprogram www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Serious-...

  Serious Games - magisterprogram – Högskolan i Skövde

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

Start v.

A-Ö

 • Projektstudier i medier, estetik och berättande A1N Start v.24/36, Fristående kurs/Sommarkurs, 50/100%, ht 14

  Syftet med kursen är att studenten självständigt och för en extern uppdragsgivare ska kunna genomföra en forskningsförankrad behovsanalys och ta fram ett konceptunderlag.

 • Databassystem G1N Start v.24/36/04/14, Fristående kurs/Programkurs/Sommarkurs, 25/50%, ht 14/vt 15

  Vill du lära dig hur databaser fungerar och hur olika tekniker kan tillämpas för att lagra eller söka efter information i databaser och XML-dokument?

 • Datakommunikation - Introduktion G1N Start v.45, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 14

  Den här kursen ger dig en genomgång av de grundläggande tekniker och protokoll du behöver kunna för att förstå hur ett större nätverk såsom internet kan fungera.

 • Datorns grunder G1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 14

  Kursen berör grunder kring datorer såsom datorns historia, dess vetenskapliga grund, hårdvara, operativsystem och grundläggande nätverkskoncept.

 • Expressionsanalys A1N Start v.04, Fristående kurs, 50%, vt 15

  Nya tekniker öppnar fantastiska möjligheter att generera stora mängder biologisk data. Detta medför ett växande behov av kunskap och kompetens att på ett effektivt sätt analysera och tolka datamängder från storskaliga experiment.

 • Designkunskap del 2 G1F Start v.14, Programkurs, 50%, vt 15

  Kursen ger en god överblick i ämnet Industridesign. Med såväl teoretiska som fysiska verktyg genomförs ett mer komplext projekt utifrån erfarenheterna från Designkunskap Del 1. Ytterligare färdigheter i teckning, modellbygge, och hur ett designprojekt genomförs övas. Mycket eget arbete, eller grupparbete och en hel del handledning. Yrkesverksamma föreläsare medför en hög verklighetsanknytning. Kursen är en fortsättning på Designkunskap del 1, även den 7,5 ETC.

 • Djurparksdjurens biologi och beteende G1N Start v.04, Fristående kurs, 50%, vt 15

  Kursen handlar om djur på djurpark och den behandlar djurens biologi, beteenden, motivationssystem samt hur dessa har utvecklats.

 • Handledning och bedömning i pedagogisk yrkespraktik G2F Start v.04, Fristående kurs, 25%, vt 15

  Kursen Handledning och bedömning i pedagogisk yrkespraktik vänder sig till dig som yrkesverksam lärare och fokuserar på pedagogisk handledning, dess olika modeller och teorier.

 • Examensarbete i omvårdnad - skolsköterska A1E Start v.03, Programkurs, 50%, vt 15

 • Gruppsykologi G1F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 15

 • Social kognition och social påverkan G1F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 15

 • Socialt utbyte G1F Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 15

 • Statistik inom hälsovetenskaperna II G1F Start v.04, Fristående kurs, 25%, vt 15

 • Klinisk biomedicin II G2F Start v.14, Programkurs, 25%, vt 15

 • Engelska 1-30 hp G1N Start v.04, Fristående kurs, 100%, vt 15

  Vill du läsa om hur det engelska språket fungerar? Vill du lära dig att tala och skriva engelska bättre? Detta är en heltidskurs där man kan bygga vidare.

 • Engelska/länderkunskap inklusive muntlig språkfärdighet G1N Start v.04, Fristående kurs, 50%, vt 15

  I denna kurs får du lära dig om Storbritanniens och USA:s geografi, historia samt kultur- och samhällsförhållanden. Du tränar också på att förbättra ditt engelska uttal och göra muntliga presentationer.

 • Examensarbete i företagsekonomi G1E Start v.14, Programkurs, 50%, vt 15

 • Företagsledning i butik I G1F Start v.04, Programkurs, 50%, vt 15

 • Data Warehousing - teknologier och metoder G1F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 15

 • Experimentell spelutvärdering A1F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 15

Filtrera kurser

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Filter

Avdelning

A-Ö

 • Jessica Lindberg www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Jessica-Lindber...

  Jessica Lindberg Fakultetsnämndens sekreterare Studieadministration 0500-448211

 • Susann Regber www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Susann-Regber/

  Susann Regber Bitr.Lektor folkhälsovetenskap Institutionen för hälsa och lärande 0500-448491

 • Fredrik Anteryd www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Fredrik_Anteryd...

  Fredrik Anteryd Handledare Institutionen för informationsteknologi 0500-448919

 • Lovisa Dahlström www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Lovisa_Dahlstrm...

  Lovisa Dahlström Adjunkt i omvårdnad Institutionen för hälsa och lärande 0500-448444

 • Radu Dinu www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Radu_Dinu/

  Radu Dinu Forskningshandläggare Studieadministration 0500-448212

 • Maria Forslund www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Maria_Forslund/...

  Maria Forslund Systemutvecklare Systemutveckling 0500-448165

 • Lissa Holloway-Attaway www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Lissa_HollowayA...

  Lissa Holloway-Attaway Bitr. professor i MEB Institutionen för informationsteknologi 0500-448309

 • Fredrik Jakobsson www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Fredrik_Jakobss...

  Fredrik Jakobsson Forskningsassistent Institutionen för informationsteknologi

 • Thomas Karlsson www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Thomas-Karlsson...

  Thomas Karlsson Studie- och karriärvägledare Studentstöd 0500-448196

 • Victor Nagy www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Victor-Nagy/

  Victor Nagy Forskningsassistent Institutionen för informationsteknologi

 • Anna Wilhelmsson www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Anna-Wilhelmsso...

  Anna Wilhelmsson Institutionen för informationsteknologi 0500-448864

 • Ari Kolbeinsson www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Ari-Kolbeinsson...

  Ari Kolbeinsson Doktorand Institutionen för ingenjörsvetenskap 0500-448588

 • Nicklas Damgren www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Nicklas_Damgren...

  Nicklas Damgren Forskningsassistent Institutionen för ingenjörsvetenskap 0500-448598

 • Bengt Karlsson www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Bengt_Karlsson/...

  Bengt Karlsson Tekniker Ansvarig Hus: A Teknisk administrativ service 0500-448109

 • Anna Thorén www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Anna-Thoren/

  Anna Thorén Adjunkt i pedagogik Institutionen för hälsa och lärande 0500-448421

 • Johanna Berg www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Johanna_Berg/

  Johanna Berg Psykologisk coach Studentstöd 0500-448147

 • Klara Stokes www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Klara-Stokes/

  Klara Stokes Vik. lektor i matematik Institutionen för ingenjörsvetenskap 0500-448564

 • Rebecca Andreasson www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Rebecca_Andreas...

  Rebecca Andreasson Adjunkt i informationteknologi Institutionen för informationsteknologi 0500-448327

 • Matthew Herring www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Matthew_Herring...

  Matthew Herring Adjunkt i molekylärbiologi Institutionen för biovetenskap 0500-448461

 • Karolina Edler www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Karolina_Edler/...

  Karolina Edler Adjunkt i kogn. neurovetenskap Institutionen för biovetenskap

Filter

Typ

Sortera

A-Ö