• Alla (997)
 • Program (54)
 • Kurser (790)
 • Personal (532)
 • Filer (0)
 • Dataspelsutveckling - grafik

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Butikschefsprogrammet 180 HP

  Butikschefsprogrammet – en utbildning inom ekonomi & ledarskap. Lär dig leda arbetet i butik och få en kandidatexamen i ekonomi. Högskolan i Skövde

 • PLC-programmering I G1N Start v.38/04, Fristående kurs, 35/50%, ht 14/vt 15

  Den här kursen är för dig som vill lära dig hur en PLC är uppbyggd och hur den programmeras.

 • Forskningsmetodik inom folkhälsovetenskap G2F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen innehåller en grundläggande teoretisk del och en praktisk del.

 • Business Intelligence G2F Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 14

  Syftet med denna kurs är att ge en fördjupad förståelse för Business Intelligence och en inblick i aktuell forskning inom området.

 • Cloud Computing A1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 25%, ht 14

  Cloud computing och moln är begrepp som många använder men få egentligen vet vad det betyder. Vill du veta mer om hur molnet kan hjälpa dig att bygga den nya generationens plattformar eller tillämpningar så är detta kursen för dig.

 • Interaktionsdesign och informationsvisualisering A1N Start v.36/04, Fristående kurs/Programkurs, 25%, ht 14/vt 15

  Kursen belyser design- och användbarhetsaspekter av beslutsfattande och beslutsstödsystem med fokus på hur interaktiv visualisering kan användas för att stödja beslutsprocesser och för att göra abstrakt data mer förståelig.

 • IT i organisationer - introduktion G1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 14

  Kursen ger dig en bred överblick över hur IT-stöd tillämpas samt hur modellering kan användas som ett verktyg för att utveckla såväl organisationer som IT-stöd.

 • Människans kognitiva förmågor och IT G1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 14

  Kursen tar upp kognitiva förmågor som t.ex. minne, beslutsfattande, perception och uppmärksamhet, och skapar en förståelse för människans behov och teknikens möjligheter.

 • Serious games - forskning och utveckling A1N Start v.36, Programkurs, 25%, ht 14

  Dataspel finns och utnyttjas i en mängd situationer idag. Människor spelar på bussen, hemma och på jobbet och vi kan se hur dataspelen berör en rad samhällsområden.

 • Biostatistik G2F Start v.36/04, Fristående kurs/Programkurs, 17/25%, ht 14/vt 15

  Kursen ger kunskaper i försöksplanering och statistik för experimentella vetenskaper med biologiska exempel som grund.

 • Projektstudier i nya medier I G1F Start v.24/36, Fristående kurs/Sommarkurs, 50/75%, ht 14

  Kursen ger en introduktion till och insikter i olika typer av gestaltande projektarbete gentemot en extern part.

 • Upphovsrätt i digitala kulturer G1N Start v.45, Fristående kurs, 25%, ht 14

  Du får en introduktion till hur den digitala teknikens utveckling förändrat och påverkat vårt sätt att hantera musik, bilder, ljud etc på nätet och hur den juridiska utgångspunkten är.

 • Utbildningskommittén för ingenjörsvetenskap

  Utbildningskommittén för ingenjörsvetenskap. Utbildningshandläggare Natasa Facol. Inrättande av kurs, fastställande av kursplaner, avveckling av kurs och ändring av utbildningsplaner för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

 • Expressionsanalys A1N Start v.04, Fristående kurs, 50%, vt 15

  Nya tekniker öppnar fantastiska möjligheter att generera stora mängder biologisk data. Detta medför ett växande behov av kunskap och kompetens att på ett effektivt sätt analysera och tolka datamängder från storskaliga experiment.

 • Designkunskap del 2 G1F Start v.14, Programkurs, 50%, vt 15

  Kursen ger en god överblick i ämnet Industridesign. Med såväl teoretiska som fysiska verktyg genomförs ett mer komplext projekt utifrån erfarenheterna från Designkunskap Del 1. Ytterligare färdigheter i teckning, modellbygge, och hur ett designprojekt genomförs övas. Mycket eget arbete, eller grupparbete och en hel del handledning. Yrkesverksamma föreläsare medför en hög verklighetsanknytning. Kursen är en fortsättning på Designkunskap del 1, även den 7,5 ETC.

 • Djurparksdjurens biologi och beteende G1N Start v.04, Fristående kurs, 50%, vt 15

  Kursen handlar om djur på djurpark och den behandlar djurens biologi, beteenden, motivationssystem samt hur dessa har utvecklats.

 • Handledning och bedömning i pedagogisk yrkespraktik G2F Start v.04, Fristående kurs, 25%, vt 15

  Kursen Handledning och bedömning i pedagogisk yrkespraktik vänder sig till dig som yrkesverksam lärare och fokuserar på pedagogisk handledning, dess olika modeller och teorier.

 • Examensarbete i informationsteknologi A1E Start v.04, Fristående kurs, 50%, vt 15

  Denna kurs vänder sig till dig som vill genomföra ditt examensarbete inom informationsteknologi. Du studerar vetenskapliga metoder och generella redskap för att lösa problem och bygga upp kunskap, speciellt inom utbildningens kunskapsområde.

 • Windows-administration I G1F Start v.04, Programkurs, 50%, vt 15

  Den här kursen ger dig en introduktion till hur Windows är uppbyggt, dess olika servertjänster samt introduktion till administration av ”Active Directory”, användare och klienter.

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

 • Dataspelsutveckling - grafik

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Butikschefsprogrammet 180 HP

  Butikschefsprogrammet – en utbildning inom ekonomi & ledarskap. Lär dig leda arbetet i butik och få en kandidatexamen i ekonomi. Högskolan i Skövde

 • Teknisk basutbildning

  Detta basprogram fungerar som dörröppnare för dig som vill plugga på universitets- och högskolenivå. Efter ett drygt halvårs studier, på campus eller på distans, är du behörig att söka dig vidare till dina drömmars mål. Med godkänt betyg i programmets kurser hamnar du dessutom i gräddfilen till ingenjörsprogrammet vid Högskolan i Skövde. Här har du platsgaranti!

 • Molekylärbiologi - magisterprogram

  Molekylärbiologi – magisterprogram – Lär dig vad genetiska förändringar är och hur dessa orsakar sjukdomar. Utbildningar visar på hur molekylärbiologiska tekniker.

 • Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska

  Specialistsjuksköterskeprogrammet - Skolsköterska – Arbeta hälsofrämjande och förebyggande arbete bland barn och ungdomar i skolan. Modifierad distansutbildning på halvfart ger möjligheter.

 • Hälsocoach

  För dig som är intresserad av människor och deras hälsa. Ett tvärvetenskapligt program där du lär dig att främja hälsa och förebygga sjukdom.

 • Sjuksköterskeprogrammet

  Sjuksköterskeprogrammet – Med stora pensionsavgångar är sjuksköterska ett framtidsyrke med stora jobbmöjligheter. Utbildning ger legitimation och kandidatexamen.

 • Socialpsykologiskt program

  Socialpsykologiskt program – Se vad som påverkar människor och deras samspel i situationer. Vilka konsekvenser det får i relationer, på arbetsplats eller skola.

 • Webbutvecklare - programmering

  Webbutvecklare – Lär dig kombinera design och programmering för bra webbdesign. Hantera både det som användarna ser och tekniken bakom med unik spetskompetens.

 • IT - User Experience Design

  En utbildning för dig som är mer intresserad av nyttan, upplevelsen och känslan hos en produkt än tekniken som får produkten att fungera.

 • Informationsteknologi – forskningsinriktat masterprogram

  Informationsteknologi har under de senaste decennierna blivit en allt mer viktig del av samhällets infrastruktur och genomsyrar det dagliga livet på många olika sätt. För att ta sig an framtida samhälleliga utmaningar finns ett långsiktigt behov av relevant och banbrytande forskning och utveckling inom informationsteknologi.

 • Dataspelsutveckling - design

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Dataspelsutveckling - Game Writing

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Dataspelsutveckling - ljud/musik

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Dataspelsutveckling - programmering

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Butikschefsprogrammet 120 HP

  Butikschefsprogrammet – en utbildning inom ekonomi & ledarskap. Lär dig leda arbetet i butik. Högskolan i Skövde

 • Produktionsingenjör

  Produktionsingenjör – automatisering handlar om maskin – människa – miljö & om att hitta kreativa, effektiva och miljövänliga lösningar i att tillverka produkter.

 • Biovetenskap - Biologiska resurser och hållbar utveckling

  Vår värld står inför en rad globala utmaningar. Vi måste ta hand om naturens resurser för att skapa en hållbar utveckling för kommande generationer. Är du intresserad av att läsa en högaktuell utbildning med fokus på hur vi förvaltar våra biologiska resurser på bästa sätt?

 • Datavetenskap - inriktning systemutveckling

  Lär dig allt om appar och andra mjukvaror, programmering och systemutveckling. Högskolan i Skövdes datavetenskapliga gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden.

 • Serious Games - magisterprogram

  Serious Games - magisterprogram – Högskolan i Skövde

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

Start v.

A-Ö

 • PLC-programmering I G1N Start v.38/04, Fristående kurs, 35/50%, ht 14/vt 15

  Den här kursen är för dig som vill lära dig hur en PLC är uppbyggd och hur den programmeras.

 • Forskningsmetodik inom folkhälsovetenskap G2F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen innehåller en grundläggande teoretisk del och en praktisk del.

 • Business Intelligence G2F Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 14

  Syftet med denna kurs är att ge en fördjupad förståelse för Business Intelligence och en inblick i aktuell forskning inom området.

 • Cloud Computing A1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 25%, ht 14

  Cloud computing och moln är begrepp som många använder men få egentligen vet vad det betyder. Vill du veta mer om hur molnet kan hjälpa dig att bygga den nya generationens plattformar eller tillämpningar så är detta kursen för dig.

 • Interaktionsdesign och informationsvisualisering A1N Start v.36/04, Fristående kurs/Programkurs, 25%, ht 14/vt 15

  Kursen belyser design- och användbarhetsaspekter av beslutsfattande och beslutsstödsystem med fokus på hur interaktiv visualisering kan användas för att stödja beslutsprocesser och för att göra abstrakt data mer förståelig.

 • IT i organisationer - introduktion G1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 14

  Kursen ger dig en bred överblick över hur IT-stöd tillämpas samt hur modellering kan användas som ett verktyg för att utveckla såväl organisationer som IT-stöd.

 • Människans kognitiva förmågor och IT G1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 14

  Kursen tar upp kognitiva förmågor som t.ex. minne, beslutsfattande, perception och uppmärksamhet, och skapar en förståelse för människans behov och teknikens möjligheter.

 • Serious games - forskning och utveckling A1N Start v.36, Programkurs, 25%, ht 14

  Dataspel finns och utnyttjas i en mängd situationer idag. Människor spelar på bussen, hemma och på jobbet och vi kan se hur dataspelen berör en rad samhällsområden.

 • Biostatistik G2F Start v.36/04, Fristående kurs/Programkurs, 17/25%, ht 14/vt 15

  Kursen ger kunskaper i försöksplanering och statistik för experimentella vetenskaper med biologiska exempel som grund.

 • Projektstudier i nya medier I G1F Start v.24/36, Fristående kurs/Sommarkurs, 50/75%, ht 14

  Kursen ger en introduktion till och insikter i olika typer av gestaltande projektarbete gentemot en extern part.

 • Upphovsrätt i digitala kulturer G1N Start v.45, Fristående kurs, 25%, ht 14

  Du får en introduktion till hur den digitala teknikens utveckling förändrat och påverkat vårt sätt att hantera musik, bilder, ljud etc på nätet och hur den juridiska utgångspunkten är.

 • Expressionsanalys A1N Start v.04, Fristående kurs, 50%, vt 15

  Nya tekniker öppnar fantastiska möjligheter att generera stora mängder biologisk data. Detta medför ett växande behov av kunskap och kompetens att på ett effektivt sätt analysera och tolka datamängder från storskaliga experiment.

 • Designkunskap del 2 G1F Start v.14, Programkurs, 50%, vt 15

  Kursen ger en god överblick i ämnet Industridesign. Med såväl teoretiska som fysiska verktyg genomförs ett mer komplext projekt utifrån erfarenheterna från Designkunskap Del 1. Ytterligare färdigheter i teckning, modellbygge, och hur ett designprojekt genomförs övas. Mycket eget arbete, eller grupparbete och en hel del handledning. Yrkesverksamma föreläsare medför en hög verklighetsanknytning. Kursen är en fortsättning på Designkunskap del 1, även den 7,5 ETC.

 • Djurparksdjurens biologi och beteende G1N Start v.04, Fristående kurs, 50%, vt 15

  Kursen handlar om djur på djurpark och den behandlar djurens biologi, beteenden, motivationssystem samt hur dessa har utvecklats.

 • Handledning och bedömning i pedagogisk yrkespraktik G2F Start v.04, Fristående kurs, 25%, vt 15

  Kursen Handledning och bedömning i pedagogisk yrkespraktik vänder sig till dig som yrkesverksam lärare och fokuserar på pedagogisk handledning, dess olika modeller och teorier.

 • Examensarbete i informationsteknologi A1E Start v.04, Fristående kurs, 50%, vt 15

  Denna kurs vänder sig till dig som vill genomföra ditt examensarbete inom informationsteknologi. Du studerar vetenskapliga metoder och generella redskap för att lösa problem och bygga upp kunskap, speciellt inom utbildningens kunskapsområde.

 • Windows-administration I G1F Start v.04, Programkurs, 50%, vt 15

  Den här kursen ger dig en introduktion till hur Windows är uppbyggt, dess olika servertjänster samt introduktion till administration av ”Active Directory”, användare och klienter.

 • Systembiologi A1F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 15

  Den här kursen ger dig kunskaper för att förstå komplexa biologiska system. Exempelvis lär du dig att skapa grafiska modeller som kan analyseras med olika verktyg.

 • Engelska 1-30 hp G1N Start v.04, Fristående kurs, 100%, vt 15

  Vill du läsa om hur det engelska språket fungerar? Vill du lära dig att tala och skriva engelska bättre? Detta är en heltidskurs där man kan bygga vidare.

 • Engelska/länderkunskap inklusive muntlig språkfärdighet G1N Start v.04, Fristående kurs, 50%, vt 15

  I denna kurs får du lära dig om Storbritanniens och USA:s geografi, historia samt kultur- och samhällsförhållanden. Du tränar också på att förbättra ditt engelska uttal och göra muntliga presentationer.

Filtrera kurser

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Filter

Avdelning

A-Ö

 • Ari Kolbeinsson
  Institutionen för ingenjörsvetenskap
  Doktorand
  E-post: ari.kolbeinsson@his.se
  Arbete: 0500-448588
  Rum: PA320T
  Ari Kolbeinsson
 • Rebecca Andreasson
  Institutionen för informationsteknologi
  Adjunkt i informationteknologi
  E-post: rebecca.andreasson@his.se
  Arbete: 0500-448327
  Rum: PA420N
 • Fredrik Anteryd
  Institutionen för informationsteknologi
  Handledare
  E-post: fredrik.anteryd@his.se
  Arbete: 0500-448919
  Rum: PA410N
 • Lovisa Dahlström
  Institutionen för hälsa och lärande
  Adjunkt i omvårdnad
  E-post: lovisa.dahlstrom@his.se
  Arbete: 0500-448444
  Rum: G3703
 • Radu Dinu
  Studieadministration
  Forskningshandläggare
  E-post: radu.dinu@his.se
  Arbete: 0500-448212
  Rum: E256Q
  Radu Dinu
 • Maria Forslund
  Systemutveckling
  Testare
  E-post: maria.forslund@his.se
  Arbete: 0500-448165
  Rum: E143
 • Lissa Holloway-Attaway
  Institutionen för informationsteknologi
  Bitr. professor i MEB
  E-post: lissa.holloway-attaway@his.se
  Arbete: 0500-448309
  Rum: PA310H
 • Thomas Karlsson
  Studentstöd
  Studie- och karriärvägledare
  E-post: thomas.karlsson@his.se
  Arbete: 0500-448196
  Rum: E210A
  Thomas Karlsson
 • Anna Wilhelmsson
  Institutionen för informationsteknologi
  E-post: anna.wilhelmsson@his.se
  Arbete: 0500-448864
  Rum: PA320G
 • Johanna Berg
  Studentstöd
  Psykologisk coach
  E-post: johanna.berg@his.se
  Arbete: 0500-448147
  Rum: E245
  Johanna Berg
 • Klara Stokes
  Institutionen för ingenjörsvetenskap
  Vik. lektor i matematik
  E-post: klara.stokes@his.se
  Arbete: 0500-448564
  Rum: PA110H
 • Nicklas Damgren
  Institutionen för ingenjörsvetenskap
  Forskningsassistent
  E-post: nicklas.damgren@his.se
  Arbete: 0500-448598
  Rum: PA220N
 • Bengt Karlsson
  Teknisk administrativ service
  Tekniker Ansvarig Hus: A
  E-post: bengt.karlsson@his.se
  Arbete: 0500-448109
  Rum: A215C plan 1
 • Anna Thorén
  Institutionen för hälsa och lärande
  Adjunkt i pedagogik
  E-post: anna.thoren@his.se
  Arbete: 0500-448421
  Rum: G2505
  Anna Thorén
 • Viveca Larsson
  Institutionen för hälsa och lärande
  Adjunkt i folkhälsovetenskap
  E-post: viveca.larsson@his.se
  Arbete: 0500-448482
  Rum: G2406
 • Christina Storm
  Studieadministration
  Forsk.- o utbildn.handläggare
  E-post: christina.storm@his.se
  Arbete: 0500-448168
  Rum: E285
 • Niklas Börjesson
  Antagning och examina
  Antagningshandläggare
  E-post: niklas.borjesson@his.se
  Arbete: 0500-448073
  Rum:
 • Jessica Lindberg
  Studieadministration
  Fakultetsnämndens sekreterare
  E-post: jessica.lindberg@his.se
  Arbete: 0500-448211
  Rum: Kanslihus 408B
 • Susann Regber
  Institutionen för hälsa och lärande
  Lektor i folkhälsovetenskap
  E-post: susann.regber@his.se
  Arbete: 0500-448491
  Rum: G2405
 • Roland Stenbacke
  Externa relationer och kommunikation
  Assistent
  E-post: roland.stenbacke@his.se
  Arbete: 0500-448034
  Rum: H217

Filter

Typ

Sortera

A-Ö