• Alla (997)
 • Program (54)
 • Kurser (908)
 • Personal (536)
 • Filer (0)
 • Datorintelligens A1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 38%, ht 15

  Kursen kommer först introducera metoder som passar den traditionella definitionen av CI, nämligen: Artificial Neural Networks, Fuzzy Computation och Evolutionary Computation.

 • Avancerade funktioner i Officepaketet 1,5 hp

  De flesta använder bara en bråkdel av den funktionalitet som Officepaketet erbjuder. Med denna kurs får deltagare lära dig funktionalitet som gör att det vardagliga arbetet kan effektiviseras och ge bättre resultat.

 • Kemi, miljöstörningar och hälsa G1N Start v.45, Programkurs, 50%, ht 15

  Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i kemi. Kursen ska också ge en ökad förståelse för naturliga och antropogena kemiska ämnen, reaktioner och processer som sker i vår omgivning (m

 • Analys av NGS-data 1 A1N Start v.36/45/03/13, Fristående kurs, 25%, ht 15/vt 16

  I denna kurs går vi igenom NGS med dess möjligheter och begränsningar samt en introduktion till hur data ska analyseras för att ge ett så tillförlitligt resultat som möjligt.

 • Biovetenskaplig metodik och design G1F Start v.13, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 16

  Kursen ger en översikt över vetenskapsteoretiska begrepp och vetenskapsteorins historia. Etiska aspekter inom biovetenskapen tas upp.

 • Handledning och bedömning i pedagogisk yrkespraktik G2F Start v.03, Fristående kurs, 25%, vt 16

  Kursen Handledning och bedömning i pedagogisk yrkespraktik vänder sig till dig som yrkesverksam lärare och fokuserar på pedagogisk handledning, dess olika modeller och teorier.

 • Examensarbete i informationsteknologi A1E Start v.03, Fristående kurs, 50%, vt 16

  Denna kurs vänder sig till dig som vill genomföra ditt examensarbete inom informationsteknologi. Du studerar vetenskapliga metoder och generella redskap för att lösa problem och bygga upp ku

 • Windows-administration I G1F Start v.13, Programkurs, 50%, vt 16

  Den här kursen ger dig en introduktion till hur Windows är uppbyggt, dess olika servertjänster samt introduktion till administration av ”Active Directory”, användare och klienter.

 • Systembiologi A1F Start v.36/03, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 15/vt 16

  Den här kursen ger dig kunskaper för att förstå komplexa biologiska system. Exempelvis lär du dig att skapa grafiska modeller som kan analyseras med olika verktyg.

 • Examensarbete i omvårdnad - skolsköterska A1E Start v.02, Programkurs, 50%, vt 16

  Examensarbete i omvårdnad - skolsköterska A1E

 • Gruppsykologi G1F Start v.03, Programkurs, 50%, vt 16

  Gruppsykologi G1F

 • Social kognition och social påverkan G1F Start v.36, Programkurs, 50%, ht 15

  Social kognition och social påverkan G1F

 • Socialt utbyte G1F Start v.45, Programkurs, 100%, ht 15

  Socialt utbyte G1F

 • Statistik inom hälsovetenskaperna II G1F Start v.36, Fristående kurs, 25%, ht 15

  Statistik inom hälsovetenskaperna II G1F

 • Klinisk biomedicin II G2F Start v.44/13, Programkurs, 25%, ht 15/vt 16

  Klinisk biomedicin II G2F

 • Engelska 1-30 hp G1N Start v.36/03, Fristående kurs, 100%, ht 15/vt 16

  Vill du läsa om hur det engelska språket fungerar? Vill du lära dig att tala och skriva engelska bättre? Detta är en heltidskurs där man kan bygga vidare.

 • Engelska/länderkunskap inklusive muntlig språkfärdighet G1N Start v.04, Fristående kurs, 50%, vt 15

  I denna kurs får du lära dig om Storbritanniens och USA:s geografi, historia samt kultur- och samhällsförhållanden. Du tränar också på att förbättra ditt engelska uttal och göra muntliga presentationer.

 • Examensarbete i företagsekonomi G1E Start v.13, Programkurs, 50%, vt 16

  Examensarbete i företagsekonomi G1E

 • Företagsledning i butik I G1F Start v.03, Programkurs, 50%, vt 16

  Företagsledning i butik I G1F

 • Data Warehousing - teknologier och metoder G1F Start v.03, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 16

  Data Warehousing - teknologier och metoder G1F

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

 • Dataspelsutveckling - grafik

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Butikschefsprogrammet 180 HP

  Butikschefsprogrammet – en utbildning inom ekonomi & ledarskap. Lär dig leda arbetet i butik och få en kandidatexamen i ekonomi. Högskolan i Skövde

 • Molekylärbiologi - magisterprogram

  Molekylärbiologi – magisterprogram – Lär dig vad genetiska förändringar är och hur dessa orsakar sjukdomar. Utbildningar visar på hur molekylärbiologiska tekniker.

 • Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska

  Specialistsjuksköterskeprogrammet - Skolsköterska – Arbeta hälsofrämjande och förebyggande arbete bland barn och ungdomar i skolan. Modifierad distansutbildning på halvfart ger möjligheter.

 • Hälsocoach

  För dig som är intresserad av människor och deras hälsa. Ett tvärvetenskapligt program där du lär dig att främja hälsa och förebygga sjukdom.

 • Sjuksköterskeprogrammet

  Sjuksköterskeprogrammet – Med stora pensionsavgångar är sjuksköterska ett framtidsyrke med stora jobbmöjligheter. Utbildning ger legitimation och kandidatexamen.

 • Socialpsykologiskt program

  Socialpsykologiskt program – Se vad som påverkar människor och deras samspel i situationer. Vilka konsekvenser det får i relationer, på arbetsplats eller skola.

 • Webbutvecklare - programmering

  Webbutvecklare – Lär dig kombinera design och programmering för bra webbdesign. Hantera både det som användarna ser och tekniken bakom med unik spetskompetens.

 • IT - User Experience Design

  En utbildning för dig som är mer intresserad av nyttan, upplevelsen och känslan hos en produkt än tekniken som får produkten att fungera.

 • Teknisk basutbildning

  Detta basprogram fungerar som dörröppnare för dig som vill plugga på universitets- och högskolenivå. Efter ett drygt halvårs studier, på campus eller på distans, är du behörig att söka dig vidare.

 • Data Science - magisterprogram

  Data Science – en datautbildning för dig som vill kunna hantera en växande mängd komplex data i samhället för att stödja beslutsfattare. Högskolan i Skövde

 • Informationsteknologi – forskningsinriktat masterprogram

  Informationsteknologi genomsyrar det dagliga livet på många sätt. För att ta sig an framtida samhälleliga utmaningar finns ett långsiktigt behov av relevant och banbrytande forskning och utveckling.

 • Data Science - masterprogram

  Data Science master – en master i big data. Få kunskaper om stora mängder komplex data som hjälper dig stödja beslutsfattare. Högskolan i Skövde

 • Dataspelsutveckling - design

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Dataspelsutveckling - Game Writing

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Dataspelsutveckling - ljud/musik

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Dataspelsutveckling - programmering

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Butikschefsprogrammet 120 HP

  Butikschefsprogrammet – en utbildning inom ekonomi & ledarskap. Lär dig leda arbetet i butik. Högskolan i Skövde

 • Molekylär bioteknik magister 60 hp

  Molekylär bioteknik magister – identifiera sjukdomar och lär dig att genetiskt modifiera växter, djur och celler. Högskolan i Skövde

 • Molekylär bioteknik master 120 hp

  Molekylär bioteknik master – identifiera sjukdomar & lär dig modifiera växter, djur och celler genetiskt. Forska eller jobba i biotekniksektorn. Högskolan i Skövde

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

Start v.

A-Ö

 • Datorintelligens A1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 38%, ht 15

  Kursen kommer först introducera metoder som passar den traditionella definitionen av CI, nämligen: Artificial Neural Networks, Fuzzy Computation och Evolutionary Computation.

 • Kemi, miljöstörningar och hälsa G1N Start v.45, Programkurs, 50%, ht 15

  Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i kemi. Kursen ska också ge en ökad förståelse för naturliga och antropogena kemiska ämnen, reaktioner och processer som sker i vår omgivning (m

 • Analys av NGS-data 1 A1N Start v.36/45/03/13, Fristående kurs, 25%, ht 15/vt 16

  I denna kurs går vi igenom NGS med dess möjligheter och begränsningar samt en introduktion till hur data ska analyseras för att ge ett så tillförlitligt resultat som möjligt.

 • Biovetenskaplig metodik och design G1F Start v.13, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 16

  Kursen ger en översikt över vetenskapsteoretiska begrepp och vetenskapsteorins historia. Etiska aspekter inom biovetenskapen tas upp.

 • Handledning och bedömning i pedagogisk yrkespraktik G2F Start v.03, Fristående kurs, 25%, vt 16

  Kursen Handledning och bedömning i pedagogisk yrkespraktik vänder sig till dig som yrkesverksam lärare och fokuserar på pedagogisk handledning, dess olika modeller och teorier.

 • Examensarbete i informationsteknologi A1E Start v.03, Fristående kurs, 50%, vt 16

  Denna kurs vänder sig till dig som vill genomföra ditt examensarbete inom informationsteknologi. Du studerar vetenskapliga metoder och generella redskap för att lösa problem och bygga upp ku

 • Windows-administration I G1F Start v.13, Programkurs, 50%, vt 16

  Den här kursen ger dig en introduktion till hur Windows är uppbyggt, dess olika servertjänster samt introduktion till administration av ”Active Directory”, användare och klienter.

 • Systembiologi A1F Start v.36/03, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 15/vt 16

  Den här kursen ger dig kunskaper för att förstå komplexa biologiska system. Exempelvis lär du dig att skapa grafiska modeller som kan analyseras med olika verktyg.

 • Examensarbete i omvårdnad - skolsköterska A1E Start v.02, Programkurs, 50%, vt 16

  Examensarbete i omvårdnad - skolsköterska A1E

 • Gruppsykologi G1F Start v.03, Programkurs, 50%, vt 16

  Gruppsykologi G1F

 • Social kognition och social påverkan G1F Start v.36, Programkurs, 50%, ht 15

  Social kognition och social påverkan G1F

 • Socialt utbyte G1F Start v.45, Programkurs, 100%, ht 15

  Socialt utbyte G1F

 • Statistik inom hälsovetenskaperna II G1F Start v.36, Fristående kurs, 25%, ht 15

  Statistik inom hälsovetenskaperna II G1F

 • Klinisk biomedicin II G2F Start v.44/13, Programkurs, 25%, ht 15/vt 16

  Klinisk biomedicin II G2F

 • Engelska 1-30 hp G1N Start v.36/03, Fristående kurs, 100%, ht 15/vt 16

  Vill du läsa om hur det engelska språket fungerar? Vill du lära dig att tala och skriva engelska bättre? Detta är en heltidskurs där man kan bygga vidare.

 • Engelska/länderkunskap inklusive muntlig språkfärdighet G1N Start v.04, Fristående kurs, 50%, vt 15

  I denna kurs får du lära dig om Storbritanniens och USA:s geografi, historia samt kultur- och samhällsförhållanden. Du tränar också på att förbättra ditt engelska uttal och göra muntliga presentationer.

 • Examensarbete i företagsekonomi G1E Start v.13, Programkurs, 50%, vt 16

  Examensarbete i företagsekonomi G1E

 • Företagsledning i butik I G1F Start v.03, Programkurs, 50%, vt 16

  Företagsledning i butik I G1F

 • Data Warehousing - teknologier och metoder G1F Start v.03, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 16

  Data Warehousing - teknologier och metoder G1F

 • Experimentell spelutvärdering A1F Start v.03, Programkurs, 25%, vt 16

  Experimentell spelutvärdering A1F

Filtrera kurser

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö

 • Giulia Messina Dahlberg
  Institutionen för hälsa och lärande
  Adjunkt i pedagogik
  E-post: Giulia.Messina.Dahlberg@his.se
  Arbete: 0500-448258
  Rum: G2706
 • Lars Hanson
  Institutionen för ingenjörsvetenskap
  Professor integrerad prod.utv.
  E-post: Lars.Hanson@his.se
  Arbete: 0500-448583
  Rum: PA210J
 • Anna Benrick
  Institutionen för hälsa och lärande
  Vik. lektor i biomedicin
  E-post: anna.benrick@his.se
  Arbete: 0500-448486
  Rum: G1415
 • Petter Henriksson
  Institutionen för informationsteknologi
  Handledare
  E-post: Petter.Henriksson@his.se
  Arbete:
  Rum: PA520G
 • Iman Morshedzadeh
  Institutionen för ingenjörsvetenskap
  PhD student
  E-post: Iman.Morshedzadeh@his.se
  Arbete: 0500-448537
  Rum: PA210A
  Iman Morshedzadeh
 • Johanna Berg
  Studentstöd
  Psykologisk coach
  E-post: Johanna.Berg@his.se
  Arbete: 0500-448147
  Rum: E243
  Åter: 2015-10-12 09:00
  Johanna Berg
 • Klara Stokes
  Institutionen för ingenjörsvetenskap
  Vik. lektor i matematik
  E-post: Klara.Stokes@his.se
  Arbete: 0500-448564
  Rum: PA110H
 • Rebecca Andreasson
  Institutionen för informationsteknologi
  Adjunkt i informationteknologi
  E-post: Rebecca.Andreasson@his.se
  Arbete: 0500-448327
  Rum: PA420N
 • Fredrik Anteryd
  Institutionen för informationsteknologi
  Handledare
  E-post: Fredrik.Anteryd@his.se
  Arbete: 0500-448919
  Rum: PA410N
 • Lovisa Dahlström
  Institutionen för hälsa och lärande
  Adjunkt i omvårdnad
  E-post: Lovisa.Dahlstrom@his.se
  Arbete: 0500-448444
  Rum: G3703
  Åter: 2015-10-12 08:00
 • Radu Dinu
  Studieadministration
  Forskningshandläggare
  E-post: Radu.Dinu@his.se
  Arbete: 0500-448212
  Rum: E256Q
  Radu Dinu
 • Maria Forslund
  Systemutveckling
  Testare
  E-post: Maria.Forslund@his.se
  Arbete: 0500-448165
  Rum: E150A
 • Lissa Holloway-Attaway
  Institutionen för informationsteknologi
  Bitr. professor i MEB
  E-post: lissa.hollowayattaway@his.se
  Arbete: 0500-448309
  Rum: PA310H
  Lissa Holloway-Attaway
 • Thomas Huss
  Studentstöd
  Studie- och karriärvägledare
  E-post: thomas.huss@his.se
  Arbete: 0500-448196
  Rum: E210A
  Åter: 2015-10-12 08:00
  Thomas Huss
 • Anna Wilhelmsson
  Institutionen för informationsteknologi
  E-post: anna.wilhelmsson@his.se
  Arbete: 0500-448864
  Rum: PA310G
 • Mathilda Bjarnehed
  Institutionen för informationsteknologi
  Adjunkt i informationteknologi
  E-post: Mathilda.Bjarnehed@his.se
  Arbete: 0500-448847
  Rum: PA310N
  Åter: 2015-10-10 23:55
 • Helén Stockhult
  Institutionen för handel och företagande
  Lektor i företagsekonomi
  E-post: Helen.Stockhult@his.se
  Arbete: 0500-448858
  Rum: E340
  Helén Stockhult
 • Anne-Charlotte Winqvist
  Ekonomiavdelningen
  Ekonom
  E-post: Anne-Charlotte.Winqvist@his.se
  Arbete: 0500-448016
  Rum: D350
  Åter: 2015-10-12 08:00
 • Roland Stenbacke
  Avdelningen för samverkan och kommunikation
  Webbadministratör
  E-post: Roland.Stenbacke@his.se
  Arbete: 0500-448034
  Rum: H217
 • Petra Fredlund
  Studieadministration
  Forsk.- o utbildn.handläggare
  E-post: Petra.Fredlund@his.se
  Arbete: 0500-448187
  Rum: E256D
 • Vasaloppet 2015

  Vi som tränar inför nästa års vasa.

 • Nike Training Club

  För oss som tränar tillsammans på torsdag lunch

 • Introduktionen

  En grupp för alla som på något sätt är engagerade eller berörda i introduktionen av nya studenter.

 • IT-gruppen

 • Linux

  This group is open for all who want to use Linux at the University. Den här gruppen är öppet till alla som skulle vilja använda Linux vid Högskolan

 • LaTeX

  This group is open for all who want to use LaTeX at the University. Den här gruppen är öppet till alla som skulle vilja använda LaTeX vid Högskolan.

 • Avdelning för Molekylärbiologi

  Denna gruppen är för personal tillhörande avdelningen för molekylärbiologi

 • Medieförsörjning

 • korta vägen

  Utbildning i svenska för utländska akademiker

 • Inbjudningar/utlysningar

  Inbjudningar/utlysningar som kommer in till Högskolan. T ex om forskningsartiklar, forskarseminarier, stipendier, lediga tjänster

 • ST vid Högskolan i Skövde

  Forum för alla medlemmar inom ST inom universitet- och högskolevärlden.

 • Yoga på Högskolan i Skövde

 • Antagning yrkeslärare

  Här kan vi skriva meddelanden till varandra som gäller antagningen till yrkeslärarprogrammet

 • Pedagogiska seminarier

  Här ges utrymme att diskutera kring de pedagogiska seminarierna.

 • Scio: pedagogisk arena

  I denna grupp får du ökad kunskap om förvaltningen av Scio och den information som avser att underlätta din användning av lärplattformen. I denna grupp informerar Scio-förvaltning om pedagogiska och organisatoriska aspekter i användningen av Scio.

 • Projekt nya Ladok

  Detta är en grupp för dig som vill få information om införandeprojektet Ladok3 och få möjlighet att diskutera och ställa frågor om projektet.

 • Scio - supportforum

  Här kan du ställa frågor och få svar, föreslå förbättringar och diskutera vår lärplattform Scio. Syftet är att all HS-personal delar våra användarkunskaper med varandra och blir duktigare i att använda Scio - lärplattform, på sikt. Flertalet frågor som rör Scio kommer du kunna få svar på här. Missa inte manualerna som ligger ute till höger i marginalen.

  Dina tekniska Scio-frågor samt lite mer brådskande Scio-ärenden(hantera gäst-login, höja quota för filsamling och dylikt) hänvisas till helpdesk@his.se där vi är en grupp supportpersoner som kan hjälpa dig när lärplattformen krånglar.

  In this group you find Q&A about our learning platform Scio.

 • Excellent lärmiljö

  Detta är en öppen grupp för alla vid Högskolan som är intresserade av arbetet med excellent lärmiljö.

 • CDIO

  CDIO-nätverket arbetar för att hela utbildningen ska vara så lik den kommande yrkesrollen som möjligt.
  Studenten ska träna och studera i ett sammanhang och med ett upplägg som är nära yrkets. Under utbildningen ges det kontinuerligt möjlighet att lära sig nya saker.
  Över hela världen har CDIO-nätverkets medlemmar antagit CDIO som ramen för sin planering av utbildningen och en resultatbaserad bedömning.
  Information som kommer centralt från CDIO-nätverket publiceras i denna grupp.

  Dela gärna med dig av konkreta förslag på hur du arbetar CDIO-inspirerat i din undervisning.

 • Samordnare uppdragsutbildning

Filter

Typ

Sortera

A-Ö