• Alla (997)
 • Program (55)
 • Kurser (794)
 • Personal (540)
 • Filer (0)
 • Butikschefsprogrammet 180 HP

  Butikschefsprogrammet – en utbildning inom ekonomi & ledarskap. Lär dig leda arbetet i butik och få en kandidatexamen i ekonomi. Högskolan i Skövde

 • Högskolekurser för yrkesverksamma

  Högskolekurser för yrkesverksamma ger dig en bättre kunskap om hur du kan påverka och utveckla arbetet på ditt företag. Högsklan i Skövde

 • Högskolans examina

  examensordning

 • Teknik och datorkunskaper

  För att klara av högskolestudier oavsett studieform och studietakt krävs vissa grundläggande datorkunskaper. Här får du veta vilka dessa är. Högskolan i Skövde

 • Molekylärbiologi - magisterprogram

  Molekylärbiologi – magisterprogram – Lär dig vad genetiska förändringar är och hur dessa orsakar sjukdomar. Utbildningar visar på hur molekylärbiologiska tekniker.

 • Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska

  Specialistsjuksköterskeprogrammet - Skolsköterska – Arbeta hälsofrämjande och förebyggande arbete bland barn och ungdomar i skolan. Modifierad distansutbildning på halvfart ger möjligheter.

 • Hälsocoach

  För dig som är intresserad av människor och deras hälsa. Ett tvärvetenskapligt program där du lär dig att främja hälsa och förebygga sjukdom.

 • Sjuksköterskeprogrammet

  Sjuksköterskeprogrammet – Med stora pensionsavgångar är sjuksköterska ett framtidsyrke med stora jobbmöjligheter. Utbildning ger legitimation och kandidatexamen.

 • Socialpsykologiskt program

  Socialpsykologiskt program – Se vad som påverkar människor och deras samspel i situationer. Vilka konsekvenser det får i relationer, på arbetsplats eller skola.

 • Webbutvecklare - programmering

  Webbutvecklare – Lär dig kombinera design och programmering för bra webbdesign. Hantera både det som användarna ser och tekniken bakom med unik spetskompetens.

 • IT - User Experience Design

  En utbildning för dig som är mer intresserad av nyttan, upplevelsen och känslan hos en produkt än tekniken som får produkten att fungera.

 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vård

  Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammen (distrikt- och skolsköterska) och barnmorskeprogrammet.

 • Reggio Emilias filosofiska pedagogik G2F Start v.36, Fristående kurs, 25%, ht 14

  Den här kursen ger dig kunskaper om bakgrunden till Reggio Emilias förhållningssätt till barn och lärande, både historiskt, filosofiskt och kulturellt.

 • Adobe Connect

  Instruktioner för hur du sätter upp Adobe Connect första gången och hur du gör när du skall vara med i ett möte i Adobe Connect

 • Teknisk basutbildning

  Detta basprogram fungerar som dörröppnare för dig som vill plugga på universitets- och högskolenivå. Efter ett drygt halvårs studier, på campus eller på distans, är du behörig att söka dig vidare till dina drömmars mål. Med godkänt betyg i programmets kurser hamnar du dessutom i gräddfilen till ingenjörsprogrammet vid Högskolan i Skövde. Här har du platsgaranti!

 • Barn och ungdomars hälsa, livsstil och relationer A1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 25%, ht 14

  Kursen behandlar barn och ungdomars levnadsvillkor utifrån olika aspekter såsom genus, psykisk hälsa/ohälsa, sexualitet, relationer och internetanvändning. Dessutom ingår samhälleliga och kulturella perspektiv.

 • Praktiskt inriktad pedagogik: att förändra praktiken G1N Start v.45/14, Fristående kurs, 50%, ht 14/vt 15

  Kursen behandlar dagsaktuella pedagogiska frågor i det digitala mediesamhället och hur pedagogiken som vetenskap, samhällelig praktik och etisk angelägenhet kan förstås som ett offentligt fenomen.

 • Praktisk retorik G1N Start v.24/37/05, Fristående kurs/Sommarkurs, 25/100%, ht 14/vt 15

  Det är svårt att leva ett helt liv utan att ibland ställas inför uppgiften att tala eller ge muntliga presentationer i en eller annan form.

 • Social påverkan G1F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen lägger tonvikt på klassisk teori och forskning kring attityders och normers inflytande över oss, och hur socialpsykologins utveckling delvis kan följas genom denna forsknings framåtskridande inom både sociologin och psykologin.

 • Socialpsykologisk forskning och rapportering G1F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Denna kurs fördjupar grundkunskaper i både kvantitativ och kvalitativ metod me dinriktning mot praktiskt genomförande av en studie inom ett av socialpsykologins många fält.

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

 • Butikschefsprogrammet 180 HP

  Butikschefsprogrammet – en utbildning inom ekonomi & ledarskap. Lär dig leda arbetet i butik och få en kandidatexamen i ekonomi. Högskolan i Skövde

 • Molekylärbiologi - magisterprogram

  Molekylärbiologi – magisterprogram – Lär dig vad genetiska förändringar är och hur dessa orsakar sjukdomar. Utbildningar visar på hur molekylärbiologiska tekniker.

 • Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska

  Specialistsjuksköterskeprogrammet - Skolsköterska – Arbeta hälsofrämjande och förebyggande arbete bland barn och ungdomar i skolan. Modifierad distansutbildning på halvfart ger möjligheter.

 • Hälsocoach

  För dig som är intresserad av människor och deras hälsa. Ett tvärvetenskapligt program där du lär dig att främja hälsa och förebygga sjukdom.

 • Sjuksköterskeprogrammet

  Sjuksköterskeprogrammet – Med stora pensionsavgångar är sjuksköterska ett framtidsyrke med stora jobbmöjligheter. Utbildning ger legitimation och kandidatexamen.

 • Socialpsykologiskt program

  Socialpsykologiskt program – Se vad som påverkar människor och deras samspel i situationer. Vilka konsekvenser det får i relationer, på arbetsplats eller skola.

 • Webbutvecklare - programmering

  Webbutvecklare – Lär dig kombinera design och programmering för bra webbdesign. Hantera både det som användarna ser och tekniken bakom med unik spetskompetens.

 • IT - User Experience Design

  En utbildning för dig som är mer intresserad av nyttan, upplevelsen och känslan hos en produkt än tekniken som får produkten att fungera.

 • Teknisk basutbildning

  Detta basprogram fungerar som dörröppnare för dig som vill plugga på universitets- och högskolenivå. Efter ett drygt halvårs studier, på campus eller på distans, är du behörig att söka dig vidare till dina drömmars mål. Med godkänt betyg i programmets kurser hamnar du dessutom i gräddfilen till ingenjörsprogrammet vid Högskolan i Skövde. Här har du platsgaranti!

 • Dataspelsutveckling - grafik

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Informationsteknologi – forskningsinriktat masterprogram

  Informationsteknologi har under de senaste decennierna blivit en allt mer viktig del av samhällets infrastruktur och genomsyrar det dagliga livet på många olika sätt. För att ta sig an framtida samhälleliga utmaningar finns ett långsiktigt behov av relevant och banbrytande forskning och utveckling inom informationsteknologi.

 • Dataspelsutveckling - ljud/musik

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Dataspelsutveckling - programmering

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Butikschefsprogrammet 120 HP

  Butikschefsprogrammet – en utbildning inom ekonomi & ledarskap. Lär dig leda arbetet i butik. Högskolan i Skövde

 • Dataspelsutveckling - design

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Dataspelsutveckling - Game Writing

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Datavetenskap - inriktning systemutveckling

  Lär dig allt om appar och andra mjukvaror, programmering och systemutveckling. Högskolan i Skövdes datavetenskapliga gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden.

 • Serious Games - magisterprogram

  Serious Games - magisterprogram – Högskolan i Skövde

 • Bioinformatik - magisterprogram

  Bioinformatik magisterprogram 60 hp, studera kombinationen biologi och IT på avancerad nivå. Lär dig analysera biologiska data. Högskolan i Skövde

 • Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska

  Specialistsjuksköterska – Distriktssköterska – Ett rörligt & självständigt arbete, du fattar egna beslut och gör avvägningar. Ta steget vidare från sjuksköterska.

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

Start v.

A-Ö

 • Reggio Emilias filosofiska pedagogik G2F Start v.36, Fristående kurs, 25%, ht 14

  Den här kursen ger dig kunskaper om bakgrunden till Reggio Emilias förhållningssätt till barn och lärande, både historiskt, filosofiskt och kulturellt.

 • Barn och ungdomars hälsa, livsstil och relationer A1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 25%, ht 14

  Kursen behandlar barn och ungdomars levnadsvillkor utifrån olika aspekter såsom genus, psykisk hälsa/ohälsa, sexualitet, relationer och internetanvändning. Dessutom ingår samhälleliga och kulturella perspektiv.

 • Praktiskt inriktad pedagogik: att förändra praktiken G1N Start v.45/14, Fristående kurs, 50%, ht 14/vt 15

  Kursen behandlar dagsaktuella pedagogiska frågor i det digitala mediesamhället och hur pedagogiken som vetenskap, samhällelig praktik och etisk angelägenhet kan förstås som ett offentligt fenomen.

 • Praktisk retorik G1N Start v.24/37/05, Fristående kurs/Sommarkurs, 25/100%, ht 14/vt 15

  Det är svårt att leva ett helt liv utan att ibland ställas inför uppgiften att tala eller ge muntliga presentationer i en eller annan form.

 • Social påverkan G1F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen lägger tonvikt på klassisk teori och forskning kring attityders och normers inflytande över oss, och hur socialpsykologins utveckling delvis kan följas genom denna forsknings framåtskridande inom både sociologin och psykologin.

 • Socialpsykologisk forskning och rapportering G1F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Denna kurs fördjupar grundkunskaper i både kvantitativ och kvalitativ metod me dinriktning mot praktiskt genomförande av en studie inom ett av socialpsykologins många fält.

 • Verksamhetsförlagda studier inom skolhälsovård A1F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen behandlar hälsofrämjande arbete bland barn och ungdomar inom skolhälsovård.

 • Vuxenpedagogik I G1N Start v.36, Fristående kurs, 25%, ht 14

  Utgångspunkterna för den här kursen är att människor lär så länge de lever och att detta lärande sker såväl formellt som informellt; i olika skolformer, inom arbetslivets och i vardagen.

 • Vuxenpedagogik II G1F Start v.04, Fristående kurs, 25%, vt 15

  Den här kursen vänder sig till dig som läst någon form av vuxenpedagogik tidigare och som vill vet mer om olika teorier/synsätt kring vuxnas lärande såväl i Sverige som internationellt.

 • Lärarprofession och ledarskap i yrkesutbildning G1F Start v.04, Programkurs, 50%, vt 15

  Inledningsvis definieras och diskuteras begreppet lärarprofession och hur det kan ta sig uttryck i en yrkesutbildning. Syftet är att göra studenten medveten om skilda kompetenser inom yrket och hur de kan identifieras.

 • Maskinelement G1F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen ger dig en grundläggande förståelse för hur de vanligaste maskinelementen fungerar samt hur de kan användas.

 • Professionellt förhållningssätt och komplicerat barnafödande A1F Start v.36, Programkurs, 100%, ht 14

  Kursen behandlar barnmorskans professionalitet avseende ledarskap, samtalsmetodik, kulturmöten, etiska dilemman, sexuellt riskbeteende och stöd i föräldraskap.

 • Professionellt stöd i samband med barnafödande G2F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen vänder sig till dig som är barnmorska och vill fördjupa dig inom området att ge ett professionellt stöd vid barnafödande. I begreppet barnafödande innefattas graviditet, förlossning och spädbarnsperioden.

 • Projekt i spelutveckling I - musik G1F Start v.04, Programkurs, 100%, vt 15

  I kursen ingår att lära sig samarbeta med andra discipliner inom dataspelsutveckling mot ett gemensamt mål.

 • Projektkurs i tillämpad mekanik II G2F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  I denna kurs får studenter arbeta tillsammans med forskare för att fördjupa sig i och lära sig olika tekniker och verktyg som används av forskare.

 • Samspel i grupp G1F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Är du intresserad av att veta mer om grupper och dess dynamik? Då är detta kursen för dig. Kursen tar bl a upp individen och dennes förhållande till och i gruppen samt relationer mellan olika grupper.

 • Sannolikhetslära med tillämpningar G1N Start v.14, Programkurs, 50%, vt 15

  Kursen tar upp teorier inom sannolikhetsläran med tillämpningar inom kösystem, stokastisk simulering och statistisk processtyrning.

 • Skolan som stödjande miljö A1F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  I kursen behandlas skolhälsovården med fokus på skolsköterskans möjligheter att förebygga och stödja skolbarns hälsa, samt vid behov kunna identifiera och åtgärda olika hälsoproblem.

 • Amning och bröstmjölk G2F Start v.36/04, Fristående kurs, 25%, ht 14/vt 15

  Kursen ger dig fördjupade kunskaper i det som rör amning och bröstmjölk från en rad olika infallsvinklar och problemställningar.

 • Byggnadsmekanik G1F Start v.14, Programkurs, 50%, vt 15

  Kursen ger grundläggande färdigheter i byggnadsstatiska beräkningar och kunskaper om hållfasthetslära.

Filtrera kurser

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Filter

Avdelning

A-Ö

 • Diana Stark Ekman
  Institutionen för hälsa och lärande
  Lektor i folkhälsovetenskap
  E-post: diana.stark.ekman@his.se
  Arbete: 0500-448410
  Rum: G1406
 • Joe Steinhauer
  Institutionen för informationsteknologi
  Lektor i datavetenskap
  E-post: joe.steinhauer@his.se
  Arbete: 0500-448822
  Rum: PA520Q
 • Roland Stenbacke
  Externa relationer och kommunikation
  Praktikant
  E-post: roland.stenbacke@his.se
  Arbete: 0500-448034
  Rum: H306
 • Annika Stenvall
  Institutionen för hälsa och lärande
  Adjunkt i omvårdnad/biomedicin
  E-post: annika.stenvall@his.se
  Arbete: 0500-448432
  Rum: G3402
  Annika Stenvall
 • Ulf Stigh
  Institutionen för ingenjörsvetenskap
  Professor i materialmekanik
  E-post: ulf.stigh@his.se
  Arbete: 0500-448508
  Rum: PA110D
  Ulf Stigh
 • Helén Stockhult
  Institutionen för handel och företagande
  Lektor i företagsekonomi
  E-post: helen.stockhult@his.se
  Arbete: 0500-448858
  Rum: E340
  Helén Stockhult
 • Klara Stokes
  Institutionen för ingenjörsvetenskap
  Vik. lektor i matematik
  E-post: klara.stokes@his.se
  Arbete: 0500-448564
  Rum: PA110H
 • Christina Storm
  Studieadministration
  Forsk.- o utbildn.handläggare
  E-post: christina.storm@his.se
  Arbete: 0500-448168
  Rum: E256
 • Mattias Strand
  Institutionen för ingenjörsvetenskap
  Prefekt/Lektor i datavetenskap
  E-post: mattias.strand@his.se
  Arbete: 0500-448320
  Rum: PA110A
  Mattias Strand
 • Rune Svanström
  Institutionen för hälsa och lärande
  Lektor i omvårdnad
  E-post: rune.svanstrom@his.se
  Arbete: 0500-448404
  Rum: G3403
  Rune Svanström
 • Lisa Svedbom
  Institutionen för biovetenskap
  Laboratorieingenjör
  E-post: lisa.svedbom@his.se
  Arbete: 0500-448602
  Rum: G2250
 • Tore Svensson
  Institutionen för ingenjörsvetenskap
  Lektor i effektelektronik
  E-post: tore.svensson@his.se
  Arbete: 0500-448520
  Rum: G2716
 • Daniel Svensson
  Institutionen för ingenjörsvetenskap
  Doktorand
  E-post: daniel.svensson@his.se
  Arbete: 0500-448594
  Rum: PA320M
  Daniel Svensson
 • Torbjörn Svensson
  Institutionen för informationsteknologi
  Adjunkt i MEB
  E-post: torbjorn.svensson@his.se
  Arbete: 0500-448813
  Rum: PA320I
  Torbjörn Svensson
 • Alf Svensson
  Teknisk administrativ service
  Tekniker Ansvarig Hus: A
  E-post: alf.svensson@his.se
  Arbete: 0500-448101
  Rum: A215C plan 1
  Alf Svensson
 • Anna Syberfeldt
  Institutionen för ingenjörsvetenskap
  Lektor i automatiseringsteknik
  E-post: anna.syberfeldt@his.se
  Arbete: 0500-448577
  Rum: PA220S
  Anna Syberfeldt
 • Jane Synnergren
  Institutionen för biovetenskap
  Bitr. lektor i bioinformatik
  E-post: jane.synnergren@his.se
  Arbete: 0500-448311
  Rum: G2312
  Jane Synnergren
 • Christina Söderqvist
  Studieadministration
  Forsk.- o utbildn.handläggare
  E-post: christina.soderqvist@his.se
  Arbete: 0500-448301
  Rum: E289
  Christina Söderqvist
 • Mario Taylor
  IT-service
  Systemadministratör
  E-post: mario.taylor@his.se
  Arbete: 0500-448133
  Rum: E140A
  Mario Taylor
 • Camilla Thempo
  Institutionen för hälsa och lärande
  Adjunkt i pedagogik
  E-post: camilla.thempo@his.se
  Arbete: 0500-448258
  Rum: G2706
  Camilla Thempo

Filter

Typ

Sortera

A-Ö