• Alla (996)
 • Program (54)
 • Kurser (836)
 • Personal (530)
 • Filer (0)
 • Utbildningskommittén för hälsa

  Utbildningskommittén för hälsa. Utbildningshandläggare Lillemor Helander Nyholm. Inrättande av kurs, fastställande av kursplaner, avveckling av kurs och ändring av utbildningsplaner för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

 • Projektstudier i medier, estetik och berättande A1N Start v.03/24, Sommarkurs/Fristående kurs, 50/75%, vt 15/ht 15

  Syftet med kursen är att studenten självständigt och för en extern uppdragsgivare ska kunna genomföra en forskningsförankrad behovsanalys och ta fram ett konceptunderlag.

 • Reggio Emilias filosofiska pedagogik G2F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Den här kursen ger dig kunskaper om bakgrunden till Reggio Emilias förhållningssätt till barn och lärande, både historiskt, filosofiskt och kulturellt.

 • Databassystem G1N Start v.04/14/24, Sommarkurs/Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 15/ht 15

  Vill du lära dig hur databaser fungerar och hur olika tekniker kan tillämpas för att lagra eller söka efter information i databaser och XML-dokument?

 • Datakommunikation - Introduktion G1N Start v.45, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 15

  Den här kursen ger dig en genomgång av de grundläggande tekniker och protokoll du behöver kunna för att förstå hur ett större nätverk såsom internet kan fungera.

 • Datorns grunder G1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 15

  Kursen berör grunder kring datorer såsom datorns historia, dess vetenskapliga grund, hårdvara, operativsystem och grundläggande nätverkskoncept.

 • Hälsoinformatik - Introduktion G1N Start v.04/36, Fristående kurs, 25%, vt 15/ht 15

  Vård och omsorg påverkas idag i allt högre grad av olika IS/IT-system, precis som samhället i övrigt. På senare tid har röster gjort gällande att IS/IT kan förbättra vården ur flera olika perspektiv, bland annat patientsäkerhet och egenvård.

 • Webbutveckling - datorgrafik G1N Start v.36, Programkurs, 50%, ht 15

  Den här kursen ger de grundläggande kunskaper om datorgrafik som en webbutvecklare behöver och introducerar begrepp som används inom området.

 • Utbildningskommittén för ingenjörsvetenskap

  Utbildningskommittén för ingenjörsvetenskap. Utbildningshandläggare Natasa Facol. Inrättande av kurs, fastställande av kursplaner, avveckling av kurs och ändring av utbildningsplaner för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

 • Expressionsanalys A1N Start v.04/36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 15/ht 15

  Nya tekniker öppnar fantastiska möjligheter att generera stora mängder biologisk data. Detta medför ett växande behov av kunskap och kompetens att på ett effektivt sätt analysera och tolka datamängder från storskaliga experiment.

 • Designkunskap del 2 G1F Start v.14, Programkurs, 50%, vt 15

  Kursen ger en god överblick i ämnet Industridesign. Med såväl teoretiska som fysiska verktyg genomförs ett mer komplext projekt utifrån erfarenheterna från Designkunskap Del 1. Ytterligare färdigheter i teckning, modellbygge, och hur ett designprojekt genomförs övas. Mycket eget arbete, eller grupparbete och en hel del handledning. Yrkesverksamma föreläsare medför en hög verklighetsanknytning. Kursen är en fortsättning på Designkunskap del 1, även den 7,5 ETC.

 • Examensarbete i informationsteknologi A1E Start v.04, Fristående kurs, 50%, vt 15

  Denna kurs vänder sig till dig som vill genomföra ditt examensarbete inom informationsteknologi. Du studerar vetenskapliga metoder och generella redskap för att lösa problem och bygga upp kunskap, speciellt inom utbildningens kunskapsområde.

 • Windows-administration I G1F Start v.04, Programkurs, 50%, vt 15

  Den här kursen ger dig en introduktion till hur Windows är uppbyggt, dess olika servertjänster samt introduktion till administration av ”Active Directory”, användare och klienter.

 • Systembiologi A1F Start v.04/36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 15/ht 15

  Den här kursen ger dig kunskaper för att förstå komplexa biologiska system. Exempelvis lär du dig att skapa grafiska modeller som kan analyseras med olika verktyg.

 • Handledning och bedömning i pedagogisk yrkespraktik G2F Start v.04, Fristående kurs, 25%, vt 15

  Kursen Handledning och bedömning i pedagogisk yrkespraktik vänder sig till dig som yrkesverksam lärare och fokuserar på pedagogisk handledning, dess olika modeller och teorier.

 • Djurparksdjurens biologi och beteende G1N Start v.04, Fristående kurs, 50%, vt 15

  Kursen handlar om djur på djurpark och den behandlar djurens biologi, beteenden, motivationssystem samt hur dessa har utvecklats.

 • Engelska 1-30 hp G1N Start v.04/36, Fristående kurs, 100%, vt 15/ht 15

  Vill du läsa om hur det engelska språket fungerar? Vill du lära dig att tala och skriva engelska bättre? Detta är en heltidskurs där man kan bygga vidare.

 • Engelska/länderkunskap inklusive muntlig språkfärdighet G1N Start v.04, Fristående kurs, 50%, vt 15

  I denna kurs får du lära dig om Storbritanniens och USA:s geografi, historia samt kultur- och samhällsförhållanden. Du tränar också på att förbättra ditt engelska uttal och göra muntliga presentationer.

 • Människans kognitiva förmågor och IT G1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 15

  Kursen tar upp kognitiva förmågor som t.ex. minne, beslutsfattande, perception och uppmärksamhet, och skapar en förståelse för människans behov och teknikens möjligheter.

 • Serious games - forskning och utveckling A1N Start v.36, Programkurs, 25%, ht 15

  Dataspel finns och utnyttjas i en mängd situationer idag. Människor spelar på bussen, hemma och på jobbet och vi kan se hur dataspelen berör en rad samhällsområden.

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

 • Molekylärbiologi - magisterprogram

  Molekylärbiologi – magisterprogram – Lär dig vad genetiska förändringar är och hur dessa orsakar sjukdomar. Utbildningar visar på hur molekylärbiologiska tekniker.

 • Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska

  Specialistsjuksköterskeprogrammet - Skolsköterska – Arbeta hälsofrämjande och förebyggande arbete bland barn och ungdomar i skolan. Modifierad distansutbildning på halvfart ger möjligheter.

 • Hälsocoach

  För dig som är intresserad av människor och deras hälsa. Ett tvärvetenskapligt program där du lär dig att främja hälsa och förebygga sjukdom.

 • Sjuksköterskeprogrammet

  Sjuksköterskeprogrammet – Med stora pensionsavgångar är sjuksköterska ett framtidsyrke med stora jobbmöjligheter. Utbildning ger legitimation och kandidatexamen.

 • Socialpsykologiskt program

  Socialpsykologiskt program – Se vad som påverkar människor och deras samspel i situationer. Vilka konsekvenser det får i relationer, på arbetsplats eller skola.

 • Webbutvecklare - programmering

  Webbutvecklare – Lär dig kombinera design och programmering för bra webbdesign. Hantera både det som användarna ser och tekniken bakom med unik spetskompetens.

 • IT - User Experience Design

  En utbildning för dig som är mer intresserad av nyttan, upplevelsen och känslan hos en produkt än tekniken som får produkten att fungera.

 • Data Science - magisterprogram

  Data Science – en datautbildning för dig som vill kunna hantera en växande mängd komplex data i samhället för att stödja beslutsfattare. Högskolan i Skövde

 • Data Science - masterprogram

  Data Science master – en master i big data. Få kunskaper om stora mängder komplex data som hjälper dig stödja beslutsfattare. Högskolan i Skövde

 • Dataspelsutveckling - grafik

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Butikschefsprogrammet 180 HP

  Butikschefsprogrammet – en utbildning inom ekonomi & ledarskap. Lär dig leda arbetet i butik och få en kandidatexamen i ekonomi. Högskolan i Skövde

 • Teknisk basutbildning

  Detta basprogram fungerar som dörröppnare för dig som vill plugga på universitets- och högskolenivå. Efter ett drygt halvårs studier, på campus eller på distans, är du behörig att söka dig vidare till dina drömmars mål. Med godkänt betyg i programmets kurser hamnar du dessutom i gräddfilen till ingenjörsprogrammet vid Högskolan i Skövde. Här har du platsgaranti!

 • Informationsteknologi – forskningsinriktat masterprogram

  Informationsteknologi har under de senaste decennierna blivit en allt mer viktig del av samhällets infrastruktur och genomsyrar det dagliga livet på många olika sätt. För att ta sig an framtida samhälleliga utmaningar finns ett långsiktigt behov av relevant och banbrytande forskning och utveckling inom informationsteknologi.

 • Dataspelsutveckling - design

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Dataspelsutveckling - Game Writing

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Dataspelsutveckling - ljud/musik

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Dataspelsutveckling - programmering

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Butikschefsprogrammet 120 HP

  Butikschefsprogrammet – en utbildning inom ekonomi & ledarskap. Lär dig leda arbetet i butik. Högskolan i Skövde

 • Molekylär bioteknik magister 60 hp

  Molekylär bioteknik magister – identifiera sjukdomar och lär dig att genetiskt modifiera växter, djur och celler. Högskolan i Skövde

 • Molekylär bioteknik master 120 hp

  Molekylär bioteknik master – identifiera sjukdomar & lär dig modifiera växter, djur och celler genetiskt. Forska eller jobba i biotekniksektorn. Högskolan i Skövde

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

Start v.

A-Ö

 • Projektstudier i medier, estetik och berättande A1N Start v.03/24, Sommarkurs/Fristående kurs, 50/75%, vt 15/ht 15

  Syftet med kursen är att studenten självständigt och för en extern uppdragsgivare ska kunna genomföra en forskningsförankrad behovsanalys och ta fram ett konceptunderlag.

 • Reggio Emilias filosofiska pedagogik G2F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Den här kursen ger dig kunskaper om bakgrunden till Reggio Emilias förhållningssätt till barn och lärande, både historiskt, filosofiskt och kulturellt.

 • Databassystem G1N Start v.04/14/24, Sommarkurs/Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 15/ht 15

  Vill du lära dig hur databaser fungerar och hur olika tekniker kan tillämpas för att lagra eller söka efter information i databaser och XML-dokument?

 • Datakommunikation - Introduktion G1N Start v.45, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 15

  Den här kursen ger dig en genomgång av de grundläggande tekniker och protokoll du behöver kunna för att förstå hur ett större nätverk såsom internet kan fungera.

 • Datorns grunder G1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 15

  Kursen berör grunder kring datorer såsom datorns historia, dess vetenskapliga grund, hårdvara, operativsystem och grundläggande nätverkskoncept.

 • Hälsoinformatik - Introduktion G1N Start v.04/36, Fristående kurs, 25%, vt 15/ht 15

  Vård och omsorg påverkas idag i allt högre grad av olika IS/IT-system, precis som samhället i övrigt. På senare tid har röster gjort gällande att IS/IT kan förbättra vården ur flera olika perspektiv, bland annat patientsäkerhet och egenvård.

 • Webbutveckling - datorgrafik G1N Start v.36, Programkurs, 50%, ht 15

  Den här kursen ger de grundläggande kunskaper om datorgrafik som en webbutvecklare behöver och introducerar begrepp som används inom området.

 • Expressionsanalys A1N Start v.04/36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 15/ht 15

  Nya tekniker öppnar fantastiska möjligheter att generera stora mängder biologisk data. Detta medför ett växande behov av kunskap och kompetens att på ett effektivt sätt analysera och tolka datamängder från storskaliga experiment.

 • Designkunskap del 2 G1F Start v.14, Programkurs, 50%, vt 15

  Kursen ger en god överblick i ämnet Industridesign. Med såväl teoretiska som fysiska verktyg genomförs ett mer komplext projekt utifrån erfarenheterna från Designkunskap Del 1. Ytterligare färdigheter i teckning, modellbygge, och hur ett designprojekt genomförs övas. Mycket eget arbete, eller grupparbete och en hel del handledning. Yrkesverksamma föreläsare medför en hög verklighetsanknytning. Kursen är en fortsättning på Designkunskap del 1, även den 7,5 ETC.

 • Examensarbete i informationsteknologi A1E Start v.04, Fristående kurs, 50%, vt 15

  Denna kurs vänder sig till dig som vill genomföra ditt examensarbete inom informationsteknologi. Du studerar vetenskapliga metoder och generella redskap för att lösa problem och bygga upp kunskap, speciellt inom utbildningens kunskapsområde.

 • Windows-administration I G1F Start v.04, Programkurs, 50%, vt 15

  Den här kursen ger dig en introduktion till hur Windows är uppbyggt, dess olika servertjänster samt introduktion till administration av ”Active Directory”, användare och klienter.

 • Systembiologi A1F Start v.04/36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 15/ht 15

  Den här kursen ger dig kunskaper för att förstå komplexa biologiska system. Exempelvis lär du dig att skapa grafiska modeller som kan analyseras med olika verktyg.

 • Handledning och bedömning i pedagogisk yrkespraktik G2F Start v.04, Fristående kurs, 25%, vt 15

  Kursen Handledning och bedömning i pedagogisk yrkespraktik vänder sig till dig som yrkesverksam lärare och fokuserar på pedagogisk handledning, dess olika modeller och teorier.

 • Djurparksdjurens biologi och beteende G1N Start v.04, Fristående kurs, 50%, vt 15

  Kursen handlar om djur på djurpark och den behandlar djurens biologi, beteenden, motivationssystem samt hur dessa har utvecklats.

 • Engelska 1-30 hp G1N Start v.04/36, Fristående kurs, 100%, vt 15/ht 15

  Vill du läsa om hur det engelska språket fungerar? Vill du lära dig att tala och skriva engelska bättre? Detta är en heltidskurs där man kan bygga vidare.

 • Engelska/länderkunskap inklusive muntlig språkfärdighet G1N Start v.04, Fristående kurs, 50%, vt 15

  I denna kurs får du lära dig om Storbritanniens och USA:s geografi, historia samt kultur- och samhällsförhållanden. Du tränar också på att förbättra ditt engelska uttal och göra muntliga presentationer.

 • Människans kognitiva förmågor och IT G1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 15

  Kursen tar upp kognitiva förmågor som t.ex. minne, beslutsfattande, perception och uppmärksamhet, och skapar en förståelse för människans behov och teknikens möjligheter.

 • Serious games - forskning och utveckling A1N Start v.36, Programkurs, 25%, ht 15

  Dataspel finns och utnyttjas i en mängd situationer idag. Människor spelar på bussen, hemma och på jobbet och vi kan se hur dataspelen berör en rad samhällsområden.

 • PLC-programmering I G1N Start v.04, Fristående kurs, 50%, vt 15

  Den här kursen är för dig som vill lära dig hur en PLC är uppbyggd och hur den programmeras.

 • Vetenskaplig metod och kommunikation inom informationsteknologi, Forskarnivå Start v.04, Fristående kurs, 25%, vt 15

  Kursen riktar sig mot forskarstuderande som behöver diskutera, planera, utföra, rapportera samt kritiskt granska forskningsresultat från olika studier och från vetenskaplig litteratur. Efter kursen kan deltagarna identifiera, välja och använda forskningsmetoder som stödjer systematiskt arbete och kommunikation för komplexa forskningsproblem där ofta behövs användning av ett flertal metoder. Kommunikation ska ske mot de krav som gäller för publicering i vetenskapliga tidskrifter.

Filtrera kurser

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Filter

Avdelning

A-Ö

 • Magnus Fagerlind
  Institutionen för biovetenskap
  Lektor i molekylärbiologi
  E-post: magnus.fagerlind@his.se
  Arbete: 0500-448637
  Rum: G3308
 • Eva Falck
  Institutionen för biovetenskap
  Post doc i biomedicin
  E-post: eva.falck@his.se
  Arbete: 0500-448437
  Rum: G2242
  Eva Falck
 • Thomas Fischer
  Institutionen för informationsteknologi
  Lektor i datalogi
  E-post: thomas.fischer@his.se
  Arbete: 0500-448379
  Rum: PA410P
 • Mirella Forsberg Ahlcrona
  Institutionen för hälsa och lärande
  Lektor i pedagogik
  E-post: mirella.forsberg.ahlcrona@his.se
  Arbete: 0500-448280
  Rum: G2705
  Mirella Forsberg Ahlcrona
 • Maria Forslund
  Systemutveckling
  Testare
  E-post: maria.forslund@his.se
  Arbete: 0500-448165
  Rum: E143
 • Cecilia Fransson
  Externa relationer och kommunikation
  Pressansvarig
  E-post: cecilia.fransson@his.se
  Arbete: 0500-448035
  Rum: H203
  Cecilia Fransson
 • Petra Fredlund
  Studieadministration
  Forsk.- o utbildn.handläggare
  E-post: petra.fredlund@his.se
  Arbete: 0500-448187
  Rum: E256D
 • Christian Gadolin
  Institutionen för handel och företagande
  Doktorand
  E-post: christian.gadolin@his.se
  Arbete: 0500-448862
  Rum: E340B
  Christian Gadolin
 • Jonas Gamalielsson
  Institutionen för informationsteknologi
  Lektor i datalogi
  E-post: jonas.gamalielsson@his.se
  Arbete: 0500-448375
  Rum: PA410R
  Jonas Gamalielsson
 • Desalegn Abraha Gebrekidan
  Institutionen för handel och företagande
  Bitr.professor företagsekonomi
  E-post: desalegn.abraha@his.se
  Arbete: 0500-448705
  Rum: E240
 • Cecilia Gillgren
  Institutionen för handel och företagande
  Adjunkt/Bitr. avd. chef
  E-post: cecilia.gillgren@his.se
  Arbete: 0500-448852
  Rum: E338
  Cecilia Gillgren
 • Catharina Gillsjö
  Institutionen för hälsa och lärande
  Lektor i omvårdnad
  E-post: catharina.gillsjo@his.se
  Arbete: 0500-448458
  Rum: G3604
  Catharina Gillsjö
 • Ainhoa Goienetxea
  Institutionen för ingenjörsvetenskap
  Doktorand i automatiseringstek
  E-post: ainhoa.goienetxea@his.se
  Arbete: 0500-448582
  Rum: PA210C
  Ainhoa Goienetxea
 • Ulrika Granlid
  Studentstöd
  Studie- och karriärvägledare
  E-post: ulrika.granlid@his.se
  Arbete: 0500-448701
  Rum: E213
  Ulrika Granlid
 • Lisa Grönborg
  Bibliotek
  Bibliotekarie
  E-post: lisa.gronborg@his.se
  Arbete: 0500-448051
  Rum: Biblioteket
  Lisa Grönborg
 • Patrik Gustafsson
  Institutionen för hälsa och lärande
  Adjunkt i pedagogik
  E-post: patrik.gustafsson@his.se
  Arbete: 0500-448253
  Rum: G2714
 • Henrik Gustavsson
  Institutionen för informationsteknologi
  Lektor i datavetenskap
  E-post: henrik.gustavsson@his.se
  Arbete: 0500-448323
  Rum: PA520J
 • Jörgen Hansson
  Institutionen för informationsteknologi
  Prefekt/Professor
  E-post: jorgen.hansson@his.se
  Arbete: 0500-448310
  Rum: PA520T
 • Linnea Haraldsson
  Externa relationer och kommunikation
  Kommunikationsassistent
  E-post: linnea.haraldsson@his.se
  Arbete: 0500-448041
  Rum: H203
  Linnea Haraldsson
 • Mikael Harlén
  Institutionen för ingenjörsvetenskap
  Lektor/Avd. chef
  E-post: mikael.harlen@his.se
  Arbete: 0500-448616
  Rum: PA110R
  Mikael Harlén

Filter

Typ

Sortera

A-Ö