• Alla (995)
 • Program (54)
 • Kurser (836)
 • Personal (535)
 • Filer (0)
 • Avancerade funktioner i Officepaketet 1,5 hp

  De flesta använder bara en bråkdel av den funktionalitet som Officepaketet erbjuder. Med denna kurs får deltagare lära dig funktionalitet som gör att det vardagliga arbetet kan effektiviseras och ge bättre resultat.

 • Biostatistik A1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 25%, ht 15

  Kursen ger kunskaper i försöksplanering och statistik för experimentella vetenskaper med biologiska exempel som grund.

 • Tumörbiologi - modellering A1F Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 15

  I den här kursen lär vi ut, och övar praktiskt på, olika statistiska och bioinformatiska metoder som används inom forskningsområdet tumörbiologi.

 • Vetenskaplig metod och kommunikation inom informationsteknologi, Forskarnivå Start v.04, Fristående kurs, 25%, vt 15

  Kursen riktar sig mot forskarstuderande som behöver diskutera, planera, utföra, rapportera samt kritiskt granska forskningsresultat från olika studier och från vetenskaplig litteratur. Efter kursen kan deltagarna identifiera, välja och använda forskningsmetoder som stödjer systematiskt arbete och kommunikation för komplexa forskningsproblem där ofta behövs användning av ett flertal metoder. Kommunikation ska ske mot de krav som gäller för publicering i vetenskapliga tidskrifter.

 • Molekylära markörer för diagnos och prognos A1F Start v.14/45, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 15/ht 15

  Kursen integrerar biologi, biomedicin och bioinformatik för att skapa effektiva metoder för identifiering och användning av molekylära markörer.

 • Expressionsanalys A1N Start v.04/36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 15/ht 15

  Nya tekniker öppnar fantastiska möjligheter att generera stora mängder biologisk data. Detta medför ett växande behov av kunskap och kompetens att på ett effektivt sätt analysera och tolka datamängder från storskaliga experiment.

 • Designkunskap del 2 G1F Start v.14, Programkurs, 50%, vt 15

  Kursen ger en god överblick i ämnet Industridesign. Med såväl teoretiska som fysiska verktyg genomförs ett mer komplext projekt utifrån erfarenheterna från Designkunskap Del 1. Ytterligare färdigheter i teckning, modellbygge, och hur ett designprojekt genomförs övas. Mycket eget arbete, eller grupparbete och en hel del handledning. Yrkesverksamma föreläsare medför en hög verklighetsanknytning. Kursen är en fortsättning på Designkunskap del 1, även den 7,5 ETC.

 • Tips för att må bra under studietiden

  Här har Studenthälsan samlat lite tips och tidigare föreläsningar för att du ska kunna må bra under studietiden.

 • Högskolans examina

  examensordning

 • Teknik och datorkunskaper

  För att klara av högskolestudier oavsett studieform och studietakt krävs vissa grundläggande datorkunskaper. Här får du veta vilka dessa är. Högskolan i Skövde

 • Molekylärbiologi - magisterprogram

  Molekylärbiologi – magisterprogram – Lär dig vad genetiska förändringar är och hur dessa orsakar sjukdomar. Utbildningar visar på hur molekylärbiologiska tekniker.

 • Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska

  Specialistsjuksköterskeprogrammet - Skolsköterska – Arbeta hälsofrämjande och förebyggande arbete bland barn och ungdomar i skolan. Modifierad distansutbildning på halvfart ger möjligheter.

 • Hälsocoach

  För dig som är intresserad av människor och deras hälsa. Ett tvärvetenskapligt program där du lär dig att främja hälsa och förebygga sjukdom.

 • Sjuksköterskeprogrammet

  Sjuksköterskeprogrammet – Med stora pensionsavgångar är sjuksköterska ett framtidsyrke med stora jobbmöjligheter. Utbildning ger legitimation och kandidatexamen.

 • Deltagare

  Verksamma forskare inom gruppen Skövde Artificial Intelligence Lab. Högskolan i Skövde

 • Florian Siegmund
  Institutionen för ingenjörsvetenskap
  Doktorand
  E-post: florian.siegmund@his.se
  Arbete: 0500-448879
  Rum: PA210A
  Florian Siegmund
 • Fredrik Lundell
  Institutionen för handel och företagande
  Adjunkt i företagsekonomi
  E-post: fredrik.lundell@his.se
  Arbete: 0500-448721
  Rum: E334
 • Gloria Mery
  Studieadministration
  Forsk.- o utbildn.handläggare
  E-post: gloria.mery@his.se
  Arbete: 0500-448086
  Rum: E290
  Gloria Mery
 • Gunilla E Johansson
  Institutionen för hälsa och lärande
  Adjunkt i omvårdnad
  E-post: gunilla.e.johansson@his.se
  Arbete: 0500-448484
  Rum: G3612
 • Göran Sagefjord
  Bibliotek
  Bibliotekarie
  E-post: goran.sagefjord@his.se
  Arbete: 0500-448046
  Rum: Biblioteket
  Göran Sagefjord

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

 • Molekylärbiologi - magisterprogram

  Molekylärbiologi – magisterprogram – Lär dig vad genetiska förändringar är och hur dessa orsakar sjukdomar. Utbildningar visar på hur molekylärbiologiska tekniker.

 • Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska

  Specialistsjuksköterskeprogrammet - Skolsköterska – Arbeta hälsofrämjande och förebyggande arbete bland barn och ungdomar i skolan. Modifierad distansutbildning på halvfart ger möjligheter.

 • Hälsocoach

  För dig som är intresserad av människor och deras hälsa. Ett tvärvetenskapligt program där du lär dig att främja hälsa och förebygga sjukdom.

 • Sjuksköterskeprogrammet

  Sjuksköterskeprogrammet – Med stora pensionsavgångar är sjuksköterska ett framtidsyrke med stora jobbmöjligheter. Utbildning ger legitimation och kandidatexamen.

 • Butikschefsprogrammet 180 HP

  Butikschefsprogrammet – en utbildning inom ekonomi & ledarskap. Lär dig leda arbetet i butik och få en kandidatexamen i ekonomi. Högskolan i Skövde

 • Dataspelsutveckling - grafik

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Socialpsykologiskt program

  Socialpsykologiskt program – Se vad som påverkar människor och deras samspel i situationer. Vilka konsekvenser det får i relationer, på arbetsplats eller skola.

 • Webbutvecklare - programmering

  Webbutvecklare – Lär dig kombinera design och programmering för bra webbdesign. Hantera både det som användarna ser och tekniken bakom med unik spetskompetens.

 • IT - User Experience Design

  En utbildning för dig som är mer intresserad av nyttan, upplevelsen och känslan hos en produkt än tekniken som får produkten att fungera.

 • Data Science - magisterprogram

  Data Science – en datautbildning för dig som vill kunna hantera en växande mängd komplex data i samhället för att stödja beslutsfattare. Högskolan i Skövde

 • Data Science - masterprogram

  Data Science master – en master i big data. Få kunskaper om stora mängder komplex data som hjälper dig stödja beslutsfattare. Högskolan i Skövde

 • Informationsteknologi – forskningsinriktat masterprogram

  Informationsteknologi har under de senaste decennierna blivit en allt mer viktig del av samhällets infrastruktur och genomsyrar det dagliga livet på många olika sätt. För att ta sig an framtida samhälleliga utmaningar finns ett långsiktigt behov av relevant och banbrytande forskning och utveckling inom informationsteknologi.

 • Teknisk basutbildning

  Detta basprogram fungerar som dörröppnare för dig som vill plugga på universitets- och högskolenivå. Efter ett drygt halvårs studier, på campus eller på distans, är du behörig att söka dig vidare till dina drömmars mål. Med godkänt betyg i programmets kurser hamnar du dessutom i gräddfilen till ingenjörsprogrammet vid Högskolan i Skövde. Här har du platsgaranti!

 • Butikschefsprogrammet 120 HP

  Butikschefsprogrammet – en utbildning inom ekonomi & ledarskap. Lär dig leda arbetet i butik. Högskolan i Skövde

 • Dataspelsutveckling - design

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Dataspelsutveckling - Game Writing

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Dataspelsutveckling - ljud/musik

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Dataspelsutveckling - programmering

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Ekonomprogrammet - redovisning och revision

  Ekonomprogrammet - redovisning och revision Högskolan i Skövde

 • Industriell ekonomi och logistik

  Lär dig hur kunden ska få rätt vara, i rätt mängd, till rätt plats, i rätt tid, till lägsta kostnad. Studera ekonomi, logistik ledning och planering.

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

Start v.

A-Ö

 • Biostatistik A1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 25%, ht 15

  Kursen ger kunskaper i försöksplanering och statistik för experimentella vetenskaper med biologiska exempel som grund.

 • Tumörbiologi - modellering A1F Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 15

  I den här kursen lär vi ut, och övar praktiskt på, olika statistiska och bioinformatiska metoder som används inom forskningsområdet tumörbiologi.

 • Vetenskaplig metod och kommunikation inom informationsteknologi, Forskarnivå Start v.04, Fristående kurs, 25%, vt 15

  Kursen riktar sig mot forskarstuderande som behöver diskutera, planera, utföra, rapportera samt kritiskt granska forskningsresultat från olika studier och från vetenskaplig litteratur. Efter kursen kan deltagarna identifiera, välja och använda forskningsmetoder som stödjer systematiskt arbete och kommunikation för komplexa forskningsproblem där ofta behövs användning av ett flertal metoder. Kommunikation ska ske mot de krav som gäller för publicering i vetenskapliga tidskrifter.

 • Molekylära markörer för diagnos och prognos A1F Start v.14/45, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 15/ht 15

  Kursen integrerar biologi, biomedicin och bioinformatik för att skapa effektiva metoder för identifiering och användning av molekylära markörer.

 • Expressionsanalys A1N Start v.04/36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 15/ht 15

  Nya tekniker öppnar fantastiska möjligheter att generera stora mängder biologisk data. Detta medför ett växande behov av kunskap och kompetens att på ett effektivt sätt analysera och tolka datamängder från storskaliga experiment.

 • Designkunskap del 2 G1F Start v.14, Programkurs, 50%, vt 15

  Kursen ger en god överblick i ämnet Industridesign. Med såväl teoretiska som fysiska verktyg genomförs ett mer komplext projekt utifrån erfarenheterna från Designkunskap Del 1. Ytterligare färdigheter i teckning, modellbygge, och hur ett designprojekt genomförs övas. Mycket eget arbete, eller grupparbete och en hel del handledning. Yrkesverksamma föreläsare medför en hög verklighetsanknytning. Kursen är en fortsättning på Designkunskap del 1, även den 7,5 ETC.

 • Projektstudier i nya medier I G1F Start v.03/24, Sommarkurs/Fristående kurs, 50/75%, vt 15/ht 15

  Kursen ger en introduktion till och insikter i olika typer av gestaltande projektarbete gentemot en extern part.

 • Upphovsrätt i digitala kulturer G1N Start v.36, Fristående kurs, 10%, ht 15

  Du får en introduktion till hur den digitala teknikens utveckling förändrat och påverkat vårt sätt att hantera musik, bilder, ljud etc på nätet och hur den juridiska utgångspunkten är.

 • Forskningsmetodik inom folkhälsovetenskap G2F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen innehåller en grundläggande teoretisk del och en praktisk del.

 • Biostatistik G2F Start v.04, Fristående kurs, 25%, vt 15

  Kursen ger kunskaper i försöksplanering och statistik för experimentella vetenskaper med biologiska exempel som grund.

 • 3D-modellering för spelproduktion II G1F Start v.09, Programkurs, 100%, vt 15

  Den här kursen vänder sig till dig som vill ta fram högupplösta 3D-modeller för spel- och filmproduktion.

 • Amning och bröstmjölk G2F Start v.04/36, Fristående kurs, 25%, vt 15/ht 15

  Kursen ger dig fördjupade kunskaper i det som rör amning och bröstmjölk från en rad olika infallsvinklar och problemställningar.

 • Animeringsprojekt G1F Start v.45, Fristående kurs/Programkurs, 100%, ht 15

  I kursen blandas teoretiska kunskaper med praktiskt animationsutvecklingsarbete för att skapa en konceptfilm.

 • Animeringstekniker II G1F Start v.09, Programkurs, 100%, vt 15

  I denna kurs får du fokusera på att just förmedla olika sinnesstämningar genom digitala figurer som befinner sig i olika situationer.

 • Anatomi och fysiologi 1 G1N Start v.04, Programkurs, 50%, vt 15

  Kursen syftar till att studenten skall tillägna sig kunskaper i biokemi, human cellbiologi och vävnadslära för att förstå organismens struktur och funktion från molekylär nivå till vävnadsnivå.

 • Arbetssätt inom kognitiv neurovetenskap: metodik och statistik G2F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 25%, vt 15

  Denna kurs behandlar vetenskapligt arbetssätt, metod och statistik inom kognitiv neurovetenskap.

 • Att vara tonårspojke i Sverige på 2000-talet G1F Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 15

  Hur ser tonårskillars Internetanvändning ut? Hur ser de krav ut som ställs på en tonårspojke utifrån de genuskonstruktioner som finns i samhället idag och vad innebär homosocialisering?

 • Berättande i nya medier som forskningsområde A1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen vänder sig till studenter på magisternivå. Den ger en översikt över de viktigaste teorierna och begreppen inom området medier, estetik och berättande.

 • Beslutsfattande och beslutsstödsystem A1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen omfattar olika aspekter av mänskligt beslutsfattande och olika typer av beslutsstödsystem.

 • Bioinformatik - forskningsprocessen A1F Start v.14/45, Programkurs, 50%, vt 15/ht 15

  Den här kursen handlar om aktuell forskning inom bioinformatik. Under kursen behandlas också allmänt hur forsknings- och utvecklingsarbete går till.

Filtrera kurser

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Filter

Avdelning

A-Ö

 • Florian Siegmund
  Institutionen för ingenjörsvetenskap
  Doktorand
  E-post: florian.siegmund@his.se
  Arbete: 0500-448879
  Rum: PA210A
  Florian Siegmund
 • Fredrik Lundell
  Institutionen för handel och företagande
  Adjunkt i företagsekonomi
  E-post: fredrik.lundell@his.se
  Arbete: 0500-448721
  Rum: E334
 • Gloria Mery
  Studieadministration
  Forsk.- o utbildn.handläggare
  E-post: gloria.mery@his.se
  Arbete: 0500-448086
  Rum: E290
  Gloria Mery
 • Gunilla E Johansson
  Institutionen för hälsa och lärande
  Adjunkt i omvårdnad
  E-post: gunilla.e.johansson@his.se
  Arbete: 0500-448484
  Rum: G3612
 • Göran Sagefjord
  Bibliotek
  Bibliotekarie
  E-post: goran.sagefjord@his.se
  Arbete: 0500-448046
  Rum: Biblioteket
  Göran Sagefjord
 • Hanife Rexhepi
  Institutionen för informationsteknologi
  Doktorand i inform.teknologi
  E-post: hanife.rexhepi@his.se
  Arbete: 0500-448356
  Rum: PA410G
 • Helen Jern
  Avdelningen för samverkan och kommunikation
  Verksamhetsledare/Uppdragsutb.
  E-post: helen.jern@his.se
  Arbete: 0500-448279
  Rum: H207
  Helen Jern
 • Henrik Gustavsson
  Institutionen för informationsteknologi
  Lektor i datavetenskap
  E-post: henrik.gustavsson@his.se
  Arbete: 0500-448323
  Rum: PA520J
 • Ingela Agorelius
  Ekonomiavdelningen
  Ekonom
  E-post: ingela.agorelius@his.se
  Arbete: 0500-448702
  Rum: D351
  Ingela Agorelius
 • Ingrid Christensson
  Studentstöd
  Studie- och karriärvägledare
  E-post: ingrid.christensson@his.se
  Arbete: 0500-448732
  Rum: E212
  Ingrid Christensson
 • Ingrid Dahlén
  Institutionen för hälsa och lärande
  Adjunkt i omvårdnad
  E-post: ingrid.dahlen@his.se
  Arbete: 0500-448484
  Rum: G3612
 • Irene Eriksson
  Institutionen för hälsa och lärande
  Lektor i omvårdnad
  E-post: irene.eriksson@his.se
  Arbete: 0500-448475
  Rum: G3613
  Irene Eriksson
 • Jane Synnergren
  Institutionen för biovetenskap
  Bitr. lektor i bioinformatik
  E-post: jane.synnergren@his.se
  Arbete: 0500-448311
  Rum: G2312
  Jane Synnergren
 • Jan-Eric Claesson
  Institutionen för hälsa och lärande
  Adjunkt i biomedicin
  E-post: jan-eric.claesson@his.se
  Arbete: 0500-448645
  Rum: G1412
 • Jesper Holgersson
  Institutionen för informationsteknologi
  Adjunkt informationssystemutv.
  E-post: jesper.holgersson@his.se
  Arbete: 0500-448362
  Rum: PA410D
  Jesper Holgersson
 • Jessika Cullberg
  Institutionen för handel och företagande
  Prefektsekreterare
  E-post: jessika.cullberg@his.se
  Arbete: 0500-448548
  Rum: E315
  Jessika Cullberg
 • Joe Steinhauer
  Institutionen för informationsteknologi
  Lektor i datavetenskap
  E-post: joe.steinhauer@his.se
  Arbete: 0500-448822
  Rum: PA520Q
 • Joeri van Laere
  Institutionen för informationsteknologi
  Lektor i datavetenskap
  E-post: joeri.van.laere@his.se
  Arbete: 0500-448355
  Rum: PA410J
  Joeri van Laere
 • Jonas Gamalielsson
  Institutionen för informationsteknologi
  Lektor i datalogi
  E-post: jonas.gamalielsson@his.se
  Arbete: 0500-448375
  Rum: PA410R
  Jonas Gamalielsson
 • Jonas R Andersson
  Teknisk administrativ service
  Tekniker
  E-post: jonas.andersson@his.se
  Arbete: 0500-448110
  Rum: G1314
  Jonas R Andersson

Filter

Typ

Sortera

A-Ö