• Alla (995)
 • Program (54)
 • Kurser (837)
 • Personal (536)
 • Filer (0)
 • Anmäl dig till mentorprogrammet

  Vill du bli Mentor? Du kan anmäla dig när som helst genom att skicka din intresseanmälan med hjälp av formuläret på sidan.

 • Blanketter för studenter

  Samlingssida med länkar till olika blanketter för dig som är student på Högskolan i Skövde.

 • Högskolekurser för yrkesverksamma

  Högskolekurser för yrkesverksamma ger dig en bättre kunskap om hur du kan påverka och utveckla arbetet på ditt företag. Högsklan i Skövde

 • Högskolans examina

  examensordning

 • Teknik och datorkunskaper

  För att klara av högskolestudier oavsett studieform och studietakt krävs vissa grundläggande datorkunskaper. Här får du veta vilka dessa är. Högskolan i Skövde

 • Molekylärbiologi - magisterprogram

  Molekylärbiologi – magisterprogram – Lär dig vad genetiska förändringar är och hur dessa orsakar sjukdomar. Utbildningar visar på hur molekylärbiologiska tekniker.

 • Folkhälsovetenskap

  Folkhälsovetenskap studerar hälsotillståndet i befolkningen samt faktorer som inverkar på hälsoutvecklingen. Frågeställningar som smittskydd, öka tillgängligheten till hälsovård,att reducera miljöfaktorer som påverkar hälsan negativt.

 • Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska

  Specialistsjuksköterskeprogrammet - Skolsköterska – Arbeta hälsofrämjande och förebyggande arbete bland barn och ungdomar i skolan. Modifierad distansutbildning på halvfart ger möjligheter.

 • Hälsocoach

  För dig som är intresserad av människor och deras hälsa. Ett tvärvetenskapligt program där du lär dig att främja hälsa och förebygga sjukdom.

 • Sjuksköterskeprogrammet

  Sjuksköterskeprogrammet – Med stora pensionsavgångar är sjuksköterska ett framtidsyrke med stora jobbmöjligheter. Utbildning ger legitimation och kandidatexamen.

 • Socialpsykologiskt program

  Socialpsykologiskt program – Se vad som påverkar människor och deras samspel i situationer. Vilka konsekvenser det får i relationer, på arbetsplats eller skola.

 • Webbutvecklare - programmering

  Webbutvecklare – Lär dig kombinera design och programmering för bra webbdesign. Hantera både det som användarna ser och tekniken bakom med unik spetskompetens.

 • IT - User Experience Design

  En utbildning för dig som är mer intresserad av nyttan, upplevelsen och känslan hos en produkt än tekniken som får produkten att fungera.

 • Adobe Connect

  Instruktioner för hur du sätter upp Adobe Connect första gången och hur du gör när du skall vara med i ett möte i Adobe Connect

 • Samarbetspartners

  Informationssystem samarbetar på flera sätt med partnerorganisationer för att utveckla och bidra till samhället inom såväl utbildning som forskning. Högskolan i Skövde

 • Utvalda projekt

  Forskargruppen Informationssystem har lett och/eller deltagit i många lokala, regionala, nationella och internationella projekt.

 • Deltagare

  Verksamma forskare inom gruppen Skövde Artificial Intelligence Lab. Högskolan i Skövde

 • Deltagare och publikationer

  Deltagarna i forskningsgruppen internationalisering och socialt entreprenörskap. Högskolan i Skövde

 • Samarbetspartners

  Samarbetspartners till forskningsgruppen Strategiskt entreprenörskap. Högskolan i Skövde

 • Deltagare och publikationer

  Deltagare i forskningsgruppen Ledarskap och verksamhetsutveckling. Högskolan i Skövde

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

 • Molekylärbiologi - magisterprogram

  Molekylärbiologi – magisterprogram – Lär dig vad genetiska förändringar är och hur dessa orsakar sjukdomar. Utbildningar visar på hur molekylärbiologiska tekniker.

 • Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska

  Specialistsjuksköterskeprogrammet - Skolsköterska – Arbeta hälsofrämjande och förebyggande arbete bland barn och ungdomar i skolan. Modifierad distansutbildning på halvfart ger möjligheter.

 • Hälsocoach

  För dig som är intresserad av människor och deras hälsa. Ett tvärvetenskapligt program där du lär dig att främja hälsa och förebygga sjukdom.

 • Sjuksköterskeprogrammet

  Sjuksköterskeprogrammet – Med stora pensionsavgångar är sjuksköterska ett framtidsyrke med stora jobbmöjligheter. Utbildning ger legitimation och kandidatexamen.

 • Socialpsykologiskt program

  Socialpsykologiskt program – Se vad som påverkar människor och deras samspel i situationer. Vilka konsekvenser det får i relationer, på arbetsplats eller skola.

 • Webbutvecklare - programmering

  Webbutvecklare – Lär dig kombinera design och programmering för bra webbdesign. Hantera både det som användarna ser och tekniken bakom med unik spetskompetens.

 • IT - User Experience Design

  En utbildning för dig som är mer intresserad av nyttan, upplevelsen och känslan hos en produkt än tekniken som får produkten att fungera.

 • Dataspelsutveckling - grafik

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Butikschefsprogrammet 180 HP

  Butikschefsprogrammet – en utbildning inom ekonomi & ledarskap. Lär dig leda arbetet i butik och få en kandidatexamen i ekonomi. Högskolan i Skövde

 • Teknisk basutbildning

  Detta basprogram fungerar som dörröppnare för dig som vill plugga på universitets- och högskolenivå. Efter ett drygt halvårs studier, på campus eller på distans, är du behörig att söka dig vidare till dina drömmars mål. Med godkänt betyg i programmets kurser hamnar du dessutom i gräddfilen till ingenjörsprogrammet vid Högskolan i Skövde. Här har du platsgaranti!

 • Data Science - masterprogram

  Data Science master – en master i big data. Få kunskaper om stora mängder komplex data som hjälper dig stödja beslutsfattare. Högskolan i Skövde

 • Data Science - magisterprogram

  Data Science – en datautbildning för dig som vill kunna hantera en växande mängd komplex data i samhället för att stödja beslutsfattare. Högskolan i Skövde

 • Informationsteknologi – forskningsinriktat masterprogram

  Informationsteknologi har under de senaste decennierna blivit en allt mer viktig del av samhällets infrastruktur och genomsyrar det dagliga livet på många olika sätt. För att ta sig an framtida samhälleliga utmaningar finns ett långsiktigt behov av relevant och banbrytande forskning och utveckling inom informationsteknologi.

 • Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska

  Specialistsjuksköterska – Distriktssköterska – Ett rörligt & självständigt arbete, du fattar egna beslut och gör avvägningar. Ta steget vidare från sjuksköterska.

 • Biomedicinprogrammet

  Biomedicinprogrammet – studera kemi, genetik och fysiologi. Lär dig förebygga sjukdomar, lösa medicinska problem och ta fram nya läkemedel. Högskolan i Skövde

 • Medvetandestudier - neuropsykologi och filosofi

  Medvetandestudier, neuropsykologi och filosofi. Unik utbildning med fokus på människans medvetande. Studera hjärnans funktion, vårt beteende & subjektiva upplevelser

 • Ekonomprogrammet - redovisning och revision

  Ekonomprogrammet - redovisning och revision Högskolan i Skövde

 • Industriell ekonomi och logistik

  Lär dig hur kunden ska få rätt vara, i rätt mängd, till rätt plats, i rätt tid, till lägsta kostnad. Studera ekonomi, logistik ledning och planering.

 • Yrkeslärarprogrammet

  Yrkeslärare – Läs till framtidens viktigaste yrke och ha goda chanser att få jobb. Komplettera din yrkeskompetens med pedagogik & bli gymnasielärare.

 • Psykologisk coach

  Psykologisk coach – Studera kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi och lär dig mer om hur hjärnan, välbefinnande och medvetande är sammankopplade. Lär dig även hur kunskaperna kan tillämpas på individer genom positiv psykologisk coachning.

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

Start v.

A-Ö

 • Engelsk grundkurs för ekonomer G1N Start v.36, Programkurs, 50%, ht 15

  Den här kursen ingår i Ekonomprogrammet och programmet Personal, organisation och ledarskap. Kursen ger breda grundkunskaper i engelska (grammatik, uttal) samt muntlig och skriftligt färdighet. Färdighetsmomenten är delvis inriktade på den typ av språk som används inom ekonomutbildningen.

 • Reggio Emilias filosofiska pedagogik G2F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Den här kursen ger dig kunskaper om bakgrunden till Reggio Emilias förhållningssätt till barn och lärande, både historiskt, filosofiskt och kulturellt.

 • Systemadministration - Introduktion G1F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Systemadministratören är en nyckelperson i de flesta organisationer idag. I den här kursen kommer du att lära dig de grundläggande stegen för att administrera, konfigurera och underhålla ett datorsystem.

 • Introduktion till User Experience Design G1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Den här kursen ger dig grunderna till user experience design, både vad det innebär och hur man går tillväga

 • IT i organisationer - företagsprojekt G1F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Den här kursen vänder sig till dig som vill ha en praktisk erfarenhet från arbete med projekt inom informationssystemsutveckling.

 • IT i organisationer - introduktion G1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen ger dig en bred överblick över hur IT-stöd tillämpas samt hur modellering kan användas som ett verktyg för att utveckla såväl organisationer som IT-stöd. Dessutom får du värdefulla allmänbildande kunskaper om centrala begrepp inom området.

 • Kemi B, behörighetsgivande kurs X Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Under denna kurs introduceras du till biokemin och vi går igenom molekyler samt processer som är viktiga hos levande varelser, bland annat hur enzymer fungerar. Förutom detta studerar du olika kemiska analysmetoder.

 • Kognitionsvetenskap - forskningsperspektiv G2F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  I den här kursen studerar du aktuella forskningsfrågor i kognitionsvetenskap som visar på kognitionsvetenskapens tvärvetenskaplighet. Speciellt fokus riktas mot lingvistik och kognitiv neurovetenskap men även aktuella tillämpningsområden berörs.

 • Fysik A, behörighetsgivande kurs Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen ger förkunskaper inför högskolestudier motsvarande gymnasiets Fysik A. Kursen behandlar grunderna i mekanik, termodynamik och ellära.

 • Mjukvarukomponenter i C++ G1F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Vad menas med ett bra program? Hur kan man skriva bra program i C++ (och liknande språk)?

 • Människans kognitiva förmågor och IT G1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Genom grundläggande kunskap om människans kognitiva förmågor ger den här kursen en ökad förståelse för användning av IT, och utformning av olika former av informationsteknologi.

 • Naturvårdsbiologi och landskapets ekologi G2F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Under den här kursen får du kunskaper om naturvårdsarbete och bevarande av biologisk mångfald. Du får också en översikt av dagens natur- och kulturlandskapet och dess historia.

 • Nätverks- och systemadministration - Forskning och utveckling G2F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Ett brett urval av aktiviteter ger studenten möjligheten att vetenskapligt utforska olika ämnen inom nätverks- och systemadministration.

 • Organisation och personalarbete G1F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Den här kursen vänder sig till dig som söker fördjupade kunskaper inom personalarbete och organisationsteori.

 • Patientcentrerad vård - inriktning geriatriska sjukdomar A1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Vill du utveckla dig i din roll som sjuksköterska i vården av geriatriskt sjuka patienter? Den här kursen ger dig fördjupade kunskaper om hur du kan lägga grunden för vård av geriatriskt sjuka patienter ur ett patientperspektiv.

 • Patientcentrerad vård - inriktning hjärtsjukdomar A1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Vill du utveckla dig i din roll som sjuksköterska i vården av hjärtsjuka patienter? Den här kursen ger dig fördjupade kunskaper om hur du kan lägga grunden för vård av hjärtsjuka patienter ur ett patientperspektiv.

 • Patientcentrerad vård - inriktning smärta A1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Den här kursen ger dig fördjupad kunskap om hur du kan lägga grunden för vård av patienter med smärta ur ett patientperspektiv.

 • Pedagogik - teori och praktik I G1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen vänder sig till dig med intresse för pedagogiska frågor inom exempelvis yrkes- eller föreningslivet. Frågor om bland annat kunskap, lärande och bildning diskuteras. Kursen syftar till att ge en orientering av pedagogiken som vetenskaplig disciplin.

 • Praktik i miljövetenskap G2F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  På den här kursen provar du på arbetslivet genom att du är ute på praktik minst 40 dagar och utför arbetsuppgifter inom miljövetenskap.

 • Professionellt stöd i samband med barnafödande G2F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen vänder sig till dig som är barnmorska och vill fördjupa dig inom området att ge ett professionellt stöd vid barnafödande. I begreppet barnafödande innefattas graviditet, förlossning och spädbarnsperioden.

Filtrera kurser

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö

 • Ingela Agorelius
  Ekonomiavdelningen
  Ekonom
  E-post: ingela.agorelius@his.se
  Arbete: 0500-448702
  Rum: D351
  Ingela Agorelius
 • Josef Adolfsson
  Institutionen för ingenjörsvetenskap
  Adjunkt automatiseringsteknik
  E-post: josef.adolfsson@his.se
  Arbete: 0500-448590
  Rum: PA210L
  Josef Adolfsson
 • Eva Akersten
  Institutionen för handel och företagande
  Utbildningscoach
  E-post: eva.akersten@his.se
  Arbete: 0500-448536
  Rum: E317
  Eva Akersten
 • Ritva Bidersten
  Rektors kansli
  Registrator/Arkivarie
  E-post: ritva.bidersten@his.se
  Arbete: 0500-448077
  Rum: Kanslihus 112
 • Erik Billing
  Institutionen för informationsteknologi
  Bitr. lektor inform.teknologi
  E-post: erik.billing@his.se
  Arbete: 0500-448367
  Rum: PA420F
  Erik Billing
 • Maria Björk
  Institutionen för hälsa och lärande
  Lektor i omvårdnad
  E-post: maria.bjork@his.se
  Arbete: 0500-448466
  Rum: G3713
 • Åse Björnberg
  Avdelningen för samverkan och kommunikation
  Marknadskoordinator
  E-post: ase.bjornberg@his.se
  Arbete: 0500-448022
  Rum: H110
  Åse Björnberg
 • Lars Bröndum
  Institutionen för informationsteknologi
  Lektor i musik
  E-post: lars.brondum@his.se
  Arbete: 0500-448845
  Rum: PA320E
  Lars Bröndum
 • Birgitta Bäckander
  Bibliotek
  Biblioteksassistent
  E-post: birgitta.backander@his.se
  Arbete: 0500-448047
  Rum: Biblioteket
  Birgitta Bäckander
 • Gunnar Bäckstrand
  Institutionen för ingenjörsvetenskap
  Adjungerad lektor
  E-post: gunnar.backstrand@his.se
  Arbete: 0500-448545
  Rum: PA210T
 • Niklas Börjesson
  Antagning och examina
  Antagningshandläggare
  E-post: niklas.borjesson@his.se
  Arbete: 0500-448073
  Rum: E256K
 • Kristina Carlén
  Institutionen för hälsa och lärande
  Adjunkt i folkhälsovetenskap
  E-post: kristina.carlen@his.se
  Arbete: 0500-448478
  Rum: G2415
 • Mia Carlsson
  Institutionen för handel och företagande
  Lektor i juridik
  E-post: mia.carlsson@his.se
  Arbete: 0500-448722
  Rum: E310A
 • Ingrid Christensson
  Studentstöd
  Studie- och karriärvägledare
  E-post: ingrid.christensson@his.se
  Arbete: 0500-448732
  Rum: E212
  Ingrid Christensson
 • Jan-Eric Claesson
  Institutionen för hälsa och lärande
  Adjunkt i biomedicin
  E-post: jan-eric.claesson@his.se
  Arbete: 0500-448645
  Rum: G1412
 • Jessika Cullberg
  Institutionen för handel och företagande
  Prefektsekreterare
  E-post: jessika.cullberg@his.se
  Arbete: 0500-448548
  Rum: E315
  Jessika Cullberg
 • Annelie Dagerklint
  Avdelningen för samverkan och kommunikation
  Projektansvarig Partnerprogram
  E-post: annelie.dagerklint@his.se
  Arbete: 0500-448268
  Rum: H207
  Annelie Dagerklint
 • Ulrika Dagman
  HR-avdelningen
  Bitr. HR-chef
  E-post: ulrika.dagman@his.se
  Arbete: 0500-448265
  Rum: D325
  Ulrika Dagman
 • Fredrik Anteryd
  Institutionen för informationsteknologi
  Handledare
  E-post: fredrik.anteryd@his.se
  Arbete: 0500-448919
  Rum: PA410N
 • Annika Asplund
  Institutionen för biovetenskap
  Post doc.
  E-post: annika.asplund@his.se
  Arbete:
  Rum: G2313

Filter

Typ

Sortera

A-Ö