• Alla (995)
 • Program (60)
 • Kurser (853)
 • Personal (536)
 • Filer (0)
 • Skrivande för interagerbara medier G1F Start v.44, Programkurs, 50%, ht 16

  Skrivande för interagerbara medier G1F

 • Utbildningskommittén för ingenjörsvetenskap

  Utbildningskommittén för ingenjörsvetenskap.

 • Utbildningskommittén för hälsa

  Beslut om kurser och program på grund- och avancerad nivå inom hälsa.

 • Projektstudier i medier, estetik och berättande A1N Start v.03/23/35, Fristående kurs/Sommarkurs, 50/100%, vt 16/ht 16

  Syftet med kursen är att studenten självständigt och för en extern uppdragsgivare ska kunna genomföra en forskningsförankrad behovsanalys och ta fram ett koncep

 • Databassystem G1N Start v.03/13/23, Sommarkurs/Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 16/ht 16

  Vill du lära dig hur databaser fungerar och hur olika tekniker kan tillämpas för att lagra eller söka efter information i databaser och XML-dokument?

 • Datakommunikation - Introduktion G1N Start v.44, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 16

  Den här kursen ger dig en genomgång av de grundläggande tekniker och protokoll du behöver kunna för att förstå hur ett större nätverk såsom internet kan fungera

 • Datorns grunder G1N Start v.35, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 16

  Kursen berör grunder kring datorer såsom datorns historia, dess vetenskapliga grund, hårdvara, operativsystem och grundläggande nätverkskoncept.

 • Hälsoinformatik - Introduktion G1N Start v.03/35, Fristående kurs, 50%, vt 16/ht 16

  Vård och omsorg påverkas idag i allt högre grad av olika IS/IT-system, precis som samhället i övrigt. På senare tid har röster gjort gällande att IS/IT kan förb

 • Webbutveckling - datorgrafik G1N Start v.35, Programkurs, 50%, ht 16

  Den här kursen ger de grundläggande kunskaper om datorgrafik som en webbutvecklare behöver och introducerar begrepp som används inom området.

 • Reggio Emilias filosofiska pedagogik G2F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Den här kursen ger dig kunskaper om bakgrunden till Reggio Emilias förhållningssätt till barn och lärande, både historiskt, filosofiskt och kulturellt.

 • Prenumeration tidskriften Utbildning och lärande

  Fyll i formuläret på sidan för att beställa enstaka nummer eller prenumeration av tidskriften Utbildning och lärande.

 • Samarbetspartners

  Samarbetspartners till forskningsgruppen Strategiskt entreprenörskap. Högskolan i Skövde

 • HR-avdelningen

  Vi arbetar med frågor inom HR-området (Human Resources) vid Högskolan i Skövde.

 • Anställning

  Här hittar du styrdokument som rör anställningen vid Högskolan i Skövde.

 • Jämställdhet och mångfald

  Här finner du länkar till lokala styrdokument som rör jämställdhet och mångfald.

 • Abul Mandal
  Institutionen för biovetenskap
  Professor i molekylärbiologi
  E-post: abul.mandal@his.se
  Arbete: 0500-448608
  Rum: G2315
  Abul Mandal
 • Afrouz Behboudi
  Institutionen för biovetenskap
  Vicerektor/Prof. i biomedicin
  E-post: afrouz.behboudi@his.se
  Arbete: 0500-448684
  Rum: Kanslihus 405A/G2249
 • Ainhoa Goienetxea
  Institutionen för ingenjörsvetenskap
  Doktorand i automatiseringstek
  E-post: ainhoa.goienetxea@his.se
  Arbete: 0500-448582
  Rum: PA210C
  Ainhoa Goienetxea
 • Alf Svensson
  Teknisk administrativ service
  Tekniker Ansvarig Hus: A
  E-post: alf.svensson@his.se
  Arbete: 0500-448101
  Rum: A215C plan 1
  Åter:2016-02-15 07:00
  Alf Svensson
 • Samarbetspartners

  Informationssystem samarbetar på flera sätt med partnerorganisationer för att utveckla och bidra till samhället inom såväl utbildning som forskning. Högskolan i Skövde

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

 • Molekylärbiologi - magisterprogram

  Molekylärbiologi – magisterprogram – Lär dig vad genetiska förändringar är och hur dessa orsakar sjukdomar. Utbildningar visar på hur molekylärbiologiska tekniker.

 • Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska

  Specialistsjuksköterskeprogrammet - Skolsköterska – Arbeta hälsofrämjande och förebyggande arbete bland barn och ungdomar i skolan. Modifierad distansutbildning på halvfart ger möjligheter.

 • Hälsocoach

  För dig som är intresserad av människor och deras hälsa. Ett tvärvetenskapligt program där du lär dig att främja hälsa och förebygga sjukdom.

 • Sjuksköterskeprogrammet

  Sjuksköterskeprogrammet – Med stora pensionsavgångar är sjuksköterska ett framtidsyrke med stora jobbmöjligheter. Utbildning ger legitimation och kandidatexamen.

 • Socialpsykologiskt program

  Socialpsykologiskt program – Se vad som påverkar människor och deras samspel i situationer. Vilka konsekvenser det får i relationer, på arbetsplats eller skola.

 • Webbutvecklare - programmering

  Webbutvecklare – Lär dig kombinera design och programmering för bra webbdesign. Hantera både det som användarna ser och tekniken bakom med unik spetskompetens.

 • IT - User Experience Design

  En utbildning för dig som är mer intresserad av nyttan, upplevelsen och känslan hos en produkt än tekniken som får produkten att fungera.

 • Dataspelsutveckling - grafik

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Butikschefsprogrammet 180 HP

  Butikschefsprogrammet – en utbildning inom ekonomi & ledarskap. Lär dig leda arbetet i butik och få en kandidatexamen i ekonomi. Högskolan i Skövde

 • Digitalt berättande: spel och kulturarv - magisterprogram

  I magisterprogrammet Digitalt berättande: spel och kulturarv arbetar du med att skapa berättelser och studerar hur dessa kan interageras i dataspel.

 • Data Science - magisterprogram

  Data Science – en datautbildning för dig som vill kunna hantera en växande mängd komplex data i samhället för att stödja beslutsfattare. Högskolan i Skövde

 • Data Science - masterprogram

  Data Science master – en master i big data. Få kunskaper om stora mängder komplex data som hjälper dig stödja beslutsfattare. Högskolan i Skövde

 • Informationsteknologi – forskningsinriktat masterprogram

  Informationsteknologi genomsyrar det dagliga livet på många sätt. För att ta sig an framtida samhälleliga utmaningar finns ett långsiktigt behov av relevant och banbrytande forskning och utveckling.

 • Teknisk basutbildning

  Detta basprogram fungerar som dörröppnare för dig som vill plugga på universitets- och högskolenivå. Efter ett drygt halvårs studier, på campus eller på distans, är du behörig att söka dig vidare.

 • Högskoleingenjör - bred ingång

  Högskoleingenjör - bred ingång är den enda utbildningen i sitt slag i Sverige. Programmet har en stark koppling till arbetsmarknaden

 • Serious Games - magisterprogram

  Serious Games - magisterprogram – Högskolan i Skövde

 • Datavetenskap - inriktning systemutveckling

  Lär dig allt om appar och andra mjukvaror, programmering och systemutveckling. Högskolan i Skövdes datavetenskapliga gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden.

 • Bioinformatik - magisterprogram

  Bioinformatik magisterprogram 60 hp, studera kombinationen biologi och IT på avancerad nivå. Lär dig analysera biologiska data. Högskolan i Skövde

 • Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska

  Specialistsjuksköterska – Distriktssköterska – Ett rörligt & självständigt arbete, du fattar egna beslut och gör avvägningar. Ta steget vidare från sjuksköterska.

 • Biomedicinprogrammet

  Biomedicinprogrammet – studera kemi, genetik och fysiologi. Lär dig förebygga sjukdomar, lösa medicinska problem och ta fram nya läkemedel. Högskolan i Skövde

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

Start v.

A-Ö

 • Skrivande för interagerbara medier G1F Start v.44, Programkurs, 50%, ht 16

  Skrivande för interagerbara medier G1F

 • Projektstudier i medier, estetik och berättande A1N Start v.03/23/35, Fristående kurs/Sommarkurs, 50/100%, vt 16/ht 16

  Syftet med kursen är att studenten självständigt och för en extern uppdragsgivare ska kunna genomföra en forskningsförankrad behovsanalys och ta fram ett koncep

 • Databassystem G1N Start v.03/13/23, Sommarkurs/Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 16/ht 16

  Vill du lära dig hur databaser fungerar och hur olika tekniker kan tillämpas för att lagra eller söka efter information i databaser och XML-dokument?

 • Datakommunikation - Introduktion G1N Start v.44, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 16

  Den här kursen ger dig en genomgång av de grundläggande tekniker och protokoll du behöver kunna för att förstå hur ett större nätverk såsom internet kan fungera

 • Datorns grunder G1N Start v.35, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 16

  Kursen berör grunder kring datorer såsom datorns historia, dess vetenskapliga grund, hårdvara, operativsystem och grundläggande nätverkskoncept.

 • Hälsoinformatik - Introduktion G1N Start v.03/35, Fristående kurs, 50%, vt 16/ht 16

  Vård och omsorg påverkas idag i allt högre grad av olika IS/IT-system, precis som samhället i övrigt. På senare tid har röster gjort gällande att IS/IT kan förb

 • Webbutveckling - datorgrafik G1N Start v.35, Programkurs, 50%, ht 16

  Den här kursen ger de grundläggande kunskaper om datorgrafik som en webbutvecklare behöver och introducerar begrepp som används inom området.

 • Reggio Emilias filosofiska pedagogik G2F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Den här kursen ger dig kunskaper om bakgrunden till Reggio Emilias förhållningssätt till barn och lärande, både historiskt, filosofiskt och kulturellt.

 • Examensarbete i informationsteknologi G2E Start v.03, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 16

  Examensarbete i informationsteknologi G2E

 • Examensarbete i informationsteknologi G2E Start v.03, Fristående kurs, 50%, vt 16

  Examensarbete i informationsteknologi G2E

 • 3D-modellering för spelproduktion II G1F Start v.08, Programkurs, 100%, vt 16

  Den här kursen vänder sig till dig som vill ta fram högupplösta 3D-modeller för spel- och filmproduktion.

 • Amning och bröstmjölk G2F Start v.03/35, Fristående kurs, 25%, vt 16/ht 16

  Kursen ger dig fördjupade kunskaper i det som rör amning och bröstmjölk från en rad olika infallsvinklar och problemställningar.

 • Anatomi och fysiologi 1 G1N Start v.04, Programkurs, 50%, vt 15

  Kursen syftar till att studenten skall tillägna sig kunskaper i biokemi, human cellbiologi och vävnadslära för att förstå organismens struktur och funktion från molekylär nivå till vävnadsnivå.

 • Animeringsprojekt G1F Start v.44, Fristående kurs/Programkurs, 100%, ht 16

  I kursen blandas teoretiska kunskaper med praktiskt animationsutvecklingsarbete för att skapa en konceptfilm.

 • Animeringstekniker II G1F Start v.08, Programkurs, 100%, vt 16

  I denna kurs får du fokusera på att just förmedla olika sinnesstämningar genom digitala figurer som befinner sig i olika situationer.

 • Arbetssätt inom kognitiv neurovetenskap: metodik och statistik G2F Start v.03, Fristående kurs/Programkurs, 25%, vt 16

  Denna kurs behandlar vetenskapligt arbetssätt, metod och statistik inom kognitiv neurovetenskap.

 • Att vara tonårspojke i Sverige på 2000-talet G1F Start v.13, Programkurs, 100%, vt 16

  Hur ser tonårskillars Internetanvändning ut? Hur ser de krav ut som ställs på en tonårspojke utifrån de genuskonstruktioner som finns i samhället idag och vad i

 • Berättande i nya medier som forskningsområde A1N Start v.35, Programkurs, 50%, ht 16

  Kursen vänder sig till studenter på magisternivå. Den ger en översikt över de viktigaste teorierna och begreppen inom området medier, estetik och berättande.

 • Beslutsfattande och beslutsstödsystem A1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen omfattar olika aspekter av mänskligt beslutsfattande och olika typer av beslutsstödsystem.

 • Bioinformatik - forskningsprocessen A1F Start v.13/44, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 16/ht 16

  Den här kursen handlar om aktuell forskning inom bioinformatik. Under kursen behandlas också allmänt hur forsknings- och utvecklingsarbete går till.

Filtrera kurser

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö

Filter

Typ

Sortera

A-Ö