• Alla (989)
 • Program (58)
 • Kurser (858)
 • Personal (535)
 • Filer (0)
 • HiS Live 2016

  På den här sidan streamas de evenemang som direktsänds i Högskolans regi.

 • Kvalitetsarbete

  Här finner du information om kvalitetsarbetet vid Högskolan i Skövde.

 • Organisation

  Högskolan i Skövde är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Rektorn är Högskolans myndighetschef.

 • Skövde Artificial Intelligence Lab (SAIL)

  Vid Högskolan i Skövde bedrivs sedan lång tid forskning kring intelligenta system, under de senaste åren inom ramen för Skövde Artificial Intelligence Lab (SAIL).

 • Biomedicinsk genetik

  Forskargruppen Biomedicinsk Genetik innehåller flera delprojekt där vi undersöker genetik och genfunktion i muskelsjukdomar, cancer och celiaki.

 • Bioinformatik

  Forskning i bioinformatik handlar om att utveckla och tillämpa algoritmer och programvara för att lösa problem i molekylärbiologi och biomedicin.

 • Bioteknik

  Bioteknik kan definieras som användning av organismer, biologiska system eller biologiska processer med syfte att lära sig mer om biologin.

 • Interaction Lab

  Forskning inom Interaction Lab fokuserar på naturliga och artificiella kognitiva system.

 • Software Systems Research Group (SSRG)

  Främja teori och praktik i socio-tekniska frågor i användningen och utvecklingen av programvarusystem. Högskolan i Skövde

 • Distribuerade realtidssystem (DRTS)

  Gruppen arbetar med realtidssystem som kan vara inbyggda eller distribuerade.

 • Informationsfusion

  Ett forskningsprogram inom området informationsfusion från databaser, sensorer och simuleringar. Högskolan i Skövde

 • Framtidens företagande

  Forskning kring framtidens företagande - att studera processer som ser ut att ha framtiden för sig och hur företag skall kunna lyckas hantera sådana processer.

 • Kontaktuppgifter

  Här hittar du kontaktuppgifter till Högskolan i Skövde. För att söka kontaktuppgifter till en viss person kan du ringa växeln eller använda sökfunktionen.

 • Medarbetarskap och Organisatorisk resiliens (FORE)

  Om forskargruppen för Medarbetarskap och organisatorisk resiliens. högskolan i Skövde

 • Beställ utbildningskatalog

  Beställ din personliga utbildningskatalog. Skräddarsy din katalog så att du får den information just du vill ha och behöver. Högskolan i Skövde

 • Så funkar CSN

  Att studera vid högskola eller universitet i Sverige är gratis, men allt annat i samband med studierna måste du bekosta själv. Högskolan i Skövde

 • Intyg

  Information om de intyg som Studentservice kan utfärda åt dig som läst på Högskolan i Skövde.

 • Kvällskurser

  För dig som inte har möjlighet att gå på föreläsningar på dagarna passar våra kvällskurser utmärkt. Våra kvällskurser startar tidigast klockan 17.

 • Sommarkurser

  Information om vad sommarkurs är. Det finns möjlighet att läsa högskolekurser även på sommaren. Sommarkurserna börjar vanligtvis i början av juni.

 • Terminstider/läsårsindelning

  Terminstider och datum för aktuellt läsår på Högskolan i Skövde.

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

 • Digitalt berättande: spel och kulturarv - magisterprogram

  I magisterprogrammet Digitalt berättande: spel och kulturarv arbetar du med att skapa berättelser och studerar hur dessa kan interageras i dataspel.

 • Högskoleingenjör - bred ingång

  Högskoleingenjör - bred ingång är den enda utbildningen i sitt slag i Sverige. Programmet har en stark koppling till arbetsmarknaden

 • Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien - magisterprogram

  Den medicinska utvecklingen med avancerad högteknologisk sjukvård ger möjlighet till infektionsprevention och bekämpning.

 • Butikschefsprogrammet 180 HP

  Butikschefsprogrammet – en utbildning inom ekonomi & ledarskap. Lär dig leda arbetet i butik och få en kandidatexamen i ekonomi. Högskolan i Skövde

 • Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska

  Specialistsjuksköterskeprogrammet - Skolsköterska – Arbeta hälsofrämjande och förebyggande arbete bland barn och ungdomar i skolan.

 • Dataspelsutveckling - grafik

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik.

 • Hälsocoach

  För dig som är intresserad av människor och deras hälsa. Ett tvärvetenskapligt program där du lär dig att främja hälsa och förebygga sjukdom.

 • IT - User Experience Design

  En utbildning för dig som är mer intresserad av nyttan, upplevelsen och känslan hos en produkt än tekniken som får produkten att fungera.

 • Data Science - magisterprogram

  Data Science – en datautbildning för dig som vill kunna hantera en växande mängd komplex data i samhället för att stödja beslutsfattare. Högskolan i Skövde

 • Data Science - masterprogram

  Data Science master – en master i big data. Få kunskaper om stora mängder komplex data som hjälper dig stödja beslutsfattare. Högskolan i Skövde

 • Informationsteknologi – forskningsinriktat masterprogram

  Det forskningsinriktade masterprogrammet i Informationsteknologi är unikt i Sverige, och är för dig som vill bidra till forskning och utveckling inom området.

 • Sjuksköterskeprogrammet

  Sjuksköterskeprogrammet – Med stora pensionsavgångar är sjuksköterska ett framtidsyrke med stora jobbmöjligheter.

 • Socialpsykologiskt program

  Socialpsykologiskt program – Se vad som påverkar människor och deras samspel i situationer. Vilka konsekvenser det får i relationer, på arbetsplats eller skola.

 • Teknisk basutbildning

  Programmet fungerar som dörröppnare för dig som vill plugga på universitets- och högskolenivå. Efter ett drygt halvårs studier kan du söka dig vidare.

 • Webbutvecklare - programmering

  Webbutvecklare – Lär dig kombinera design och programmering för bra webbdesign. Hantera både det som användarna ser och tekniken bakom med unik spetskompetens.

 • Dataspelsutveckling - design

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik.

 • Dataspelsutveckling - Game Writing

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik.

 • Serious Games - magisterprogram

  Serious Games - magisterprogram – Högskolan i Skövde

 • Bioinformatik - magisterprogram

  Bioinformatik magisterprogram 60 hp, studera kombinationen biologi och IT på avancerad nivå. Lär dig analysera biologiska data. Högskolan i Skövde

 • Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska

  Specialistsjuksköterska – Distriktssköterska – Ett rörligt & självständigt arbete, du fattar egna beslut och gör avvägningar.

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

Start v.

A-Ö

 • Att vara tonårspojke i Sverige på 2000-talet G1F Start v.13, Programkurs, 100%, vt 16

  Hur ser tonårskillars Internetanvändning ut? Hur ser de krav ut som ställs på en tonårspojke utifrån de genuskonstruktioner som finns i samhället idag och vad i

 • Berättande i nya medier som forskningsområde A1N Start v.35, Programkurs, 50%, ht 16

  Kursen vänder sig till studenter på magisternivå. Den ger en översikt över de viktigaste teorierna och begreppen inom området medier, estetik och berättande.

 • Beslutsfattande och beslutsstödsystem A1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen omfattar olika aspekter av mänskligt beslutsfattande och olika typer av beslutsstödsystem.

 • Bioinformatik - forskningsprocessen A1F Start v.13/44, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 16/ht 16

  Den här kursen handlar om aktuell forskning inom bioinformatik. Under kursen behandlas också allmänt hur forsknings- och utvecklingsarbete går till.

 • Bioinformatisk analys med R A1N Start v.13/44, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 16/ht 16

  Denna kurs introducerar programmeringsspråket R för att effektivt lösa olika bioinformatiska problem.

 • Biologi A, behörighetsgivande kurs X Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Syftet med kursen är att inför högskolestudier ge de förkunskaper som motsvarar gymnasieskolans kurs Biologi A.

 • Byggnadsmekanik G1F Start v.13, Programkurs, 50%, vt 16

  Kursen ger grundläggande färdigheter i byggnadsstatiska beräkningar och kunskaper om hållfasthetslära.

 • Byggprocessen 2 G1F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen behandlar byggsektorns organisation och det regelverk som styr verksamheten.

 • Byggprocessen G1N Start v.35, Programkurs, 25%, ht 16

  Kursen behandlar byggsektorns organisation, historia och betydelse för samhället och dess utveckling. Den ger övergripande kunskaper om de olika faser och steg

 • Byggprojekt I G1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Det här är en verksamhetsförlagd sommarkurs för byggingenjörerna på Högskolan i Skövde och genomförs genom arbete i ett praktiskt byggprojekt.

 • Cellbiologi III - Stamcellsbiologi G2F Start v.44, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 16

  Denna kurs ger dig grunderna i stamcellsbiologi. Du lär dig bland annat om hur stamceller kan upprätthålla sin pluripotens, sin kapacitetet att utvecklas till o

 • Cellens biologi G1N Start v.36, Fristående kurs, 50%, ht 15

  Den här kursen ger dig en inblick i hur cellen är uppbyggd, hur cellens organ fungerar, vilka kemiska komponenter som är viktiga för cellen samt hur olika cellprocesser sker.

 • Databaskonstruktion G1F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Den här kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om olika tekniker för att hämta information från en databas och sedan visa upp informationen i en applikation på en dator eller på www.

 • Datorgrafik G1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Den här kursen ger kunskap om datorgrafikens tekniska grunder och introducerar begrepp som används inom området. Både datorgrafikens hård- och mjukvaruaspekter behandlas och grundläggande tekniker inom dessa.

 • Competensus - Introduktion till Leanfilosofi G1N Start v.14/19/36/44/48, Fristående kurs, 25%, vt 16/ht 16

  Denna kurs ingår i Competensus, högskoleutbildning som speciellt vänder sig till dig som är aktiv inom industrin.

 • Designmetodik G1F Start v.44, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 16

  I den här kursen lär du dig metoder för att designa produkter. Vi går igenom olika sätt att identifiera målsättningar, hitta på lösningar och välja mellan olika

 • Digital ljuddesign för spel G1F Start v.44, Programkurs, 100%, ht 16

  Kursen Digital ljuddesign för spel riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom området spelljud.

 • Dockspelets estetik och didaktik G1F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  I denna kurs behandlas estetikens och kreativitetens betydelse som fenomen i samhället men också som individens förmåga och färdighet.

 • e-logistik G2F Start v.35, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 16

  Denna kurs erbjuder möjligheter för studenterna att kunna utveckla sig och genom både teoretisk och praktiska inslag lära sig förstå ett företags logistikproces

 • Engelska / Akademiskt skrivande G1N Start v.09, Fristående kurs/Programkurs, 33%, vt 16

  Kursen tränar tillämpning av de allmänna skrivkonventioner som gäller vid akademiskt skrivande. Du får träning i grammatik, fraseologi och ordförråd för formell

Missat sista anmälningsdatum?

Den 15 juli öppnar eventuellt fler kurser för sen anmälan. Håll dig uppdaterad.

Filtrera kurser

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö

Filter

Typ

Sortera

A-Ö