• Alla (997)
 • Program (54)
 • Kurser (835)
 • Personal (532)
 • Filer (0)
 • Utbildningskommittén för hälsa

  Utbildningskommittén för hälsa. Utbildningshandläggare Lillemor Helander Nyholm. Inrättande av kurs, fastställande av kursplaner, avveckling av kurs och ändring av utbildningsplaner för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vård

  Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammen (distrikt- och skolsköterska) och barnmorskeprogrammet.

 • Projektstudier i medier, estetik och berättande A1N Start v.03/24, Sommarkurs/Fristående kurs, 50/75%, vt 15/ht 15

  Syftet med kursen är att studenten självständigt och för en extern uppdragsgivare ska kunna genomföra en forskningsförankrad behovsanalys och ta fram ett konceptunderlag.

 • Reggio Emilias filosofiska pedagogik G2F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Den här kursen ger dig kunskaper om bakgrunden till Reggio Emilias förhållningssätt till barn och lärande, både historiskt, filosofiskt och kulturellt.

 • Databassystem G1N Start v.04/14/24, Sommarkurs/Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 15/ht 15

  Vill du lära dig hur databaser fungerar och hur olika tekniker kan tillämpas för att lagra eller söka efter information i databaser och XML-dokument?

 • Datakommunikation - Introduktion G1N Start v.45, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 15

  Den här kursen ger dig en genomgång av de grundläggande tekniker och protokoll du behöver kunna för att förstå hur ett större nätverk såsom internet kan fungera.

 • Datorns grunder G1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 15

  Kursen berör grunder kring datorer såsom datorns historia, dess vetenskapliga grund, hårdvara, operativsystem och grundläggande nätverkskoncept.

 • Hälsoinformatik - Introduktion G1N Start v.04/36, Fristående kurs, 25%, vt 15/ht 15

  Vård och omsorg påverkas idag i allt högre grad av olika IS/IT-system, precis som samhället i övrigt. På senare tid har röster gjort gällande att IS/IT kan förbättra vården ur flera olika perspektiv, bland annat patientsäkerhet och egenvård.

 • Webbutveckling - datorgrafik G1N Start v.36, Programkurs, 50%, ht 15

  Den här kursen ger de grundläggande kunskaper om datorgrafik som en webbutvecklare behöver och introducerar begrepp som används inom området.

 • Nätverks- och systemadministration - Forskning och utveckling G2F Start v.41, Fristående kurs/Programkurs, 100%, ht 15

  Ett brett urval av aktiviteter ger studenten möjligheten att vetenskapligt utforska olika ämnen inom nätverks- och systemadministration. Att konfigurera ett datornätverk och genomföra experiment förbereder studenten inför examensarbete inom området.

 • Forskningsperspektiv och forskningsmetoder inom kognitiv neurovetenskap A1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 15

  Denna kurs ger en generell överblick över forskning och forskningsmetoder inom kognitiv neurovetenskap: hur man studerar hjärnans struktur och funktion, hur man kritiskt läser relevanta och viktiga forskningspublikationer, samt hur det är att arbeta som forskare inom ämnet.

 • Samverkansprojektet MMC²

  MMC² är ett samverkansprojekt mellan tre institutioner på Högskolan i Skövde, Institutionen för Ingenjörsvetenskap, Institutionen för informationsteknologi och Institutionen för Handel och företagande, samt fyra medelstora tillverkande företag i Västsverige.

 • Tumörbiologi - modellering A1F Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 15

  I den här kursen lär vi ut, och övar praktiskt på, olika statistiska och bioinformatiska metoder som används inom forskningsområdet tumörbiologi.

 • Engelska/Propedeutisk kurs G1N Start v.36, Fristående kurs, 50%, ht 15

  Students who do not pass the entrance test for the English Basic Course are offered to take the English Preparatory Course instead. After a completed Preparatory Course the student may continue to the English Basic Course.

 • Artificiell intelligens i dataspel G1F Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 15

  Denna kurs vänder sig till dig som vill prova på olika tekniker för artificiell ingelligens (AI) i dataspel. Kursen behandlar bland andra AI-tekniker så som söktekniker, tillståndsmaskiner och evolutionära tekniker.

 • Operativsystem G1F Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 40%, ht 15

  I den här kursen får du bland annat lära dig hur flera program kan köras samtidigt, hur minnet fungerar och hur filer lagras på en hårddisk.

 • Systemadministration - Introduktion G1F Start v.45, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 15

  Systemadministratören är en nyckelperson i de flesta organisationer idag. I den här kursen kommer du att lära dig de grundläggande stegen för att administrera, konfigurera och underhålla ett datorsystem. Du kommer även att utforska systemadministratörens roll och funktion i en verksamhet.

 • User Experience Design – forskning och utveckling G2F Start v.36, Programkurs, 50%, ht 15

  Du kommer att belysa, kritiskt granska och diskutera UXD som en tvärvetenskaplig disciplin, både som teoretiskt ämne och som tillämpnings- och utvecklingsområde.

 • Webbutveckling - Programmering av mobila applikationer G1F Start v.24, Sommarkurs, 50%, ht 15

  I kursen webbutveckling – mobilapplikationsprogrammering visar vi hur du kan ta en idé och förverkliga den som en app. Vi beskriver vad som är särskilt utmanande för mobila plattformar och ger dig chansen att arbeta med moderna utvecklingsverktyg för app-skapande.

 • Biostatistik A1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 25%, ht 15

  Kursen ger kunskaper i försöksplanering och statistik för experimentella vetenskaper med biologiska exempel som grund.

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

 • Dataspelsutveckling - grafik

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Butikschefsprogrammet 180 HP

  Butikschefsprogrammet – en utbildning inom ekonomi & ledarskap. Lär dig leda arbetet i butik och få en kandidatexamen i ekonomi. Högskolan i Skövde

 • Molekylärbiologi - magisterprogram

  Molekylärbiologi – magisterprogram – Lär dig vad genetiska förändringar är och hur dessa orsakar sjukdomar. Utbildningar visar på hur molekylärbiologiska tekniker.

 • Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska

  Specialistsjuksköterskeprogrammet - Skolsköterska – Arbeta hälsofrämjande och förebyggande arbete bland barn och ungdomar i skolan. Modifierad distansutbildning på halvfart ger möjligheter.

 • Hälsocoach

  För dig som är intresserad av människor och deras hälsa. Ett tvärvetenskapligt program där du lär dig att främja hälsa och förebygga sjukdom.

 • Sjuksköterskeprogrammet

  Sjuksköterskeprogrammet – Med stora pensionsavgångar är sjuksköterska ett framtidsyrke med stora jobbmöjligheter. Utbildning ger legitimation och kandidatexamen.

 • Socialpsykologiskt program

  Socialpsykologiskt program – Se vad som påverkar människor och deras samspel i situationer. Vilka konsekvenser det får i relationer, på arbetsplats eller skola.

 • Webbutvecklare - programmering

  Webbutvecklare – Lär dig kombinera design och programmering för bra webbdesign. Hantera både det som användarna ser och tekniken bakom med unik spetskompetens.

 • IT - User Experience Design

  En utbildning för dig som är mer intresserad av nyttan, upplevelsen och känslan hos en produkt än tekniken som får produkten att fungera.

 • Informationsteknologi – forskningsinriktat masterprogram

  Informationsteknologi har under de senaste decennierna blivit en allt mer viktig del av samhällets infrastruktur och genomsyrar det dagliga livet på många olika sätt. För att ta sig an framtida samhälleliga utmaningar finns ett långsiktigt behov av relevant och banbrytande forskning och utveckling inom informationsteknologi.

 • Teknisk basutbildning

  Detta basprogram fungerar som dörröppnare för dig som vill plugga på universitets- och högskolenivå. Efter ett drygt halvårs studier, på campus eller på distans, är du behörig att söka dig vidare till dina drömmars mål. Med godkänt betyg i programmets kurser hamnar du dessutom i gräddfilen till ingenjörsprogrammet vid Högskolan i Skövde. Här har du platsgaranti!

 • Folkhälsovetenskapligt program 180 hp

  Folkhälsovetenskapligt program ger dig kunskaper för att kunna identifiera, analysera och minska hälsorelaterade ojämlikheter.

 • Datavetenskap - inriktning systemutveckling

  Lär dig allt om appar och andra mjukvaror, programmering och systemutveckling. Högskolan i Skövdes datavetenskapliga gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden.

 • Serious Games - magisterprogram

  Serious Games - magisterprogram – Högskolan i Skövde

 • Bioinformatik - magisterprogram

  Bioinformatik magisterprogram 60 hp, studera kombinationen biologi och IT på avancerad nivå. Lär dig analysera biologiska data. Högskolan i Skövde

 • Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska

  Specialistsjuksköterska – Distriktssköterska – Ett rörligt & självständigt arbete, du fattar egna beslut och gör avvägningar. Ta steget vidare från sjuksköterska.

 • Biomedicinprogrammet

  Biomedicinprogrammet – studera kemi, genetik och fysiologi. Lär dig förebygga sjukdomar, lösa medicinska problem och ta fram nya läkemedel. Högskolan i Skövde

 • Medvetandestudier - neuropsykologi och filosofi

  Medvetandestudier, neuropsykologi och filosofi. Unik utbildning med fokus på människans medvetande. Studera hjärnans funktion, vårt beteende & subjektiva upplevelser

 • Ekonomprogrammet - redovisning och revision

  Ekonomprogrammet - redovisning och revision Högskolan i Skövde

 • Industriell ekonomi och logistik

  Lär dig hur kunden ska få rätt vara, i rätt mängd, till rätt plats, i rätt tid, till lägsta kostnad. Studera ekonomi, logistik ledning och planering.

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

Start v.

A-Ö

 • Projektstudier i medier, estetik och berättande A1N Start v.03/24, Sommarkurs/Fristående kurs, 50/75%, vt 15/ht 15

  Syftet med kursen är att studenten självständigt och för en extern uppdragsgivare ska kunna genomföra en forskningsförankrad behovsanalys och ta fram ett konceptunderlag.

 • Reggio Emilias filosofiska pedagogik G2F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Den här kursen ger dig kunskaper om bakgrunden till Reggio Emilias förhållningssätt till barn och lärande, både historiskt, filosofiskt och kulturellt.

 • Databassystem G1N Start v.04/14/24, Sommarkurs/Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 15/ht 15

  Vill du lära dig hur databaser fungerar och hur olika tekniker kan tillämpas för att lagra eller söka efter information i databaser och XML-dokument?

 • Datakommunikation - Introduktion G1N Start v.45, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 15

  Den här kursen ger dig en genomgång av de grundläggande tekniker och protokoll du behöver kunna för att förstå hur ett större nätverk såsom internet kan fungera.

 • Datorns grunder G1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 15

  Kursen berör grunder kring datorer såsom datorns historia, dess vetenskapliga grund, hårdvara, operativsystem och grundläggande nätverkskoncept.

 • Hälsoinformatik - Introduktion G1N Start v.04/36, Fristående kurs, 25%, vt 15/ht 15

  Vård och omsorg påverkas idag i allt högre grad av olika IS/IT-system, precis som samhället i övrigt. På senare tid har röster gjort gällande att IS/IT kan förbättra vården ur flera olika perspektiv, bland annat patientsäkerhet och egenvård.

 • Webbutveckling - datorgrafik G1N Start v.36, Programkurs, 50%, ht 15

  Den här kursen ger de grundläggande kunskaper om datorgrafik som en webbutvecklare behöver och introducerar begrepp som används inom området.

 • Nätverks- och systemadministration - Forskning och utveckling G2F Start v.41, Fristående kurs/Programkurs, 100%, ht 15

  Ett brett urval av aktiviteter ger studenten möjligheten att vetenskapligt utforska olika ämnen inom nätverks- och systemadministration. Att konfigurera ett datornätverk och genomföra experiment förbereder studenten inför examensarbete inom området.

 • Forskningsperspektiv och forskningsmetoder inom kognitiv neurovetenskap A1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 15

  Denna kurs ger en generell överblick över forskning och forskningsmetoder inom kognitiv neurovetenskap: hur man studerar hjärnans struktur och funktion, hur man kritiskt läser relevanta och viktiga forskningspublikationer, samt hur det är att arbeta som forskare inom ämnet.

 • Tumörbiologi - modellering A1F Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 15

  I den här kursen lär vi ut, och övar praktiskt på, olika statistiska och bioinformatiska metoder som används inom forskningsområdet tumörbiologi.

 • Engelska/Propedeutisk kurs G1N Start v.36, Fristående kurs, 50%, ht 15

  Students who do not pass the entrance test for the English Basic Course are offered to take the English Preparatory Course instead. After a completed Preparatory Course the student may continue to the English Basic Course.

 • Artificiell intelligens i dataspel G1F Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 15

  Denna kurs vänder sig till dig som vill prova på olika tekniker för artificiell ingelligens (AI) i dataspel. Kursen behandlar bland andra AI-tekniker så som söktekniker, tillståndsmaskiner och evolutionära tekniker.

 • Operativsystem G1F Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 40%, ht 15

  I den här kursen får du bland annat lära dig hur flera program kan köras samtidigt, hur minnet fungerar och hur filer lagras på en hårddisk.

 • Systemadministration - Introduktion G1F Start v.45, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 15

  Systemadministratören är en nyckelperson i de flesta organisationer idag. I den här kursen kommer du att lära dig de grundläggande stegen för att administrera, konfigurera och underhålla ett datorsystem. Du kommer även att utforska systemadministratörens roll och funktion i en verksamhet.

 • User Experience Design – forskning och utveckling G2F Start v.36, Programkurs, 50%, ht 15

  Du kommer att belysa, kritiskt granska och diskutera UXD som en tvärvetenskaplig disciplin, både som teoretiskt ämne och som tillämpnings- och utvecklingsområde.

 • Webbutveckling - Programmering av mobila applikationer G1F Start v.24, Sommarkurs, 50%, ht 15

  I kursen webbutveckling – mobilapplikationsprogrammering visar vi hur du kan ta en idé och förverkliga den som en app. Vi beskriver vad som är särskilt utmanande för mobila plattformar och ger dig chansen att arbeta med moderna utvecklingsverktyg för app-skapande.

 • Biostatistik A1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 25%, ht 15

  Kursen ger kunskaper i försöksplanering och statistik för experimentella vetenskaper med biologiska exempel som grund.

 • Engelska 1-30 hp G1N Start v.04/36, Fristående kurs, 100%, vt 15/ht 15

  Vill du läsa om hur det engelska språket fungerar? Vill du lära dig att tala och skriva engelska bättre? Detta är en heltidskurs där man kan bygga vidare.

 • Engelska/länderkunskap inklusive muntlig språkfärdighet G1N Start v.04, Fristående kurs, 50%, vt 15

  I denna kurs får du lära dig om Storbritanniens och USA:s geografi, historia samt kultur- och samhällsförhållanden. Du tränar också på att förbättra ditt engelska uttal och göra muntliga presentationer.

 • Expressionsanalys A1N Start v.04/36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 15/ht 15

  Nya tekniker öppnar fantastiska möjligheter att generera stora mängder biologisk data. Detta medför ett växande behov av kunskap och kompetens att på ett effektivt sätt analysera och tolka datamängder från storskaliga experiment.

Filtrera kurser

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Filter

Avdelning

A-Ö

 • Jan Oscarsson
  Institutionen för ingenjörsvetenskap
  E-post: jan.oscarsson@his.se
  Arbete: 0500-448567
  Rum: PA210H
 • Helén Stockhult
  Institutionen för handel och företagande
  Lektor i företagsekonomi
  E-post: helen.stockhult@his.se
  Arbete: 0500-448858
  Rum: E340
  Helén Stockhult
 • Anne-Charlotte Winqvist
  Ekonomiavdelningen
  Ekonom
  E-post: anne-charlotte.winqvist@his.se
  Arbete: 0500-448016
  Rum: D350
 • Jörgen Hansson
  Institutionen för informationsteknologi
  Prefekt/Professor
  E-post: jorgen.hansson@his.se
  Arbete: 0500-448310
  Rum: PA520T
 • Manfred Jeusfeld
  Institutionen för informationsteknologi
  Lektor i datavetenskap
  E-post: manfred.jeusfeld
  Arbete: 0500-448303
  Rum: PA410B
 • Amanda John
  Institutionen för informationsteknologi
  Adjunkt i MEB
  E-post: amanda.john@his.se
  Arbete: 0500-448847
  Rum: PA310N
  Amanda John
 • Anna-Karin Jonsson
  Externa relationer och kommunikation
  Kommunikatör
  E-post: anna-karin.jonsson@his.se
  Arbete: 0500-448026
  Rum: H117
  Anna-Karin Jonsson
 • Annika Asplund
  Institutionen för biovetenskap
  Post doc.
  E-post: annika.asplund@his.se
  Arbete:
  Rum: G2313
 • Yvonne Broberg
  Institutionen för hälsa och lärande
  Adjunkt
  E-post: yvonne.broberg@his.se
  Arbete:
  Rum:
  Yvonne Broberg
 • Lars Bröndum
  Institutionen för informationsteknologi
  Lektor i musik
  E-post: lars.brondum@his.se
  Arbete: 0500-448845
  Rum: PA320E
  Lars Bröndum
 • Gunnar Bäckstrand
  Institutionen för ingenjörsvetenskap
  Adjungerad lektor
  E-post: gunnar.backstrand@his.se
  Arbete: 0500-448545
  Rum: PA210T
 • Annelie Dagerklint
  Enheten för externa uppdrag
  Projektansvarig Partnerprogram
  E-post: annelie.dagerklint@his.se
  Arbete: 0500-448268
  Rum: H207
  Annelie Dagerklint
 • Jianguo Ding
  Institutionen för informationsteknologi
  Lektor i datavetenskap
  E-post: jianguo.ding@his.se
  Arbete: 0500-448394
  Rum: PA410L
  Jianguo Ding
 • Cecilia Fransson
  Externa relationer och kommunikation
  Pressansvarig
  E-post: cecilia.fransson@his.se
  Arbete: 0500-448035
  Rum: H203
  Cecilia Fransson
 • Malin Johansson
  Studentstöd
  Studentkurator
  E-post: malin.johansson@his.se
  Arbete:
  Rum: E245
  Malin Johansson
 • Malin Westlund
  Studentstöd
  Studie- och karriärvägledare
  E-post: malin.westlund@his.se
  Arbete: 0500-448091
  Rum: E243
 • Marcus Landén Wärja
  Institutionen för informationsteknologi
  Adjunkt i MEB
  E-post: marcus.landen@his.se
  Arbete: 0500-448830
  Rum: PA320G
  Marcus Landén Wärja
 • Maria Björk
  Institutionen för hälsa och lärande
  Lektor i omvårdnad
  E-post: maria.bjork@his.se
  Arbete: 0500-448466
  Rum: G3713
 • Maria Kvarnmarker
  Externa relationer och kommunikation
  Kommunikatör
  E-post: maria.kvarnmarker@his.se
  Arbete: 0500-448505
  Rum: H104
  Maria Kvarnmarker
 • Maria Pettersson
  Studieadministration
  Praktikant
  E-post: maria.pettersson@his.se
  Arbete: 0500-448092
  Rum: E283F

Filter

Typ

Sortera

A-Ö