• Alla (986)
 • Program (50)
 • Kurser (769)
 • Personal (569)
 • Filer (986)

Filter

A-Ö

 • Chock www.his.se/om-oss/Sakerhet-pa-Hogskolan-i-Skovde/sakerhetspo...

 • Stabilt sidoläge www.his.se/om-oss/Sakerhet-pa-Hogskolan-i-Skovde/sakerhetspo...

 • Mun-mot-mun www.his.se/om-oss/Sakerhet-pa-Hogskolan-i-Skovde/sakerhetspo...

 • Ambulansträningscenter www.his.se/Forskning/informationsteknologi/Interaction-Lab/I...

 • Maria Kareliusson www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Medvetan...

 • Jessica Määttä www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Medvetan...

 • Daniel Labbé www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Medvetan...

 • Andreas Ljungström www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Medvetan...

 • Elicom www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Industri...

 • Ernst & Young www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Ekonompr...

 • Blivande revisor www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Ekonompr...

 • Mona Tolonen, Ungdomskonsult www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Socialps...

 • Linn Lundquister www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Socialps...

 • kvalitetsgranskning www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Psykolog...

 • Josefine Karlsson www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Medvetan...

 • Låssystem www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Designin...

 • Övningstillfälle: Coachning vid krisövning www.his.se/Forskning/informationsteknologi/Informationssyste...

 • Dokument/publikationer www.his.se/Forskning/informationsteknologi/Informationssyste...

 • Lars Håhus berättar www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Dataspel...

 • Engelska G1F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Detta är en fortsättningskurs i engelska som bygger på att du tidigare läst 30 högskolepoäng i engelska, t.ex. EN101G.

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

 • Dataspelsutveckling - grafik www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Dataspel...

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Butikschefsprogrammet 180 HP www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Butiksch...

  Butikschefsprogrammet – en utbildning inom ekonomi & ledarskap. Lär dig leda arbetet i butik och få en kandidatexamen i ekonomi. Högskolan i Skövde

 • Teknisk basutbildning www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Teknisk-...

 • Molekylärbiologi - magisterprogram www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Molekyla...

  Molekylärbiologi – magisterprogram – Lär dig vad genetiska förändringar är och hur dessa orsakar sjukdomar. Utbildningar visar på hur molekylärbiologiska tekniker.

 • Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Speciali...

  Specialistsjuksköterskeprogrammet - Skolsköterska – Arbeta hälsofrämjande och förebyggande arbete bland barn och ungdomar i skolan. Modifierad distansutbildning på halvfart ger möjligheter.

 • Hälsocoach www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Halsocoa...

  För dig som är intresserad av människor och deras hälsa. Ett tvärvetenskapligt program där du lär dig att främja hälsa och förebygga sjukdom.

 • Sjuksköterskeprogrammet www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Sjukskot...

  Sjuksköterskeprogrammet – Med stora pensionsavgångar är sjuksköterska ett framtidsyrke med stora jobbmöjligheter. Utbildning ger legitimation och kandidatexamen.

 • Socialpsykologiskt program www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Socialps...

  Socialpsykologiskt program – Se vad som påverkar människor och deras samspel i situationer. Vilka konsekvenser det får i relationer, på arbetsplats eller skola.

 • Webbutvecklare - programmering www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Webbutve...

  Webbutvecklare – Lär dig kombinera design och programmering för bra webbdesign. Hantera både det som användarna ser och tekniken bakom med unik spetskompetens.

 • IT - User Experience Design www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/IT-User-...

  En utbildning för dig som är mer intresserad av nyttan, upplevelsen och känslan hos en produkt än tekniken som får produkten att fungera.

 • Dataspelsutveckling - design www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Dataspel...

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Dataspelsutveckling - Game Writing www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Dataspel...

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Dataspelsutveckling - ljud/musik www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Dataspel...

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Dataspelsutveckling - programmering www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Dataspel...

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Butikschefsprogrammet 120 HP www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Butiksch...

  Butikschefsprogrammet – en utbildning inom ekonomi & ledarskap. Lär dig leda arbetet i butik. Högskolan i Skövde

 • Datavetenskap - inriktning systemutveckling www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Datavete...

  Lär dig allt om appar och andra mjukvaror, programmering och systemutveckling. Högskolan i Skövdes datavetenskapliga gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden.

 • Serious Games - magisterprogram www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Serious-...

  Serious Games - magisterprogram – Högskolan i Skövde

 • Bioinformatik - magisterprogram www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Bioinfor...

  Bioinformatik magisterprogram 60 hp, studera kombinationen biologi och IT på avancerad nivå. Lär dig analysera biologiska data. Högskolan i Skövde

 • Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Speciali...

  Specialistsjuksköterska – Distriktssköterska – Ett rörligt & självständigt arbete, du fattar egna beslut och gör avvägningar. Ta steget vidare från sjuksköterska.

 • Biomedicinprogrammet www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Biomedic...

  Biomedicinprogrammet – studera kemi, genetik och fysiologi. Lär dig förebygga sjukdomar, lösa medicinska problem och ta fram nya läkemedel. Högskolan i Skövde

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

Start v.

A-Ö

 • Engelska G1F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Detta är en fortsättningskurs i engelska som bygger på att du tidigare läst 30 högskolepoäng i engelska, t.ex. EN101G.

 • Engelska, länderkunskap inklusive muntlig språkfärdighet G1N Start v.36, Fristående kurs, 50%, ht 14

  I denna kurs får du lära dig om Storbritanniens och USA:s geografi, historia samt kultur- och samhällsförhållanden. Du tränar också på att förbättra ditt engelska uttal och göra muntliga presentationer.

 • Engelska/muntlig presentationsteknik G1N Start v.42/14, Fristående kurs, 50%, ht 14/vt 15

  Vill du känna dig mer säker när du ska presentera dina idéer muntligt på engelska i internationella sammanhang? Den här kursen ger dig handledning och övning i att använda engelskan i olika situationer, på arbetet och under studietiden.

 • Engelska/Praktisk engelska, grundläggande språkfärdighet G1N Start v.36, Fristående kurs, 50%, ht 14

  Behöver du praktiska kunskaper i engelska? Denna kurs ger dig baskunskaper i grammatik, översättning, uttal, textförståelse och ordkunskap.

 • Entreprenörskap I G1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Vill du utvecklas som entreprenör? Har du en affärsidé eller vill du starta eget? Om du svarar ja på dessa frågor är detta en kurs för dig.

 • Evolutionspsykologi G1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 100%, ht 14

  Evolutionpsykologi är ett område inom psykologin som försöker förklara psykologiska fenomen som språk, minne eller beteende som anpassningar som har uppstått under en lång tidsperiod.

 • Examensarbete i bioinformatik A1E Start v.36/04, Programkurs, 100%, ht 14/vt 15

  I den här kursen gör du ett examensarbete i bioinformatik på avancerad nivå, vilket innebär att ditt projekt skall ha forskningsanknytning.

 • Examensarbete i biomedicin G2E Start v.36/04, Programkurs, 100%, ht 14/vt 15

  Planera och utför ett experiment av vetenskaplig natur inom biomedicin antingen vid högskola, offentlig förvaltning eller näringsliv. 30 högskolepoäng

 • Examensarbete i biomedicin G2E Start v.36/14, Programkurs, 100%, ht 14/vt 15

  Planera och utför ett experiment av vetenskaplig natur inom biomedicin antingen vid högskola, offentlig förvaltning eller näringsliv. 15 högskolepoäng

 • Examensarbete i kognitionsvetenskap G2E Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  I denna kurs arbetar studenten med en ämnesfördjupning i form av ett självständigt arbete inom huvudområdet för sin utbildning på grundnivå.

 • Examensarbete i kognitiv neurovetenskap A1E Start v.04, Programkurs, 100%, vt 15

  I denna kurs arbetar studenten med en ämnesfördjupning i form av ett självständigt arbete inom huvudområdet för sin utbildning på avancerad nivå.

 • Examensarbete i medier, estetik och berättande A1E Start v.14, Programkurs, 100%, vt 15

  Här tränas studenten i att identifiera och angripa ett medieringsproblem i digital miljö med ett vetenskapligt förhållningssätt.

 • Examensarbete i molekylärbiologi A1E Start v.36/04, Programkurs, 100%, ht 14/vt 15

  Kursen ger dig praktiska erfarenheter av molekylärbiologisk forskningsmetodik.

 • Examensarbete i omvårdnad G2E Start v.36, Fristående kurs, 50%, ht 14

  Kursen vänder sig till dig som vill få fördjupade kunskaper inom ämnet omvårdnad.

 • Examensarbete i pedagogik A1E Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 15

  Kursens innehåll utgörs av forskning om och i pedagogiskt yrkesutövande och består av genomförande av ett examensarbete i en magisterutbildning i pedagogik.

 • Examensarbete i pedagogik G2E Start v.36, Fristående kurs, 50%, ht 14

  Kursen vänder sig till dig som vill få fördjupade kunskaper inom ämnet pedagogik.

 • Examensarbete i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa A1E Start v.50, Fristående kurs/Programkurs, 100%, ht 14

  I den här kursen genomför du ett vetenskapligt arbete med fördjuping inom valt problemområde med betydelse för specialistsjuksköterske-/barnmorskeprofessionen utifrån ett omvårdnadsperspektiv.

 • Examensarbete inom omvårdnad med inriktning mot skolhälsovård A1E Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Under kursen genomförs ett examensarbete på avancerad nivå med fördjupning i ämnet omvårdnad som riktas mot skolsköterskans yrkesområde.

 • Experimentell biomedicin A1N Start v.36, Programkurs, 50%, ht 14

  Kursens mål är att ge kunskaper om de olika tekniker som används inom det biovetenskapliga vetenskapsområdet.

 • Experimentell molekylärbiologi A1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  På kursen lär man sig teorierna bakom olika metoderna, så att man kan förstå och redovisa teorierna bakom de tekniker där DNA, RNA och protein studeras.

Filtrera kurser

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Filter

Avdelning

A-Ö

 • Jessica Lindberg www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Jessica-Lindber...

  Jessica Lindberg Fakultetsnämndens sekreterare Studieadministration 0500-448211

 • Susann Regber www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Susann-Regber/

  Susann Regber Bitr.Lektor folkhälsovetenskap Institutionen för hälsa och lärande 0500-448491

 • Carina Davidsson www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Carina_Davidsso...

  Carina Davidsson Löne- och HR-handläggare HR-avdelningen 0500-448008

 • Catharina Gillsjö www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Catharina_Gills...

  Catharina Gillsjö Lektor i omvårdnad Institutionen för hälsa och lärande 0500-448458

 • Cecilia Gillgren www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Cecilia_Gillgre...

  Cecilia Gillgren Adjunkt/Bitr. avd. chef Institutionen för handel och företagande 0500-448852

 • Christian Gadolin www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Christian_Gadol...

  Christian Gadolin Doktorand Institutionen för handel och företagande 0500-448862

 • Christina Hedin www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Christina_Hedin...

  Christina Hedin Forsk.- o utbildn.handläggare Studieadministration 0500-448013

 • Christina Landelius Törning www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Christina_Lande...

  Christina Landelius Törning Arbetsmarknadskoordinator Externa relationer och kommunikation 0500-448278

 • Christina Söderqvist www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Christina_Sderq...

  Christina Söderqvist Forsk.- o utbildn.handläggare Studieadministration 0500-448301

 • Daniel Svensson www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Daniel_Svensson...

  Daniel Svensson Doktorand Institutionen för ingenjörsvetenskap 0500-448594

 • Dennis Larsson www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Dennis_Larsson/...

  Dennis Larsson Prefekt/Lektor i biomedicin Institutionen för hälsa och lärande 0500-448512

 • Desalegn Abraha Gebrekidan www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/DesalegnAbraha_...

  Desalegn Abraha Gebrekidan Bitr.professor företagsekonomi Institutionen för handel och företagande 0500-448705

 • Diana Stark Ekman www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Diana_StarkEkma...

  Diana Stark Ekman Lektor i folkhälsovetenskap Institutionen för hälsa och lärande 0500-448410

 • Edith Beckman www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Edith_Beckman/

  Edith Beckman Kommunikatör Externa relationer och kommunikation

 • Elin Tomasdottir www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Elin_Tomasdotti...

  Elin Tomasdottir Studentbostadskoordinator Studieadministration 0500-448600

 • Henrik Gustavsson www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Henrik_Gustavss...

  Henrik Gustavsson Lektor i datavetenskap Institutionen för informationsteknologi 0500-448323

 • Ingela Agorelius www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Ingela_Agoreliu...

  Ingela Agorelius Ekonom Ekonomiavdelningen 0500-448702

 • Ingrid Christensson www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Ingrid_Christen...

  Ingrid Christensson Studie- och karriärvägledare Studentstöd 0500-448732

 • Ingrid Dahlén www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Ingrid_Dahln/

  Ingrid Dahlén Adjunkt i omvårdnad Institutionen för hälsa och lärande 0500-448484

 • Anders Milton www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Anders_Milton/

  Anders Milton Adjunkt i kogn. neurovetenskap Institutionen för biovetenskap 0500-448820

Filter

Typ

Sortera

A-Ö