• Alla (986)
 • Program (54)
 • Kurser (800)
 • Personal (583)
 • Filer (986)

Filter

A-Ö

 • APL-utvecklarutbildning www.his.se/Samverka-med-oss/Kompetensutveckling/Utbildningso...

 • Utbildningskommittén för ingenjörsvetenskap www.his.se/om-oss/Organisation/Organisation-och-verksamhet/N...

  Utbildningskommittén för ingenjörsvetenskap. Utbildningshandläggare Natasa Facol. Inrättande av kurs, fastställande av kursplaner, avveckling av kurs och ändring av utbildningsplaner för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

 • Arbetsmiljönämnden / Skyddskommittén www.his.se/om-oss/Organisation/Organisation-och-verksamhet/N...

 • Utbildningskommittén för hälsa www.his.se/om-oss/Organisation/Organisation-och-verksamhet/N...

  Utbildningskommittén för hälsa. Utbildningshandläggare Lillemor Helander Nyholm. Inrättande av kurs, fastställande av kursplaner, avveckling av kurs och ändring av utbildningsplaner för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

 • Prenumeration tidskriften Utbildning och lärande www.his.se/Forskning/Amnesrelaterad-forskning/Utbildningsvet...

 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vård www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Sjukskot...

  Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammen (distrikt- och skolsköterska) och barnmorskeprogrammet.

 • Projektstudier i medier, estetik och berättande A1N Start v.24/36, Fristående kurs/Sommarkurs, 50/100%, ht 14

  Syftet med kursen är att studenten självständigt och för en extern uppdragsgivare ska kunna genomföra en forskningsförankrad behovsanalys och ta fram ett konceptunderlag.

 • Bilder från Swift 2014 www.his.se/Forskning/informationsteknologi/Informationsfusio...

 • Databassystem G1N Start v.24/36/04/14, Fristående kurs/Programkurs/Sommarkurs, 25/50%, ht 14/vt 15

  Vill du lära dig hur databaser fungerar och hur olika tekniker kan tillämpas för att lagra eller söka efter information i databaser och XML-dokument?

 • Datakommunikation - Introduktion G1N Start v.45, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 14

  Den här kursen ger dig en genomgång av de grundläggande tekniker och protokoll du behöver kunna för att förstå hur ett större nätverk såsom internet kan fungera.

 • Datorns grunder G1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 14

  Kursen berör grunder kring datorer såsom datorns historia, dess vetenskapliga grund, hårdvara, operativsystem och grundläggande nätverkskoncept.

 • Hälsoinformatik - Introduktion G1N Start v.36/04, Fristående kurs, 25%, ht 14/vt 15

  Vård och omsorg påverkas idag i allt högre grad av olika IS/IT-system, precis som samhället i övrigt. På senare tid har röster gjort gällande att IS/IT kan förbättra vården ur flera olika perspektiv, bland annat patientsäkerhet och egenvård.

 • Webbutveckling - datorgrafik G1N Start v.36, Programkurs, 50%, ht 14

  Den här kursen ger de grundläggande kunskaper om datorgrafik som en webbutvecklare behöver och introducerar begrepp som används inom området.

 • Reggio Emilias filosofiska pedagogik G2F Start v.36, Fristående kurs, 25%, ht 14

  Den här kursen ger dig kunskaper om bakgrunden till Reggio Emilias förhållningssätt till barn och lärande, både historiskt, filosofiskt och kulturellt.

 • Deltagare SWIFT 2014 www.his.se/Forskning/informationsteknologi/Informationsfusio...

 • IP-telefoni G1F Start v.14, Programkurs, 25%, vt 15

 • Linux-administration G1F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 15

 • Regelsystem och spelteori I G1N Start v.09, Programkurs, 100%, vt 15

 • Trådlösa nätverk G1N Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 15

 • Energiteknik G1N Start v.14, Programkurs, 50%, vt 15

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

 • Molekylärbiologi - magisterprogram www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Molekyla...

  Molekylärbiologi – magisterprogram – Lär dig vad genetiska förändringar är och hur dessa orsakar sjukdomar. Utbildningar visar på hur molekylärbiologiska tekniker.

 • Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Speciali...

  Specialistsjuksköterskeprogrammet - Skolsköterska – Arbeta hälsofrämjande och förebyggande arbete bland barn och ungdomar i skolan. Modifierad distansutbildning på halvfart ger möjligheter.

 • Hälsocoach www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Halsocoa...

  För dig som är intresserad av människor och deras hälsa. Ett tvärvetenskapligt program där du lär dig att främja hälsa och förebygga sjukdom.

 • Sjuksköterskeprogrammet www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Sjukskot...

  Sjuksköterskeprogrammet – Med stora pensionsavgångar är sjuksköterska ett framtidsyrke med stora jobbmöjligheter. Utbildning ger legitimation och kandidatexamen.

 • Socialpsykologiskt program www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Socialps...

  Socialpsykologiskt program – Se vad som påverkar människor och deras samspel i situationer. Vilka konsekvenser det får i relationer, på arbetsplats eller skola.

 • Dataspelsutveckling - grafik www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Dataspel...

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Butikschefsprogrammet 180 HP www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Butiksch...

  Butikschefsprogrammet – en utbildning inom ekonomi & ledarskap. Lär dig leda arbetet i butik och få en kandidatexamen i ekonomi. Högskolan i Skövde

 • Teknisk basutbildning www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Teknisk-...

  Detta basprogram fungerar som dörröppnare för dig som vill plugga på universitets- och högskolenivå. Efter ett drygt halvårs studier, på campus eller på distans, är du behörig att söka dig vidare till dina drömmars mål. Med godkänt betyg i programmets kurser hamnar du dessutom i gräddfilen till ingenjörsprogrammet vid Högskolan i Skövde. Här har du platsgaranti!

 • Webbutvecklare - programmering www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Webbutve...

  Webbutvecklare – Lär dig kombinera design och programmering för bra webbdesign. Hantera både det som användarna ser och tekniken bakom med unik spetskompetens.

 • IT - User Experience Design www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/IT-User-...

  En utbildning för dig som är mer intresserad av nyttan, upplevelsen och känslan hos en produkt än tekniken som får produkten att fungera.

 • Informationsteknologi – forskningsinriktat masterprogram www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Informat...

  Informationsteknologi har under de senaste decennierna blivit en allt mer viktig del av samhällets infrastruktur och genomsyrar det dagliga livet på många olika sätt. För att ta sig an framtida samhälleliga utmaningar finns ett långsiktigt behov av relevant och banbrytande forskning och utveckling inom informationsteknologi.

 • Data Science - masterprogram www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Data-Sci...

 • Data Science - magisterprogram www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Data-Sci...

 • Folkhälsovetenskapligt program 180 hp www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Folkhals...

 • Dataspelsutveckling - design www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Dataspel...

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Dataspelsutveckling - Game Writing www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Dataspel...

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Dataspelsutveckling - ljud/musik www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Dataspel...

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Dataspelsutveckling - programmering www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Dataspel...

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Butikschefsprogrammet 120 HP www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Butiksch...

  Butikschefsprogrammet – en utbildning inom ekonomi & ledarskap. Lär dig leda arbetet i butik. Högskolan i Skövde

 • Produktionsingenjör - ledarskap www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Produkti...

  Produktionsingenjör – ledarskap – Industrins behov av högskoleingenjörer är stort. Ett skräddarsytt program med kompletterande ledarskaps- och ekonomikunskaper.

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

Start v.

A-Ö

Filtrera kurser

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Filter

Avdelning

A-Ö

 • Toivo Burlin www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Toivo_Burlin/

  Toivo Burlin Lektor i musik Institutionen för informationsteknologi 0500-448932

 • Albulena Istrefi www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Albulena_Istref...

  Albulena Istrefi Handledare Institutionen för handel och företagande 0500-448516

 • Cesar Pozzer www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Cesar_Pozzer/

  Cesar Pozzer Post doc/Gäst Institutionen för informationsteknologi

 • Roland Stenbacke www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Roland_Stenback...

  Roland Stenbacke Praktikant Externa relationer och kommunikation 0500-448034

 • Annika Asplund www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Annika_Asplund/...

  Annika Asplund Post doc. Institutionen för biovetenskap

 • Yvonne Broberg www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Yvonne_Broberg/...

  Yvonne Broberg Adjunkt Institutionen för hälsa och lärande

 • Lars Bröndum www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Lars_Brndum/

  Lars Bröndum Lektor i musik Institutionen för informationsteknologi 0500-448845

 • Gunnar Bäckstrand www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Gunnar_Bckstran...

  Gunnar Bäckstrand Adjungerad lektor Institutionen för ingenjörsvetenskap 0500-448545

 • Annelie Dagerklint www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Annelie_Dagerkl...

  Annelie Dagerklint Projektansvarig Partnerprogram Enheten för externa uppdrag 0500-448268

 • Jianguo Ding www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Jianguo_Ding/

  Jianguo Ding Lektor i datavetenskap Institutionen för informationsteknologi 0500-448394

 • Cecilia Fransson www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Cecilia_Fransso...

  Cecilia Fransson Pressansvarig Externa relationer och kommunikation 0500-448035

 • Nicole Munoz Cure www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Nicole_MunozCur...

  Nicole Muñoz Curé Vik.Internationell koordinator International office 0500-448126

 • Jörgen Hansson www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Jrgen_Hansson/

  Jörgen Hansson Prefekt/Professor Institutionen för informationsteknologi 0500-448310

 • Manfred Jeusfeld www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Manfred_Jeusfel...

  Manfred Jeusfeld Lektor i datavetenskap Institutionen för informationsteknologi 0500-448303

 • Amanda John www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Amanda_John/

  Amanda John Adjunkt i MEB Institutionen för informationsteknologi 0500-448847

 • Anna-Karin Jonsson www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/AnnaKarin_Jonss...

  Anna-Karin Jonsson Kommunikatör Externa relationer och kommunikation 0500-448026

 • Helén Stockhult www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Heln_Stockhult/...

  Helén Stockhult Lektor i företagsekonomi Institutionen för handel och företagande 0500-448858

 • Anne-Charlotte Winqvist www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/AnneCharlotte_W...

  Anne-Charlotte Winqvist Ekonom Ekonomiavdelningen 0500-448016

 • Cecilia Nygren www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Cecilia_Nygren/...

  Cecilia Nygren Studentstöd 0500-448090

 • Kicki Klaeson www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Kicki-Klaeson/

Filter

Typ

Sortera

A-Ö