• Alla (985)
 • Program (50)
 • Kurser (705)
 • Personal (526)
 • Filer (984)

Filter

A-Ö

 • Doktorsavhandling www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Sakari_Kallio/H...

 • Publikationer www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Cecilia_Gillgre...

 • Publikationer www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Maria_Riveiro/P...

 • Publikationer och presentationer www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Ulf_Wilhelmsson...

 • Ämnesdefinition omvårdnad www.his.se/om-oss/Utbildningar-och-amnen/Vard-och-halsa/Omva...

 • 3D-modellering för spelproduktion II G1F Start v.09, Programkurs, 100%, vt 14

  Den här kursen vänder sig till dig som vill ta fram högupplösta 3D-modeller för spel- och filmproduktion.

 • Styrkefokuserat ledarskap www.his.se/Samverka-med-oss/Kompetensutveckling/Utbildningso...

 • Projekt www.his.se/Forskning/informationsteknologi/Interaction-Lab/I...

 • Partners www.his.se/Forskning/informationsteknologi/Interaction-Lab/I...

 • GamesAHead www.his.se/Forskning/informationsteknologi/Interaction-Lab/I...

 • Valbara kurser www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Medvetan...

 • Anatomi och fysiologi 1 G1N Start v.03/35, Programkurs, 50%, vt 14/ht 14

  Kursen syftar till att studenten skall tillägna sig kunskaper i biokemi, human cellbiologi och vävnadslära för att förstå organismens struktur och funktion från molekylär nivå till vävnadsnivå.

 • Anatomi och fysiologi 2 – uppdragsutbildning för Sveriges försvarsmakt G1N (uppdrag) Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen behandlar cirkulationssystemets, respirationssystemets, matspjälkningssystemets, njurarnas och urinvägarnas, reproduktionssystemets uppbyggnad och funktion, samt smärtans fysiologi i alla åldrar.

 • Animeringsprojekt G1F Start v.45, Fristående kurs/Programkurs, 100%, ht 14

  I kursen blandas teoretiska kunskaper med praktiskt animationsutvecklingsarbete för att skapa en konceptfilm.

 • Animeringstekniker II G1F Start v.09, Programkurs, 100%, vt 14

  I denna kurs får du fokusera på att just förmedla olika sinnesstämningar genom digitala figurer som befinner sig i olika situationer.

 • Amning och bröstmjölk G2F Start v.04/36, Fristående kurs, 25%, vt 14/ht 14

  Kursen ger dig fördjupade kunskaper i det som rör amning och bröstmjölk från en rad olika infallsvinklar och problemställningar.

 • Amning och bröstmjölk G2F (uppdrag) Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen vänder sig till dig som träffar och kommer att träffa nyblivna föräldrar och deras barn i ditt nuvarande eller kommande arbete.

 • Arbetssätt inom kognitiv neurovetenskap: metodik och statistik G2F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 25%, vt 14

  Denna kurs behandlar vetenskapligt arbetssätt, metod och statistik inom kognitiv neurovetenskap.

 • Att vara tonårspojke i Sverige på 2000-talet G1F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 14

  Hur ser tonårskillars Internetanvändning ut? Hur ser de krav ut som ställs på en tonårspojke utifrån de genuskonstruktioner som finns i samhället idag och vad innebär homosocialisering?

 • Berättande i nya medier som forskningsområde A1N Start v.36, Programkurs, 50%, ht 14

  Kursen vänder sig till studenter på magisternivå. Den ger en översikt över de viktigaste teorierna och begreppen inom området medier, estetik och berättande.

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

 • Dataspelsutveckling - grafik www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Dataspel...

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Butikschefsprogrammet 180 HP www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Butiksch...

  Butikschefsprogrammet – en utbildning inom ekonomi & ledarskap. Lär dig leda arbetet i butik och få en kandidatexamen i ekonomi. Högskolan i Skövde

 • Molekylärbiologi - magisterprogram www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Molekyla...

  Molekylärbiologi – magisterprogram – Lär dig vad genetiska förändringar är och hur dessa orsakar sjukdomar. Utbildningar visar på hur molekylärbiologiska tekniker.

 • Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Speciali...

  Specialistsjuksköterskeprogrammet - Skolsköterska – Arbeta hälsofrämjande och förebyggande arbete bland barn och ungdomar i skolan. Modifierad distansutbildning på halvfart ger möjligheter.

 • Hälsocoach www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Halsocoa...

  För dig som är intresserad av människor och deras hälsa. Ett tvärvetenskapligt program där du lär dig att främja hälsa och förebygga sjukdom.

 • Sjuksköterskeprogrammet www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Sjukskot...

  Sjuksköterskeprogrammet – Med stora pensionsavgångar är sjuksköterska ett framtidsyrke med stora jobbmöjligheter. Utbildning ger legitimation och kandidatexamen.

 • Socialpsykologiskt program www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Socialps...

  Socialpsykologiskt program – Se vad som påverkar människor och deras samspel i situationer. Vilka konsekvenser det får i relationer, på arbetsplats eller skola.

 • Webbutvecklare - programmering www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Webbutve...

  Webbutvecklare – Lär dig kombinera design och programmering för bra webbdesign. Hantera både det som användarna ser och tekniken bakom med unik spetskompetens.

 • IT - User Experience Design www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/IT-User-...

  En utbildning för dig som är mer intresserad av nyttan, upplevelsen och känslan hos en produkt än tekniken som får produkten att fungera.

 • Teknisk basutbildning www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Teknisk-...

 • Serious Games - magisterprogram www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Serious-...

  Serious Games - magisterprogram – Högskolan i Skövde

 • Datavetenskap - inriktning systemutveckling www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Datavete...

  Lär dig allt om appar och andra mjukvaror, programmering och systemutveckling. Högskolan i Skövdes datavetenskapliga gör dig eftertraktad på arbetsmarkanden.

 • Bioinformatik - magisterprogram www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Bioinfor...

  Bioinformatik magisterprogram 60 hp, studera kombinationen biologi och IT på avancerad nivå. Lär dig analysera biologiska data. Högskolan i Skövde

 • Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Speciali...

  Specialistsjuksköterska – Distriktssköterska – Ett rörligt & självständigt arbete, du fattar egna beslut och gör avvägningar. Ta steget vidare från sjuksköterska.

 • Biomedicinprogrammet www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Biomedic...

  Biomedicinprogrammet – studera kemi, genetik och fysiologi. Lär dig förebygga sjukdomar, lösa medicinska problem och ta fram nya läkemedel. Högskolan i Skövde

 • Medvetandestudier - neuropsykologi och filosofi www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Medvetan...

  Medvetandestudier, neuropsykologi och filosofi. Unik utbildning med fokus på människans medvetande. Studera hjärnans funktion, vårt beteende & subjektiva upplevelser

 • Ekonomprogrammet - redovisning och revision www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Ekonompr...

  Ekonomprogrammet - redovisning och revision Högskolan i Skövde

 • Industriell ekonomi och logistik www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Industri...

  Lär dig hur kunden ska få rätt vara, i rätt mängd, till rätt plats, i rätt tid, till lägsta kostnad. Studera ekonomi, logistik ledning och planering.

 • Yrkeslärarprogrammet www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Yrkeslar...

  Yrkeslärare – Läs till framtidens viktigaste yrke och ha goda chanser att få jobb. Komplettera din yrkeskompetens med pedagogik & bli gymnasielärare.

 • Psykologisk coach www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Psykolog...

  Psykologisk coach – Lär dig mer om hur hjärna, medvetande och välbefinnande är sammankopplade. Studera kunskap och metoder inom positiv psykologisk coachning.

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

Start v.

A-Ö

 • 3D-modellering för spelproduktion II G1F Start v.09, Programkurs, 100%, vt 14

  Den här kursen vänder sig till dig som vill ta fram högupplösta 3D-modeller för spel- och filmproduktion.

 • Anatomi och fysiologi 1 G1N Start v.03/35, Programkurs, 50%, vt 14/ht 14

  Kursen syftar till att studenten skall tillägna sig kunskaper i biokemi, human cellbiologi och vävnadslära för att förstå organismens struktur och funktion från molekylär nivå till vävnadsnivå.

 • Anatomi och fysiologi 2 – uppdragsutbildning för Sveriges försvarsmakt G1N (uppdrag) Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen behandlar cirkulationssystemets, respirationssystemets, matspjälkningssystemets, njurarnas och urinvägarnas, reproduktionssystemets uppbyggnad och funktion, samt smärtans fysiologi i alla åldrar.

 • Animeringsprojekt G1F Start v.45, Fristående kurs/Programkurs, 100%, ht 14

  I kursen blandas teoretiska kunskaper med praktiskt animationsutvecklingsarbete för att skapa en konceptfilm.

 • Animeringstekniker II G1F Start v.09, Programkurs, 100%, vt 14

  I denna kurs får du fokusera på att just förmedla olika sinnesstämningar genom digitala figurer som befinner sig i olika situationer.

 • Amning och bröstmjölk G2F Start v.04/36, Fristående kurs, 25%, vt 14/ht 14

  Kursen ger dig fördjupade kunskaper i det som rör amning och bröstmjölk från en rad olika infallsvinklar och problemställningar.

 • Amning och bröstmjölk G2F (uppdrag) Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen vänder sig till dig som träffar och kommer att träffa nyblivna föräldrar och deras barn i ditt nuvarande eller kommande arbete.

 • Arbetssätt inom kognitiv neurovetenskap: metodik och statistik G2F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 25%, vt 14

  Denna kurs behandlar vetenskapligt arbetssätt, metod och statistik inom kognitiv neurovetenskap.

 • Att vara tonårspojke i Sverige på 2000-talet G1F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 14

  Hur ser tonårskillars Internetanvändning ut? Hur ser de krav ut som ställs på en tonårspojke utifrån de genuskonstruktioner som finns i samhället idag och vad innebär homosocialisering?

 • Berättande i nya medier som forskningsområde A1N Start v.36, Programkurs, 50%, ht 14

  Kursen vänder sig till studenter på magisternivå. Den ger en översikt över de viktigaste teorierna och begreppen inom området medier, estetik och berättande.

 • Datakommunikation - Introduktion G1N Start v.45, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 14

  Den här kursen ger dig en genomgång av de grundläggande tekniker och protokoll du behöver kunna för att förstå hur ett större nätverk såsom internet kan fungera.

 • Datorns grunder G1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 14

  Kursen berör grunder kring datorer såsom datorns historia, dess vetenskapliga grund, hårdvara, operativsystem och grundläggande nätverkskoncept.

 • Hälsoinformatik - Introduktion G1N Start v.36, Fristående kurs, 25%, ht 14

  Vård och omsorg påverkas idag i allt högre grad av olika IS/IT-system, precis som samhället i övrigt. På senare tid har röster gjort gällande att IS/IT kan förbättra vården ur flera olika perspektiv, bland annat patientsäkerhet och egenvård.

 • Webbutveckling - datorgrafik G1N Start v.36, Programkurs, 50%, ht 14

  Den här kursen ger de grundläggande kunskaper om datorgrafik som en webbutvecklare behöver och introducerar begrepp som används inom området.

 • Reggio Emilias filosofiska pedagogik G2F Start v.36, Fristående kurs, 25%, ht 14

  Den här kursen ger dig kunskaper om bakgrunden till Reggio Emilias förhållningssätt till barn och lärande, både historiskt, filosofiskt och kulturellt.

 • Projektstudier i medier, estetik och berättande A1N Start v.24/36, Fristående kurs/Sommarkurs, 50/100%, ht 14

  Syftet med kursen är att studenten självständigt och för en extern uppdragsgivare ska kunna genomföra en forskningsförankrad behovsanalys och ta fram ett konceptunderlag.

 • Analys av NGS-data 1 A1N Start v.36/45, Fristående kurs, 27%, ht 14

  I denna kurs går vi igenom NGS med dess möjligheter och begränsningar samt en introduktion till hur data ska analyseras för att ge ett så tillförlitligt resultat som möjligt.

 • Biovetenskaplig metodik och design G1F Start v.14, Programkurs, 50%, vt 14

  Kursen ger en översikt över vetenskapsteoretiska begrepp och vetenskapsteorins historia. Etiska aspekter inom biovetenskapen tas upp.

 • Barn och ungdomars hälsa, livsstil och relationer A1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 25%, ht 14

  Kursen behandlar barn och ungdomars levnadsvillkor utifrån olika aspekter såsom genus, psykisk hälsa/ohälsa, sexualitet, relationer och internetanvändning. Dessutom ingår samhälleliga och kulturella perspektiv.

 • Förändringsledning I G1N Start v.36, Fristående kurs, 25%, ht 14

  Alla verksamheter idag är utsatta för förändring i någon mening. Därför är förändring att betrakta som ett normaltillstånd snarare än något tillfälligt övergående. I denna kurs får du lära dig mer om hur man kan hantera de förändringar och krav som varje verksamhet måste förhålla sig till.

Filtrera kurser

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Filter

Avdelning

A-Ö

 • Torbjörn Svensson www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Torbjrn_Svensso...

  Torbjörn Svensson Adjunkt i MEB Institutionen för informationsteknologi 0500-448813

 • Tore Svensson www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Tore_Svensson/

  Tore Svensson Lektor i effektelektronik Institutionen för ingenjörsvetenskap 0500-448520

 • Tove Helldin www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Tove_Helldin/

  Tove Helldin Doktorand Institutionen för informationsteknologi 0500-448383

 • Ulf Sandberg www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Ulf-Sandberg/

 • Ulf Stigh www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Ulf_Stigh/

  Ulf Stigh Professor/Prodekan Institutionen för ingenjörsvetenskap 0500-448508

 • Ulrika Dagman www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Ulrika_Dagman/

  Ulrika Dagman Enhetsledare Enheten för externa uppdrag 0500-448265

 • Ulrika Granlid www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Ulrika_Granlid/...

  Ulrika Granlid Studie- och karriärvägledare Studentstöd 0500-448701

 • Ulrika Parker www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Ulrika_Parker/

  Ulrika Parker Adjunkt i omvårdnad Institutionen för hälsa och lärande 0500-448484

 • Vyacheslav Lytvynenko www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Vyacheslav_Lytv...

  Vyacheslav Lytvynenko Systemadministratör IT-service 0500-448137

 • Zakiruz Zaman www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Zakiruz_Zaman/

  Zakiruz Zaman Forskningsassistent Institutionen för informationsteknologi 0500-448353

 • Åse Björnberg www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/se_Bjrnberg/

  Åse Björnberg Marknadskoordinator Externa relationer och kommunikation 0500-448022

 • Johan Bjurén www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Johan_Bjurn/

  Johan Bjurén Projektanställd Institutionen för informationsteknologi 0500-448876

 • Petra Fredlund www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Petra_Fredlund/...

  Petra Fredlund Forsk.- o utbildn.handläggare Studieadministration 0500-448187

 • Sofia Maier www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Sofia_Maier/

  Sofia Maier Internationell koordinator International office 0500-448021

 • Sofia Persson www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Sofia_Persson/

  Sofia Persson Systemutvecklare Systemutveckling 0500-448073

 • Sonja Nohlgren www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Sonja_Nohlgren/...

  Sonja Nohlgren Inköps- och reproansvarig Teknisk administrativ service 0500-448104

 • Stefan Axelsson www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Stefan_Axelsson...

  Stefan Axelsson Ekonomichef Ekonomiavdelningen 0500-448012

 • Stefan Berglund www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Stefan_Berglund...

  Stefan Berglund Lektor i filosofi Institutionen för biovetenskap 0500-448804

 • Stefan Borck www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Stefan_Borck/

  Stefan Borck Systemadministratör IT-service 0500-448159

 • Stefan Ericson www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Stefan_Ericson/...

  Stefan Ericson Adjunkt automatiseringsteknik Institutionen för ingenjörsvetenskap 0500-448509

Filter

Typ

Sortera

A-Ö