• Alla (985)
 • Program (50)
 • Kurser (705)
 • Personal (526)
 • Filer (987)

Filter

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

 • Dataspelsutveckling - grafik www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Dataspel...

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Butikschefsprogrammet 180 HP www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Butiksch...

  Butikschefsprogrammet – en utbildning inom ekonomi & ledarskap. Lär dig leda arbetet i butik och få en kandidatexamen i ekonomi. Högskolan i Skövde

 • Molekylärbiologi - magisterprogram www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Molekyla...

  Molekylärbiologi – magisterprogram – Lär dig vad genetiska förändringar är och hur dessa orsakar sjukdomar. Utbildningar visar på hur molekylärbiologiska tekniker.

 • Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Speciali...

  Specialistsjuksköterskeprogrammet - Skolsköterska – Arbeta hälsofrämjande och förebyggande arbete bland barn och ungdomar i skolan. Modifierad distansutbildning på halvfart ger möjligheter.

 • Hälsocoach www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Halsocoa...

  För dig som är intresserad av människor och deras hälsa. Ett tvärvetenskapligt program där du lär dig att främja hälsa och förebygga sjukdom.

 • Sjuksköterskeprogrammet www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Sjukskot...

  Sjuksköterskeprogrammet – Med stora pensionsavgångar är sjuksköterska ett framtidsyrke med stora jobbmöjligheter. Utbildning ger legitimation och kandidatexamen.

 • Socialpsykologiskt program www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Socialps...

  Socialpsykologiskt program – Se vad som påverkar människor och deras samspel i situationer. Vilka konsekvenser det får i relationer, på arbetsplats eller skola.

 • Webbutvecklare - programmering www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Webbutve...

  Webbutvecklare – Lär dig kombinera design och programmering för bra webbdesign. Hantera både det som användarna ser och tekniken bakom med unik spetskompetens.

 • IT - User Experience Design www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/IT-User-...

  En utbildning för dig som är mer intresserad av nyttan, upplevelsen och känslan hos en produkt än tekniken som får produkten att fungera.

 • Teknisk basutbildning www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Teknisk-...

 • Serious Games - magisterprogram www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Serious-...

  Serious Games - magisterprogram – Högskolan i Skövde

 • Datavetenskap - inriktning systemutveckling www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Datavete...

  Lär dig allt om appar och andra mjukvaror, programmering och systemutveckling. Högskolan i Skövdes datavetenskapliga gör dig eftertraktad på arbetsmarkanden.

 • Bioinformatik - magisterprogram www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Bioinfor...

  Bioinformatik magisterprogram 60 hp, studera kombinationen biologi och IT på avancerad nivå. Lär dig analysera biologiska data. Högskolan i Skövde

 • Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Speciali...

  Specialistsjuksköterska – Distriktssköterska – Ett rörligt & självständigt arbete, du fattar egna beslut och gör avvägningar. Ta steget vidare från sjuksköterska.

 • Biomedicinprogrammet www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Biomedic...

  Biomedicinprogrammet – studera kemi, genetik och fysiologi. Lär dig förebygga sjukdomar, lösa medicinska problem och ta fram nya läkemedel. Högskolan i Skövde

 • Medvetandestudier - neuropsykologi och filosofi www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Medvetan...

  Medvetandestudier, neuropsykologi och filosofi. Unik utbildning med fokus på människans medvetande. Studera hjärnans funktion, vårt beteende & subjektiva upplevelser

 • Ekonomprogrammet - redovisning och revision www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Ekonompr...

  Ekonomprogrammet - redovisning och revision Högskolan i Skövde

 • Industriell ekonomi och logistik www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Industri...

  Lär dig hur kunden ska få rätt vara, i rätt mängd, till rätt plats, i rätt tid, till lägsta kostnad. Studera ekonomi, logistik ledning och planering.

 • Yrkeslärarprogrammet www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Yrkeslar...

  Yrkeslärare – Läs till framtidens viktigaste yrke och ha goda chanser att få jobb. Komplettera din yrkeskompetens med pedagogik & bli gymnasielärare.

 • Psykologisk coach www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Psykolog...

  Psykologisk coach – Lär dig mer om hur hjärna, medvetande och välbefinnande är sammankopplade. Studera kunskap och metoder inom positiv psykologisk coachning.

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

Start v.

A-Ö

 • Engelsk grundkurs för ekonomer G1N Start v.36, Programkurs, 50%, ht 14

  Den här kursen ingår i Ekonomprogrammet och programmet Personal, organisation och ledarskap. Kursen ger breda grundkunskaper i engelska (grammatik, uttal) samt muntlig och skriftligt färdighet. Färdighetsmomenten är delvis inriktade på den typ av språk som används inom ekonomutbildningen.

 • Datorgrafik G1N Start v.36, Programkurs, 50%, ht 14

  Har du funderat på vad populära ord som används inom datorgrafik och spel egentligen innebär? Den här kursen ger kunskap om datorgrafikens tekniska grunder och introducerar begrepp som används inom området.

 • Informationssäkerhet - Riskhantering G1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 14

  Den här kursen ger dig en grundläggande förståelse och insikt om riskhanteringsprocessen för informationssäkerhet med fokus på riskanalys.

 • Kemi 1, behörighetsgivande kurs , 7,5 ECTS Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Under kursen kommer vi bland annat att gå igenom hur atomer bygger upp kemiska ämnen, hur och varför kemiska reaktioner sker samt hur man kan beräkna detta.

 • Praktiskt inriktad pedagogik: att förändra praktiken G1N Start v.45, Fristående kurs, 50%, ht 14

  Kursen behandlar dagsaktuella pedagogiska frågor i det digitala mediesamhället och hur pedagogiken som vetenskap, samhällelig praktik och etisk angelägenhet kan förstås som ett offentligt fenomen.

 • Praktisk retorik G1N Start v.24/37, Fristående kurs/Sommarkurs, 25/100%, ht 14

  Det är svårt att leva ett helt liv utan att ibland ställas inför uppgiften att tala eller ge muntliga presentationer i en eller annan form.

 • Analys av NGS-data 1 A1N Start v.36/45, Fristående kurs, 27%, ht 14

  I denna kurs går vi igenom NGS med dess möjligheter och begränsningar samt en introduktion till hur data ska analyseras för att ge ett så tillförlitligt resultat som möjligt.

 • Biovetenskaplig metodik och design G1F Start v.14, Programkurs, 50%, vt 14

  Kursen ger en översikt över vetenskapsteoretiska begrepp och vetenskapsteorins historia. Etiska aspekter inom biovetenskapen tas upp.

 • Barn och ungdomars hälsa, livsstil och relationer A1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 25%, ht 14

  Kursen behandlar barn och ungdomars levnadsvillkor utifrån olika aspekter såsom genus, psykisk hälsa/ohälsa, sexualitet, relationer och internetanvändning. Dessutom ingår samhälleliga och kulturella perspektiv.

 • Förändringsledning I G1N Start v.36, Fristående kurs, 25%, ht 14

  Alla verksamheter idag är utsatta för förändring i någon mening. Därför är förändring att betrakta som ett normaltillstånd snarare än något tillfälligt övergående. I denna kurs får du lära dig mer om hur man kan hantera de förändringar och krav som varje verksamhet måste förhålla sig till.

 • 3D-modellering för spelproduktion II G1F Start v.09, Programkurs, 100%, vt 14

  Den här kursen vänder sig till dig som vill ta fram högupplösta 3D-modeller för spel- och filmproduktion.

 • Anatomi och fysiologi 1 G1N Start v.03/35, Programkurs, 50%, vt 14/ht 14

  Kursen syftar till att studenten skall tillägna sig kunskaper i biokemi, human cellbiologi och vävnadslära för att förstå organismens struktur och funktion från molekylär nivå till vävnadsnivå.

 • Anatomi och fysiologi 2 – uppdragsutbildning för Sveriges försvarsmakt G1N (uppdrag) Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen behandlar cirkulationssystemets, respirationssystemets, matspjälkningssystemets, njurarnas och urinvägarnas, reproduktionssystemets uppbyggnad och funktion, samt smärtans fysiologi i alla åldrar.

 • Animeringsprojekt G1F Start v.45, Fristående kurs/Programkurs, 100%, ht 14

  I kursen blandas teoretiska kunskaper med praktiskt animationsutvecklingsarbete för att skapa en konceptfilm.

 • Animeringstekniker II G1F Start v.09, Programkurs, 100%, vt 14

  I denna kurs får du fokusera på att just förmedla olika sinnesstämningar genom digitala figurer som befinner sig i olika situationer.

 • Amning och bröstmjölk G2F Start v.04/36, Fristående kurs, 25%, vt 14/ht 14

  Kursen ger dig fördjupade kunskaper i det som rör amning och bröstmjölk från en rad olika infallsvinklar och problemställningar.

 • Amning och bröstmjölk G2F (uppdrag) Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen vänder sig till dig som träffar och kommer att träffa nyblivna föräldrar och deras barn i ditt nuvarande eller kommande arbete.

 • Arbetssätt inom kognitiv neurovetenskap: metodik och statistik G2F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 25%, vt 14

  Denna kurs behandlar vetenskapligt arbetssätt, metod och statistik inom kognitiv neurovetenskap.

 • Att vara tonårspojke i Sverige på 2000-talet G1F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 14

  Hur ser tonårskillars Internetanvändning ut? Hur ser de krav ut som ställs på en tonårspojke utifrån de genuskonstruktioner som finns i samhället idag och vad innebär homosocialisering?

 • Berättande i nya medier som forskningsområde A1N Start v.36, Programkurs, 50%, ht 14

  Kursen vänder sig till studenter på magisternivå. Den ger en översikt över de viktigaste teorierna och begreppen inom området medier, estetik och berättande.

Filtrera kurser

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Filter

Avdelning

A-Ö

 • Kicki Klaeson www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Kicki-Klaeson/

 • Lihui Wang www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Lihui_Wang/

  Lihui Wang Professor i automatiseringstek Institutionen för ingenjörsvetenskap 0500-448519

 • Mia Carlsson www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Mia_Carlsson/

  Mia Carlsson Lektor i juridik Institutionen för handel och företagande 0500-448587

 • Michael Olsson www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Michael_Olsson/...

  Michael Olsson Lektor i nationalekonomi Institutionen för handel och företagande 0500-448723

 • Mikael Ejdebäck www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Mikael_Ejdebck/...

  Mikael Ejdebäck Lektor/Avd. chef Institutionen för biovetenskap 0500-448610

 • Mikael Harlén www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Mikael_Harln/

  Mikael Harlén Lektor/Avd. chef Institutionen för ingenjörsvetenskap 0500-448616

 • Mikael Hernant www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Mikael_Hernant/...

  Mikael Hernant Lektor i företagsekonomi Institutionen för handel och företagande 0500-448855

 • Mikael Thieme www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Mikael_Thieme/

  Mikael Thieme Adjunkt i datalogi Institutionen för informationsteknologi 0500-448324

 • Mirella Forsberg Ahlcrona www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Mirella_Forsber...

  Mirella Forsberg Ahlcrona Lektor i pedagogik Institutionen för hälsa och lärande 0500-448280

 • Marie Wilhsson www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Marie_Wilhsson/...

  Marie Wilhsson Adjunkt i omvårdnad Institutionen för hälsa och lärande 0500-448472

 • Mario Taylor www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Mario_Taylor/

  Mario Taylor Systemadministratör IT-service 0500-448133

 • Marita Seglert www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Marita_Seglert/...

  Marita Seglert Assistent Teknisk administrativ service 0500-448105

 • Mattias Strand www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Mattias_Strand/...

  Mattias Strand Prefekt/Lektor i datavetenskap Institutionen för ingenjörsvetenskap 0500-448320

 • Max Zamanian www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Max_Zamanian/

  Max Zamanian Lektor i nationalekonomi Institutionen för handel och företagande 0500-448715

 • Lillemor Helander Nyholm www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Lillemor_Heland...

  Lillemor Helander Nyholm Forsk.- o utbildn.handläggare Studieadministration 0500-448304

 • Lina Eklund Svensson www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Lina_EklundSven...

  Lina Eklund Svensson Kommunikatör Webb Externa relationer och kommunikation 0500-448031

 • Lisa Grönborg www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Lisa_Grnborg/

  Lisa Grönborg Bibliotekarie Bibliotek 0500-448051

 • Magnus Fagerlind www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Magnus_Fagerlin...

  Magnus Fagerlind Lektor i molekylärbiologi Institutionen för biovetenskap 0500-448637

 • Magnus Holm www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Magnus_Holm/

  Magnus Holm Adjunkt/Bitr. avd. chef Institutionen för ingenjörsvetenskap 0500-448551

 • Malin Johansson www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Malin_Johansson...

  Malin Johansson Studentkurator Studentstöd 0500-448147

Filter

Typ

Sortera

A-Ö