• Alla (986)
 • Program (50)
 • Kurser (781)
 • Personal (572)
 • Filer (987)

Filter

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

 • Teknisk basutbildning www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Teknisk-...

  Detta basprogram fungerar som dörröppnare för dig som vill plugga på universitets- och högskolenivå. Efter ett drygt halvårs studier, på campus eller på distans, är du behörig att söka dig vidare till dina drömmars mål. Med godkänt betyg i programmets kurser hamnar du dessutom i gräddfilen till ingenjörsprogrammet vid Högskolan i Skövde. Här har du platsgaranti!

 • Molekylärbiologi - magisterprogram www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Molekyla...

  Molekylärbiologi – magisterprogram – Lär dig vad genetiska förändringar är och hur dessa orsakar sjukdomar. Utbildningar visar på hur molekylärbiologiska tekniker.

 • Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Speciali...

  Specialistsjuksköterskeprogrammet - Skolsköterska – Arbeta hälsofrämjande och förebyggande arbete bland barn och ungdomar i skolan. Modifierad distansutbildning på halvfart ger möjligheter.

 • Hälsocoach www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Halsocoa...

  För dig som är intresserad av människor och deras hälsa. Ett tvärvetenskapligt program där du lär dig att främja hälsa och förebygga sjukdom.

 • Sjuksköterskeprogrammet www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Sjukskot...

  Sjuksköterskeprogrammet – Med stora pensionsavgångar är sjuksköterska ett framtidsyrke med stora jobbmöjligheter. Utbildning ger legitimation och kandidatexamen.

 • Socialpsykologiskt program www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Socialps...

  Socialpsykologiskt program – Se vad som påverkar människor och deras samspel i situationer. Vilka konsekvenser det får i relationer, på arbetsplats eller skola.

 • Webbutvecklare - programmering www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Webbutve...

  Webbutvecklare – Lär dig kombinera design och programmering för bra webbdesign. Hantera både det som användarna ser och tekniken bakom med unik spetskompetens.

 • IT - User Experience Design www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/IT-User-...

  En utbildning för dig som är mer intresserad av nyttan, upplevelsen och känslan hos en produkt än tekniken som får produkten att fungera.

 • Dataspelsutveckling - grafik www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Dataspel...

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Butikschefsprogrammet 180 HP www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Butiksch...

  Butikschefsprogrammet – en utbildning inom ekonomi & ledarskap. Lär dig leda arbetet i butik och få en kandidatexamen i ekonomi. Högskolan i Skövde

 • Industriell ekonomi och logistik www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Industri...

  Lär dig hur kunden ska få rätt vara, i rätt mängd, till rätt plats, i rätt tid, till lägsta kostnad. Studera ekonomi, logistik ledning och planering.

 • Yrkeslärarprogrammet www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Yrkeslar...

  Yrkeslärare – Läs till framtidens viktigaste yrke och ha goda chanser att få jobb. Komplettera din yrkeskompetens med pedagogik & bli gymnasielärare.

 • Psykologisk coach www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Psykolog...

  Psykologisk coach – Lär dig mer om hur hjärna, medvetande och välbefinnande är sammankopplade. Studera kunskap och metoder inom positiv psykologisk coachning.

 • Produktionsingenjör - automatisering www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Produkti...

  Produktionsingenjör – automatisering handlar om maskin – människa – miljö & om att hitta kreativa, effektiva och miljövänliga lösningar i att tillverka produkter.

 • Maskiningenjör - inriktning mot konstruktion www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Maskinin...

  För dig som vill vara med och skapar framtidens maskiner. Du studerar bland annat konstruktionsteknik, hållfasthetslära, mekanik, konstruktionsmaterial.

 • Naturvetenskapligt och tekniskt basår www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Naturvet...

  Naturvetenskapligt och tekniskt basår – Utbildning om du saknar rätt behörighet i fysik, biologi, kemi & matematik men har grundläggande behörighet & matematik B.

 • Produktionsingenjör - ledarskap www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Produkti...

  Produktionsingenjör – ledarskap – Industrins behov av högskoleingenjörer är stort. Ett skräddarsytt program med kompletterande ledarskaps- och ekonomikunskaper.

 • Designingenjör www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Designin...

  Lär dig formge & utveckla produkter, från skiss till färdig produkt. Designingenjören behärskar hela produktframtagningsprocessen

 • Systemvetenskap - inriktning Enterprise Information Management www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Systemve...

  Systemvetenskap - EIM - Hantering av informationsflöden är viktigt för företag. Lär dig hantera moderna IT-system och få kompetens som eftertraktas på marknaden.

 • Nätverks- och systemadministration www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Natverks...

  Nätverks- och systemadministration – bygg fungerande & användbara IT-system och nätverk. För dig som brinner för att vara först med det senaste inom ditt område.

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

Start v.

A-Ö

 • Prototyping och gränssnittsdesign G1F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Det här är en fortsättningskurs som ger dig kunskaper och färdigheter i prototyping och gränssnittsdesign.

 • Samspel i grupp G1F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Är du intresserad av att veta mer om grupper och dess dynamik? Då är detta kursen för dig. Kursen tar bl a upp individen och dennes förhållande till och i gruppen samt relationer mellan olika grupper.

 • Samtida forskning i kognitiv neurovetenskap G2F Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 14

  I denna kurs presenteras samtida forskning i kognitiv neurovetenskap. Detta sker genom forskningspresentationer av såväl inbjudna externa forskare som forskare kopplade till högskolan i Skövde.

 • Sannolikhetslära med tillämpningar G1N Start v.14, Programkurs, 50%, vt 15

  Kursen tar upp teorier inom sannolikhetsläran med tillämpningar inom kösystem, stokastisk simulering och statistisk processtyrning.

 • Scriptprogrammering G1F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  I kursen får du kunskaper om olika typer av scriptspråk och du får lära dig att använda scriptspråket Perl för att kunna utföra vanligt förekommande uppgifter inom nätverk och systemadministration.

 • Serious games - forskning och utveckling A1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen ger dig en överblick över forskningsfronten inom serious games och visar på praktiska tillämpningar inom området.

 • Skisstekniker för konceptgrafik G1F Start v.36, Programkurs, 100%, ht 14

  Här studerar du företeelser som genom tiderna påverkat måleriets utseende stilmässigt och ges möjlighet att koppla dessa till praktiskt arbete med digital konceptgrafik.

 • Skolan som stödjande miljö A1F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  I kursen behandlas skolhälsovården med fokus på skolsköterskans möjligheter att förebygga och stödja skolbarns hälsa, samt vid behov kunna identifiera och åtgärda olika hälsoproblem.

 • Social påverkan G1F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen lägger tonvikt på klassisk teori och forskning kring attityders och normers inflytande över oss, och hur socialpsykologins utveckling delvis kan följas genom denna forsknings framåtskridande inom både sociologin och psykologin.

 • Socialpsykologisk forskning och rapportering G1F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Denna kurs fördjupar grundkunskaper i både kvantitativ och kvalitativ metod me dinriktning mot praktiskt genomförande av en studie inom ett av socialpsykologins många fält.

 • Statistik för datavetare G1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen ger dig som student en översikt över hur statistiska data kan presenteras i tabeller, diagram etc. samt en översikt över olika statistiska mått och grundläggande sannolikhetslära.

 • Systemadministration - Introduktion G1F Start v.45, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 14

  Systemadministratören är en nyckelperson i de flesta organisationer idag. I den här kursen kommer du att lära dig de grundläggande stegen för att administrera, konfigurera och underhålla ett datorsystem.

 • Competensus - Introduktion till Leanfilosofi G1N Start v.37/41/42/47, Fristående kurs, 75%, ht 14

  Denna kurs ingår i Competensus, högskoleutbildning som speciellt vänder sig till dig som är aktiv inom industrin.

 • Kommunikation och samtalsmetodik G1N Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 15

  Varför fungerar samtal mellan människor ibland på ett öppet och positivt vis och varför uppstår det ibland svårigheter, osäkerhet och missförstånd?

 • Kreativitet och vetenskap G1N Start v.36, Fristående kurs, 50%, ht 14

  De flesta av oss vill utan tvivel vara kreativa, men ändå kan det vara svårt att lyckas i detta i praktiken.

 • Kreativt skrivande I G1N Start v.36, Programkurs, 50%, ht 14

  Kursen hjälper dig att öva din förmåga att uttrycka dig skriftligt inom olika skönlitterära genrer.

 • Kreativt skrivande II G1F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kreativt skrivande II vänder sig till dig som vill gå vidare i det egna skrivandet och som kanske arbetar med ett litterärt projekt.

 • Kroki och tredimensionell form II G1N Start v.04, Fristående kurs, 25%, vt 15

  Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om tredimensionell gestaltning, kroppens proportioner och rumsuppfattning.

 • Kryptografi och kodningsteori G1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Den här kursen ger dig kunskaper om vanliga metoder för kryptering och kodning samt matematiken bakom.

 • Säljteknik och butikskommunikation G1F Start v.45, Programkurs, 50%, ht 14

  I den här kursen studerar du hur personlig försäljning och kundinteraktion kan få kunden att intressera sig för säljarens varor och leda affären till avslut.

Filtrera kurser

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Filter

Avdelning

A-Ö

 • Jan Oscarsson www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Jan_Oscarsson/

  Jan Oscarsson Institutionen för ingenjörsvetenskap 0500-448567

 • Nicole Munoz Cure www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Nicole_MunozCur...

  Nicole Muñoz Curé Vik.Internationell koordinator International office 0500-448126

 • Lina Nolin Nyström www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Lina_NolinNystr...

  Lina Nolin Nyström Doktorand Institutionen för biovetenskap 0500-448632

 • Helén Stockhult www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Heln_Stockhult/...

  Helén Stockhult Lektor i företagsekonomi Institutionen för handel och företagande 0500-448858

 • Anne-Charlotte Winqvist www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/AnneCharlotte_W...

  Anne-Charlotte Winqvist Ekonom Ekonomiavdelningen 0500-448016

 • Jörgen Hansson www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Jrgen_Hansson/

  Jörgen Hansson Prefekt/Professor Institutionen för informationsteknologi 0500-448310

 • Manfred Jeusfeld www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Manfred_Jeusfel...

  Manfred Jeusfeld Lektor i datavetenskap Institutionen för informationsteknologi 0500-448303

 • Amanda John www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Amanda_John/

  Amanda John Adjunkt i MEB Institutionen för informationsteknologi 0500-448847

 • Anna-Karin Jonsson www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/AnnaKarin_Jonss...

  Anna-Karin Jonsson Kommunikatör Externa relationer och kommunikation 0500-448026

 • Annika Asplund www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Annika_Asplund/...

  Annika Asplund Post doc. Institutionen för biovetenskap

 • Yvonne Broberg www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Yvonne_Broberg/...

  Yvonne Broberg Adjunkt Institutionen för hälsa och lärande

 • Lars Bröndum www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Lars_Brndum/

  Lars Bröndum Lektor i musik Institutionen för informationsteknologi 0500-448845

 • Gunnar Bäckstrand www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Gunnar_Bckstran...

  Gunnar Bäckstrand Adjungerad lektor Institutionen för ingenjörsvetenskap 0500-448545

 • Annelie Dagerklint www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Annelie_Dagerkl...

  Annelie Dagerklint Projektansvarig Partnerprogram Enheten för externa uppdrag 0500-448268

 • Jianguo Ding www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Jianguo_Ding/

  Jianguo Ding Lektor i datavetenskap Institutionen för informationsteknologi 0500-448394

 • Cecilia Fransson www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Cecilia_Fransso...

  Cecilia Fransson Pressansvarig Externa relationer och kommunikation 0500-448035

 • Erik Bergström www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Erik_Bergstrm/

  Erik Bergström Adjunkt i datavetenskap Institutionen för informationsteknologi 0500-448348

 • Erik Billing www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Erik_Billing/

  Erik Billing Post doc. Institutionen för informationsteknologi 0500-448367

 • Ervin Alukic www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Ervin_Alukic/

  Ervin Alukic Systemspecialist IT-service 0500-448357

 • Eva Akersten www.his.se/om-oss/Organisation/Personalsidor/Eva_Akersten/

  Eva Akersten Utbildningscoach Institutionen för handel och företagande 0500-448536

Filter

Typ

Sortera

A-Ö