• Alla (996)
 • Program (54)
 • Kurser (895)
 • Personal (537)
 • Filer (0)
 • Nätverks- och systemadministration - Forskning och utveckling G2F Start v.45, Fristående kurs/Programkurs, 100%, ht 15

  Ett brett urval av aktiviteter ger studenten möjligheten att vetenskapligt utforska olika ämnen inom nätverks- och systemadministration. Att konfigurera ett datornätverk och genomföra experiment förbereder studenten inför examensarbete inom området.

 • Forskningsperspektiv och forskningsmetoder inom kognitiv neurovetenskap A1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 15

  Denna kurs ger en generell överblick över forskning och forskningsmetoder inom kognitiv neurovetenskap: hur man studerar hjärnans struktur och funktion, hur man kritiskt läser relevanta och viktiga forskningspublikationer, samt hur det är att arbeta som forskare inom ämnet.

 • Samverkansprojektet MMC²

  MMC² är ett samverkansprojekt mellan tre institutioner på Högskolan i Skövde, Institutionen för Ingenjörsvetenskap, Institutionen för informationsteknologi och Institutionen för Handel och företagande, samt fyra medelstora tillverkande företag i Västsverige.

 • Tumörbiologi - modellering A1F Start v.45/13, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 15/vt 16

  I den här kursen lär vi ut, och övar praktiskt på, olika statistiska och bioinformatiska metoder som används inom forskningsområdet tumörbiologi.

 • Engelska/Propedeutisk kurs G1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Students who do not pass the entrance test for the English Basic Course are offered to take the English Preparatory Course instead. After a completed Preparatory Course the student may continue to the English Basic Course.

 • Artificiell intelligens i dataspel G1F Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 15

  Denna kurs vänder sig till dig som vill prova på olika tekniker för artificiell ingelligens (AI) i dataspel. Kursen behandlar bland andra AI-tekniker så som söktekniker, tillståndsmaskiner och evolutionära tekniker.

 • Operativsystem G1F Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 40%, ht 15

  I den här kursen får du bland annat lära dig hur flera program kan köras samtidigt, hur minnet fungerar och hur filer lagras på en hårddisk.

 • Systemadministration - Introduktion G1F Start v.45, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 15

  Systemadministratören är en nyckelperson i de flesta organisationer idag. I den här kursen kommer du att lära dig de grundläggande stegen för att administrera, konfigurera och underhålla ett datorsystem. Du kommer även att utforska systemadministratörens roll och funktion i en verksamhet.

 • User Experience Design – forskning och utveckling G2F Start v.36, Programkurs, 50%, ht 15

  Du kommer att belysa, kritiskt granska och diskutera UXD som en tvärvetenskaplig disciplin, både som teoretiskt ämne och som tillämpnings- och utvecklingsområde.

 • Webbutveckling - Programmering av mobila applikationer G1F Start v.24/03, Fristående kurs/Programkurs/Sommarkurs, 50%, ht 15/vt 16

  I kursen webbutveckling – mobilapplikationsprogrammering visar vi hur du kan ta en idé och förverkliga den som en app. Vi beskriver vad som är särskilt utmanande för mobila plattformar och ger dig chansen att arbeta med moderna utvecklingsverktyg för app-skapande.

 • Biostatistik A1N Start v.36/03, Fristående kurs/Programkurs, 25%, ht 15/vt 16

  Kursen ger kunskaper i försöksplanering och statistik för experimentella vetenskaper med biologiska exempel som grund.

 • Expressionsanalys A1N Start v.36/03, Fristående kurs/Programkurs, 50/100%, ht 15/vt 16

  Nya tekniker öppnar fantastiska möjligheter att generera stora mängder biologisk data. Detta medför ett växande behov av kunskap och kompetens att på ett effektivt sätt analysera och tolka datamängder från storskaliga experiment.

 • Designkunskap del 2 G1F Start v.13, Programkurs, 50%, vt 16

  Kursen ger en god överblick i ämnet Industridesign. Med såväl teoretiska som fysiska verktyg genomförs ett mer komplext projekt utifrån erfarenheterna från Designkunskap Del 1. Ytterligare färdigheter i teckning, modellbygge, och hur ett designprojekt genomförs övas. Mycket eget arbete, eller grupparbete och en hel del handledning. Yrkesverksamma föreläsare medför en hög verklighetsanknytning. Kursen är en fortsättning på Designkunskap del 1, även den 7,5 ETC.

 • Djurparksdjurens biologi och beteende G1N Start v.03, Fristående kurs, 50%, vt 16

  Kursen handlar om djur på djurpark och den behandlar djurens biologi, beteenden, motivationssystem samt hur dessa har utvecklats.

 • Examensarbete i informationsteknologi A1E Start v.04, Fristående kurs, 50%, vt 15

  Denna kurs vänder sig till dig som vill genomföra ditt examensarbete inom informationsteknologi. Du studerar vetenskapliga metoder och generella redskap för att lösa problem och bygga upp kunskap, speciellt inom utbildningens kunskapsområde.

 • Windows-administration I G1F Start v.13, Programkurs, 50%, vt 16

  Den här kursen ger dig en introduktion till hur Windows är uppbyggt, dess olika servertjänster samt introduktion till administration av ”Active Directory”, användare och klienter.

 • Systembiologi A1F Start v.36/03, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 15/vt 16

  Den här kursen ger dig kunskaper för att förstå komplexa biologiska system. Exempelvis lär du dig att skapa grafiska modeller som kan analyseras med olika verktyg.

 • Allmän farmakologi och mikrobiologi G1F Start v.45/13, Programkurs, 50%, ht 15/vt 16

  Kursen innehåller grunderna i farmakokinetik och farmakodynamik, läkemedelslagstiftning samt läkemedel inom autonoma nervsystemet. Kursen innehåller ävenbakteriologi, virologi, mykologi samt vårdhygien inklusive desinfektion och sterilisering.

 • Vetenskaplig metod och kommunikation inom informationsteknologi, Forskarnivå Start v.04, Fristående kurs, 25%, vt 15

  Kursen riktar sig mot forskarstuderande som behöver diskutera, planera, utföra, rapportera samt kritiskt granska forskningsresultat från olika studier och från vetenskaplig litteratur. Efter kursen kan deltagarna identifiera, välja och använda forskningsmetoder som stödjer systematiskt arbete och kommunikation för komplexa forskningsproblem där ofta behövs användning av ett flertal metoder. Kommunikation ska ske mot de krav som gäller för publicering i vetenskapliga tidskrifter.

 • Molekylära markörer för diagnos och prognos A1F Start v.45/13, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 15/vt 16

  Kursen integrerar biologi, biomedicin och bioinformatik för att skapa effektiva metoder för identifiering och användning av molekylära markörer.

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

 • Teknisk basutbildning

  Detta basprogram fungerar som dörröppnare för dig som vill plugga på universitets- och högskolenivå. Efter ett drygt halvårs studier, på campus eller på distans, är du behörig att söka dig vidare till dina drömmars mål. Med godkänt betyg i programmets kurser hamnar du dessutom i gräddfilen till ingenjörsprogrammet vid Högskolan i Skövde. Här har du platsgaranti!

 • Data Science - masterprogram

  Data Science master – en master i big data. Få kunskaper om stora mängder komplex data som hjälper dig stödja beslutsfattare. Högskolan i Skövde

 • Data Science - magisterprogram

  Data Science – en datautbildning för dig som vill kunna hantera en växande mängd komplex data i samhället för att stödja beslutsfattare. Högskolan i Skövde

 • Informationsteknologi – forskningsinriktat masterprogram

  Informationsteknologi har under de senaste decennierna blivit en allt mer viktig del av samhällets infrastruktur och genomsyrar det dagliga livet på många olika sätt. För att ta sig an framtida samhälleliga utmaningar finns ett långsiktigt behov av relevant och banbrytande forskning och utveckling inom informationsteknologi.

 • Dataspelsutveckling - grafik

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Butikschefsprogrammet 180 HP

  Butikschefsprogrammet – en utbildning inom ekonomi & ledarskap. Lär dig leda arbetet i butik och få en kandidatexamen i ekonomi. Högskolan i Skövde

 • Molekylärbiologi - magisterprogram

  Molekylärbiologi – magisterprogram – Lär dig vad genetiska förändringar är och hur dessa orsakar sjukdomar. Utbildningar visar på hur molekylärbiologiska tekniker.

 • Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska

  Specialistsjuksköterskeprogrammet - Skolsköterska – Arbeta hälsofrämjande och förebyggande arbete bland barn och ungdomar i skolan. Modifierad distansutbildning på halvfart ger möjligheter.

 • Hälsocoach

  För dig som är intresserad av människor och deras hälsa. Ett tvärvetenskapligt program där du lär dig att främja hälsa och förebygga sjukdom.

 • Sjuksköterskeprogrammet

  Sjuksköterskeprogrammet – Med stora pensionsavgångar är sjuksköterska ett framtidsyrke med stora jobbmöjligheter. Utbildning ger legitimation och kandidatexamen.

 • Socialpsykologiskt program

  Socialpsykologiskt program – Se vad som påverkar människor och deras samspel i situationer. Vilka konsekvenser det får i relationer, på arbetsplats eller skola.

 • Webbutvecklare - programmering

  Webbutvecklare – Lär dig kombinera design och programmering för bra webbdesign. Hantera både det som användarna ser och tekniken bakom med unik spetskompetens.

 • IT - User Experience Design

  En utbildning för dig som är mer intresserad av nyttan, upplevelsen och känslan hos en produkt än tekniken som får produkten att fungera.

 • Serious Games - magisterprogram

  Serious Games - magisterprogram – Högskolan i Skövde

 • Datavetenskap - inriktning systemutveckling

  Lär dig allt om appar och andra mjukvaror, programmering och systemutveckling. Högskolan i Skövdes datavetenskapliga gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden.

 • Bioinformatik - magisterprogram

  Bioinformatik magisterprogram 60 hp, studera kombinationen biologi och IT på avancerad nivå. Lär dig analysera biologiska data. Högskolan i Skövde

 • Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska

  Specialistsjuksköterska – Distriktssköterska – Ett rörligt & självständigt arbete, du fattar egna beslut och gör avvägningar. Ta steget vidare från sjuksköterska.

 • Biomedicinprogrammet

  Biomedicinprogrammet – studera kemi, genetik och fysiologi. Lär dig förebygga sjukdomar, lösa medicinska problem och ta fram nya läkemedel. Högskolan i Skövde

 • Medvetandestudier - neuropsykologi och filosofi

  Medvetandestudier, neuropsykologi och filosofi. Unik utbildning med fokus på människans medvetande. Studera hjärnans funktion, vårt beteende & subjektiva upplevelser

 • Ekonomprogrammet - redovisning och revision

  Ekonomprogrammet - redovisning och revision Högskolan i Skövde

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

Start v.

A-Ö

 • Nätverks- och systemadministration - Forskning och utveckling G2F Start v.45, Fristående kurs/Programkurs, 100%, ht 15

  Ett brett urval av aktiviteter ger studenten möjligheten att vetenskapligt utforska olika ämnen inom nätverks- och systemadministration. Att konfigurera ett datornätverk och genomföra experiment förbereder studenten inför examensarbete inom området.

 • Forskningsperspektiv och forskningsmetoder inom kognitiv neurovetenskap A1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 15

  Denna kurs ger en generell överblick över forskning och forskningsmetoder inom kognitiv neurovetenskap: hur man studerar hjärnans struktur och funktion, hur man kritiskt läser relevanta och viktiga forskningspublikationer, samt hur det är att arbeta som forskare inom ämnet.

 • Tumörbiologi - modellering A1F Start v.45/13, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 15/vt 16

  I den här kursen lär vi ut, och övar praktiskt på, olika statistiska och bioinformatiska metoder som används inom forskningsområdet tumörbiologi.

 • Engelska/Propedeutisk kurs G1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Students who do not pass the entrance test for the English Basic Course are offered to take the English Preparatory Course instead. After a completed Preparatory Course the student may continue to the English Basic Course.

 • Artificiell intelligens i dataspel G1F Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 15

  Denna kurs vänder sig till dig som vill prova på olika tekniker för artificiell ingelligens (AI) i dataspel. Kursen behandlar bland andra AI-tekniker så som söktekniker, tillståndsmaskiner och evolutionära tekniker.

 • Operativsystem G1F Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 40%, ht 15

  I den här kursen får du bland annat lära dig hur flera program kan köras samtidigt, hur minnet fungerar och hur filer lagras på en hårddisk.

 • Systemadministration - Introduktion G1F Start v.45, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 15

  Systemadministratören är en nyckelperson i de flesta organisationer idag. I den här kursen kommer du att lära dig de grundläggande stegen för att administrera, konfigurera och underhålla ett datorsystem. Du kommer även att utforska systemadministratörens roll och funktion i en verksamhet.

 • User Experience Design – forskning och utveckling G2F Start v.36, Programkurs, 50%, ht 15

  Du kommer att belysa, kritiskt granska och diskutera UXD som en tvärvetenskaplig disciplin, både som teoretiskt ämne och som tillämpnings- och utvecklingsområde.

 • Webbutveckling - Programmering av mobila applikationer G1F Start v.24/03, Fristående kurs/Programkurs/Sommarkurs, 50%, ht 15/vt 16

  I kursen webbutveckling – mobilapplikationsprogrammering visar vi hur du kan ta en idé och förverkliga den som en app. Vi beskriver vad som är särskilt utmanande för mobila plattformar och ger dig chansen att arbeta med moderna utvecklingsverktyg för app-skapande.

 • Biostatistik A1N Start v.36/03, Fristående kurs/Programkurs, 25%, ht 15/vt 16

  Kursen ger kunskaper i försöksplanering och statistik för experimentella vetenskaper med biologiska exempel som grund.

 • Expressionsanalys A1N Start v.36/03, Fristående kurs/Programkurs, 50/100%, ht 15/vt 16

  Nya tekniker öppnar fantastiska möjligheter att generera stora mängder biologisk data. Detta medför ett växande behov av kunskap och kompetens att på ett effektivt sätt analysera och tolka datamängder från storskaliga experiment.

 • Designkunskap del 2 G1F Start v.13, Programkurs, 50%, vt 16

  Kursen ger en god överblick i ämnet Industridesign. Med såväl teoretiska som fysiska verktyg genomförs ett mer komplext projekt utifrån erfarenheterna från Designkunskap Del 1. Ytterligare färdigheter i teckning, modellbygge, och hur ett designprojekt genomförs övas. Mycket eget arbete, eller grupparbete och en hel del handledning. Yrkesverksamma föreläsare medför en hög verklighetsanknytning. Kursen är en fortsättning på Designkunskap del 1, även den 7,5 ETC.

 • Djurparksdjurens biologi och beteende G1N Start v.03, Fristående kurs, 50%, vt 16

  Kursen handlar om djur på djurpark och den behandlar djurens biologi, beteenden, motivationssystem samt hur dessa har utvecklats.

 • Examensarbete i informationsteknologi A1E Start v.04, Fristående kurs, 50%, vt 15

  Denna kurs vänder sig till dig som vill genomföra ditt examensarbete inom informationsteknologi. Du studerar vetenskapliga metoder och generella redskap för att lösa problem och bygga upp kunskap, speciellt inom utbildningens kunskapsområde.

 • Windows-administration I G1F Start v.13, Programkurs, 50%, vt 16

  Den här kursen ger dig en introduktion till hur Windows är uppbyggt, dess olika servertjänster samt introduktion till administration av ”Active Directory”, användare och klienter.

 • Systembiologi A1F Start v.36/03, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 15/vt 16

  Den här kursen ger dig kunskaper för att förstå komplexa biologiska system. Exempelvis lär du dig att skapa grafiska modeller som kan analyseras med olika verktyg.

 • Allmän farmakologi och mikrobiologi G1F Start v.45/13, Programkurs, 50%, ht 15/vt 16

  Kursen innehåller grunderna i farmakokinetik och farmakodynamik, läkemedelslagstiftning samt läkemedel inom autonoma nervsystemet. Kursen innehåller ävenbakteriologi, virologi, mykologi samt vårdhygien inklusive desinfektion och sterilisering.

 • Vetenskaplig metod och kommunikation inom informationsteknologi, Forskarnivå Start v.04, Fristående kurs, 25%, vt 15

  Kursen riktar sig mot forskarstuderande som behöver diskutera, planera, utföra, rapportera samt kritiskt granska forskningsresultat från olika studier och från vetenskaplig litteratur. Efter kursen kan deltagarna identifiera, välja och använda forskningsmetoder som stödjer systematiskt arbete och kommunikation för komplexa forskningsproblem där ofta behövs användning av ett flertal metoder. Kommunikation ska ske mot de krav som gäller för publicering i vetenskapliga tidskrifter.

 • Molekylära markörer för diagnos och prognos A1F Start v.45/13, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 15/vt 16

  Kursen integrerar biologi, biomedicin och bioinformatik för att skapa effektiva metoder för identifiering och användning av molekylära markörer.

 • Svenska för internationella studenter 1: Muntlig språkfärdighet och hörförståelse G1N Start v.36/04, Fristående kurs, 50%, ht 15/vt 16

  Institutionen för Hälsa och Lärande erbjuder kurser i svenska för alla internationella studenter som studerar vid högskolan i Skövde. Efter kursens slut kommer du att bemästra enkla och vardagliga fraser rörande presentation av dig själv, jobb, studier, intressen och beställningar. Utöver detta kommer du att bemästra grundläggande fakta om svensk fonologi och uttal.

Filtrera kurser

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö

 • Annika Asplund
  Institutionen för biovetenskap
  Post doc.
  E-post: Annika.Asplund@his.se
  Arbete:
  Rum: G2313
 • Lars Bröndum
  Institutionen för informationsteknologi
  Lektor i musik
  E-post: Lars.Brondum@his.se
  Arbete: 0500-448845
  Rum: PA320E
  Lars Bröndum
 • Gunnar Bäckstrand
  Institutionen för ingenjörsvetenskap
  Adjungerad lektor
  E-post: gunnar.backstrand@his.se
  Arbete: 0500-448545
  Rum: PA210T
 • Jianguo Ding
  Institutionen för informationsteknologi
  Lektor i datavetenskap
  E-post: Jianguo.Ding@his.se
  Arbete: 0500-448394
  Rum: PA410L
  Jianguo Ding
 • Cecilia Fransson
  Avdelningen för samverkan och kommunikation
  Pressansvarig
  E-post: Cecilia.Fransson@his.se
  Arbete: 0500-448035
  Rum: H203
  Cecilia Fransson
 • Jörgen Hansson
  Institutionen för informationsteknologi
  Prefekt/Professor
  E-post: jorgen.hansson@his.se
  Arbete: 0500-448310
  Rum: PA520T
  Jörgen Hansson
 • Manfred Jeusfeld
  Institutionen för informationsteknologi
  Lektor i datavetenskap
  E-post: Manfred.Jeusfeld@his.se
  Arbete: 0500-448303
  Rum: PA410B
 • Anna-Karin Jonsson
  Avdelningen för samverkan och kommunikation
  Kommunikatör
  E-post: Anna-Karin.Jonsson@his.se
  Arbete: 0500-448026
  Rum: H117
  Anna-Karin Jonsson
 • Helén Stockhult
  Institutionen för handel och företagande
  Lektor i företagsekonomi
  E-post: Helen.Stockhult@his.se
  Arbete: 0500-448858
  Rum: E340
  Helén Stockhult
 • Anne-Charlotte Winqvist
  Ekonomiavdelningen
  Ekonom
  E-post: Anne-Charlotte.Winqvist@his.se
  Arbete: 0500-448016
  Rum: D350
 • Ellen Eriksson
  Institutionen för informationsteknologi
  Adjunkt i MEB
  E-post: Ellen.Eriksson@his.se
  Arbete: 0500-448869
  Rum: PA310G
 • Rune Svanström
  Institutionen för hälsa och lärande
  Lektor i omvårdnad
  E-post: rune.svanstrom@his.se
  Arbete: 0500-448404
  Rum: G3403
  Rune Svanström
 • Sakari Kallio
  Institutionen för biovetenskap
  Lektor/Avd. chef
  E-post: sakari.kallio@his.se
  Arbete: 0500-448824
  Rum: G1264
 • Sandor Ujvari
  Institutionen för handel och företagande
  Lektor i logistik
  E-post: sandor.ujvari@his.se
  Arbete: 0500-448875
  Rum: E222
  Sandor Ujvari
 • Sanja Jurcevic
  Institutionen för biovetenskap
  Doktorand
  E-post: sanja.jurcevic@his.se
  Arbete: 0500-448629
  Rum: G2240
  Sanja Jurcevic
 • Sofia Maier
  International office
  Internationell koordinator
  E-post: sofia.maier@his.se
  Arbete: 0500-448021
  Rum: E283D
  Sofia Maier
 • Sonja Nohlgren
  Teknisk administrativ service
  Inköps- och reproansvarig
  E-post: sonja.nohlgren@his.se
  Arbete: 0500-448104
  Rum: A-hus plan 1
  Sonja Nohlgren
 • Stefan Axelsson
  Ekonomiavdelningen
  Ekonomichef
  E-post: stefan.axelsson@his.se
  Arbete: 0500-448012
  Rum: D353
  Stefan Axelsson
 • Stefan Berglund
  Institutionen för biovetenskap
  Lektor i filosofi
  E-post: stefan.berglund@his.se
  Arbete: 0500-448804
  Rum: G1252
  Stefan Berglund
 • Stefan Ericson
  Institutionen för ingenjörsvetenskap
  Adjunkt automatiseringsteknik
  E-post: stefan.ericson@his.se
  Arbete: 0500-448509
  Rum: PA220L
  Stefan Ericson

Filter

Typ

Sortera

A-Ö