• Alla (997)
 • Program (60)
 • Kurser (846)
 • Personal (537)
 • Filer (0)
 • Företagssamverkan

  Institutionen för biovetenskap samarbetar i dagsläget med flera företag

 • Introduktion till bioinformatik G1N Start v.36/13, Fristående kurs/Programkurs, 25/50%, ht 15/vt 16

  Vad innehåller arvsmassan hos dig – delar du verkligen gener med bananflugan? Denna kurs vänder sig till dig som vill veta mer om hur man kan hitta information om DNA och det DNA kodar för,

 • Svenska för internationella studenter 1: Muntlig språkfärdighet och hörförståelse G1N Start v.36/03, Fristående kurs, 50%, ht 15/vt 16

  Institutionen för Hälsa och Lärande erbjuder kurser i svenska för alla internationella studenter som studerar vid högskolan i Skövde. Efter kursens slut kommer du att bemästra enkla och var

 • Svenska för internationella studenter 2: Text och grammatik G1N Start v.45/14, Fristående kurs, 50%, ht 15/vt 16

  Institutionen för Hälsa och Lärande erbjuder kurser i svenska för alla internationella studenter som studerar vid högskolan i Skövde. Efter kursens slut kommer du att bemästra enkla och var

 • Datorintelligens A1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 38%, ht 15

  Kursen kommer först introducera metoder som passar den traditionella definitionen av CI.

 • Avancerade funktioner i Officepaketet 1,5 hp

  De flesta använder bara en bråkdel av den funktionalitet som Officepaketet erbjuder. Med denna kurs får deltagare lära dig funktionalitet som gör att det vardagliga arbetet kan effektiviseras och ge bättre resultat.

 • Kemi, miljöstörningar och hälsa G1N Start v.45, Programkurs, 50%, ht 15

  Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i kemi. Kursen ska också ge en ökad förståelse för naturliga och antropogena kemiska ämnen, reaktioner och processer som sker i vår omgivning (m

 • Projektledning för forskarstuderande, Forskarnivå Start v.36, Fristående kurs, 15%, ht 15

  Kursen syftar till att ge doktorander en praktisk förståelse för de frågor som är involverade i att hantera ett forskningsprojekt, med särskilt fokus på sin egen doktorsavhandling. Medan de

 • Bättre beslut med hjälp av Big data

  Projektet adresserar samhälleliga och industriella frågeställningar inom forskningen för beslutsstödsystem då fokus ligger på den snabbt växande mängden digital data.

 • Svenska för internationella studenter - intensiv G1N Start v.33, Fristående kurs, 100%, ht 15

  Denna intensivkurs i svenska för nybörjare ger grundläggande kunskaper och färdigheter i svenska språket, med betoning på vanliga ord och fraser som behövs för att göra sig förstådd i vardag

 • Industriella systemfilosofier A1N Start v.37, Fristående kurs/Programkurs, 20%, ht 15

  Industriella Systemfilosofier-kursen ger en fördjupning till de idag framträdande produktionsfilosofierna, exempelvis Lean och 6Sigma.

 • Modellering och optimering av produktionssystem A1N Start v.45, Fristående kurs/Programkurs, 38%, ht 15

  I slutet av den här kursen kommer du att vara redo att bygga enkla modeller, utföra vissa analyser och köra optimering för att lösa produktionsproblem.

 • Ekonomi- och verksamhetsstyrning G1F Start v.03, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 16

  Det här är en kurs för dig som redan läst grundkurs i ekonomistyrning och vill bygga på dina kunskaper inom området.

 • Kvantitativa metoder för datavetare G1N Start v.03, Programkurs, 50%, vt 16

  Kursen ger dig som student en översikt över hur statistiska data kan presenteras i tabeller, diagram etc. samt en översikt över olika statistiska mått och grundläggande sannolikhetslära.

 • Expressionsanalys A1N Start v.36/03, Fristående kurs/Programkurs, 50/100%, ht 15/vt 16

  Nya tekniker öppnar fantastiska möjligheter att generera stora mängder biologisk data. Detta medför ett växande behov av kunskap och kompetens att på ett effektivt sätt analysera och tolka d

 • Designkunskap del 2 G1F Start v.13, Programkurs, 50%, vt 16

  Kursen ger en god överblick i ämnet Industridesign. Med såväl teoretiska som fysiska verktyg genomförs ett mer komplext projekt utifrån erfarenheterna från Designkunskap Del 1. Ytterligare f

 • Djurparksdjurens biologi och beteende G1N Start v.03, Fristående kurs, 50%, vt 16

  Kursen handlar om djur på djurpark och den behandlar djurens biologi, beteenden, motivationssystem samt hur dessa har utvecklats.

 • Service design G1F Start v.03, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 16

  Service design G1F

 • User Experience Design - projekt i extern organisation G2F Start v.13, Programkurs, 100%, vt 16

  User Experience Design - projekt i extern organisation G2F

 • Windows-administration II G1F Start v.15, Programkurs, 25%, vt 16

  Windows-administration II G1F

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

 • Molekylärbiologi - magisterprogram

  Molekylärbiologi – magisterprogram – Lär dig vad genetiska förändringar är och hur dessa orsakar sjukdomar. Utbildningar visar på hur molekylärbiologiska tekniker.

 • Teknisk basutbildning

  Detta basprogram fungerar som dörröppnare för dig som vill plugga på universitets- och högskolenivå. Efter ett drygt halvårs studier, på campus eller på distans, är du behörig att söka dig vidare.

 • Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska

  Specialistsjuksköterskeprogrammet - Skolsköterska – Arbeta hälsofrämjande och förebyggande arbete bland barn och ungdomar i skolan. Modifierad distansutbildning på halvfart ger möjligheter.

 • Hälsocoach

  För dig som är intresserad av människor och deras hälsa. Ett tvärvetenskapligt program där du lär dig att främja hälsa och förebygga sjukdom.

 • Sjuksköterskeprogrammet

  Sjuksköterskeprogrammet – Med stora pensionsavgångar är sjuksköterska ett framtidsyrke med stora jobbmöjligheter. Utbildning ger legitimation och kandidatexamen.

 • Socialpsykologiskt program

  Socialpsykologiskt program – Se vad som påverkar människor och deras samspel i situationer. Vilka konsekvenser det får i relationer, på arbetsplats eller skola.

 • Webbutvecklare - programmering

  Webbutvecklare – Lär dig kombinera design och programmering för bra webbdesign. Hantera både det som användarna ser och tekniken bakom med unik spetskompetens.

 • Dataspelsutveckling - grafik

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik. Skapa spel för underhållning, träning eller utbildning.

 • Butikschefsprogrammet 180 HP

  Butikschefsprogrammet – en utbildning inom ekonomi & ledarskap. Lär dig leda arbetet i butik och få en kandidatexamen i ekonomi. Högskolan i Skövde

 • Högskoleingenjör - bred ingång

  Högskoleingenjör - bred ingång är den enda utbildningen i sitt slag i Sverige. Programmet har en stark koppling till arbetsmarknaden

 • Data Science - magisterprogram

  Data Science – en datautbildning för dig som vill kunna hantera en växande mängd komplex data i samhället för att stödja beslutsfattare. Högskolan i Skövde

 • Data Science - masterprogram

  Data Science master – en master i big data. Få kunskaper om stora mängder komplex data som hjälper dig stödja beslutsfattare. Högskolan i Skövde

 • Informationsteknologi – forskningsinriktat masterprogram

  Informationsteknologi genomsyrar det dagliga livet på många sätt. För att ta sig an framtida samhälleliga utmaningar finns ett långsiktigt behov av relevant och banbrytande forskning och utveckling.

 • IT - User Experience Design

  En utbildning för dig som är mer intresserad av nyttan, upplevelsen och känslan hos en produkt än tekniken som får produkten att fungera.

 • Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska

  Specialistsjuksköterska – Distriktssköterska – Ett rörligt & självständigt arbete, du fattar egna beslut och gör avvägningar. Ta steget vidare från sjuksköterska.

 • Biomedicinprogrammet

  Biomedicinprogrammet – studera kemi, genetik och fysiologi. Lär dig förebygga sjukdomar, lösa medicinska problem och ta fram nya läkemedel. Högskolan i Skövde

 • Medvetandestudier - neuropsykologi och filosofi

  Medvetandestudier, neuropsykologi och filosofi. Unik utbildning med fokus på människans medvetande. Studera hjärnans funktion, vårt beteende & subjektiva upplevelser

 • Ekonomprogrammet - redovisning och revision

  Ekonomprogrammet - redovisning och revision Högskolan i Skövde

 • Industriell ekonomi och logistik

  Lär dig hur kunden ska få rätt vara, i rätt mängd, till rätt plats, i rätt tid, till lägsta kostnad. Studera ekonomi, logistik ledning och planering.

 • Yrkeslärarprogrammet

  Yrkeslärare – Läs till framtidens viktigaste yrke och ha goda chanser att få jobb. Komplettera din yrkeskompetens med pedagogik & bli gymnasielärare.

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

Start v.

A-Ö

 • Introduktion till bioinformatik G1N Start v.36/13, Fristående kurs/Programkurs, 25/50%, ht 15/vt 16

  Vad innehåller arvsmassan hos dig – delar du verkligen gener med bananflugan? Denna kurs vänder sig till dig som vill veta mer om hur man kan hitta information om DNA och det DNA kodar för,

 • Svenska för internationella studenter 1: Muntlig språkfärdighet och hörförståelse G1N Start v.36/03, Fristående kurs, 50%, ht 15/vt 16

  Institutionen för Hälsa och Lärande erbjuder kurser i svenska för alla internationella studenter som studerar vid högskolan i Skövde. Efter kursens slut kommer du att bemästra enkla och var

 • Svenska för internationella studenter 2: Text och grammatik G1N Start v.45/14, Fristående kurs, 50%, ht 15/vt 16

  Institutionen för Hälsa och Lärande erbjuder kurser i svenska för alla internationella studenter som studerar vid högskolan i Skövde. Efter kursens slut kommer du att bemästra enkla och var

 • Datorintelligens A1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 38%, ht 15

  Kursen kommer först introducera metoder som passar den traditionella definitionen av CI.

 • Kemi, miljöstörningar och hälsa G1N Start v.45, Programkurs, 50%, ht 15

  Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i kemi. Kursen ska också ge en ökad förståelse för naturliga och antropogena kemiska ämnen, reaktioner och processer som sker i vår omgivning (m

 • Projektledning för forskarstuderande, Forskarnivå Start v.36, Fristående kurs, 15%, ht 15

  Kursen syftar till att ge doktorander en praktisk förståelse för de frågor som är involverade i att hantera ett forskningsprojekt, med särskilt fokus på sin egen doktorsavhandling. Medan de

 • Svenska för internationella studenter - intensiv G1N Start v.33, Fristående kurs, 100%, ht 15

  Denna intensivkurs i svenska för nybörjare ger grundläggande kunskaper och färdigheter i svenska språket, med betoning på vanliga ord och fraser som behövs för att göra sig förstådd i vardag

 • Industriella systemfilosofier A1N Start v.37, Fristående kurs/Programkurs, 20%, ht 15

  Industriella Systemfilosofier-kursen ger en fördjupning till de idag framträdande produktionsfilosofierna, exempelvis Lean och 6Sigma.

 • Modellering och optimering av produktionssystem A1N Start v.45, Fristående kurs/Programkurs, 38%, ht 15

  I slutet av den här kursen kommer du att vara redo att bygga enkla modeller, utföra vissa analyser och köra optimering för att lösa produktionsproblem.

 • Ekonomi- och verksamhetsstyrning G1F Start v.03, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 16

  Det här är en kurs för dig som redan läst grundkurs i ekonomistyrning och vill bygga på dina kunskaper inom området.

 • Kvantitativa metoder för datavetare G1N Start v.03, Programkurs, 50%, vt 16

  Kursen ger dig som student en översikt över hur statistiska data kan presenteras i tabeller, diagram etc. samt en översikt över olika statistiska mått och grundläggande sannolikhetslära.

 • Expressionsanalys A1N Start v.36/03, Fristående kurs/Programkurs, 50/100%, ht 15/vt 16

  Nya tekniker öppnar fantastiska möjligheter att generera stora mängder biologisk data. Detta medför ett växande behov av kunskap och kompetens att på ett effektivt sätt analysera och tolka d

 • Designkunskap del 2 G1F Start v.13, Programkurs, 50%, vt 16

  Kursen ger en god överblick i ämnet Industridesign. Med såväl teoretiska som fysiska verktyg genomförs ett mer komplext projekt utifrån erfarenheterna från Designkunskap Del 1. Ytterligare f

 • Djurparksdjurens biologi och beteende G1N Start v.03, Fristående kurs, 50%, vt 16

  Kursen handlar om djur på djurpark och den behandlar djurens biologi, beteenden, motivationssystem samt hur dessa har utvecklats.

 • Service design G1F Start v.03, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 16

  Service design G1F

 • User Experience Design - projekt i extern organisation G2F Start v.13, Programkurs, 100%, vt 16

  User Experience Design - projekt i extern organisation G2F

 • Windows-administration II G1F Start v.15, Programkurs, 25%, vt 16

  Windows-administration II G1F

 • Kunskapsteori och medvetandet G1N Start v.03, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 16

  Kunskapsteori och medvetandet G1N

 • Projektstudier i nya medier I G1F Start v.24/36/03, Fristående kurs/Sommarkurs, 50/75%, ht 15/vt 16

  Kursen ger en introduktion till och insikter i olika typer av gestaltande projektarbete gentemot en extern part.

 • Upphovsrätt i digitala kulturer G1N Start v.36, Fristående kurs, 10%, ht 15

  Du får en introduktion till hur den digitala teknikens utveckling förändrat och påverkat vårt sätt att hantera musik, bilder, ljud etc på nätet och hur den juridiska utgångspunkten är.

Filtrera kurser

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö

 • Vasaloppet 2015

  Vi som tränar inför nästa års vasa.

 • Nike Training Club

  För oss som tränar tillsammans på torsdag lunch

 • Introduktionen

  En grupp för alla som på något sätt är engagerade eller berörda i introduktionen av nya studenter.

 • IT-gruppen

 • Linux

  This group is open for all who want to use Linux at the University. Den här gruppen är öppet till alla som skulle vilja använda Linux vid Högskolan

 • LaTeX

  This group is open for all who want to use LaTeX at the University. Den här gruppen är öppet till alla som skulle vilja använda LaTeX vid Högskolan.

 • Avdelning för Molekylärbiologi

  Denna gruppen är för personal tillhörande avdelningen för molekylärbiologi

 • Medieförsörjning

 • korta vägen

  Utbildning i svenska för utländska akademiker

 • Inbjudningar/utlysningar

  Inbjudningar/utlysningar som kommer in till Högskolan. T ex om forskningsartiklar, forskarseminarier, stipendier, lediga tjänster

 • ST vid Högskolan i Skövde

  Forum för alla medlemmar inom ST inom universitet- och högskolevärlden.

 • Yoga på Högskolan i Skövde

 • Antagning yrkeslärare

  Här kan vi skriva meddelanden till varandra som gäller antagningen till yrkeslärarprogrammet

 • Pedagogiska seminarier

  Här ges utrymme att diskutera kring de pedagogiska seminarierna.

 • Scio: pedagogisk arena

  I denna grupp får du ökad kunskap om förvaltningen av Scio och den information som avser att underlätta din användning av lärplattformen. I denna grupp informerar Scio-förvaltning om pedagogiska och organisatoriska aspekter i användningen av Scio.

 • Projekt nya Ladok

  Detta är en grupp för dig som vill få information om införandeprojektet Ladok3 och få möjlighet att diskutera och ställa frågor om projektet.

 • Scio - supportforum

  Här kan du ställa frågor och få svar, föreslå förbättringar och diskutera vår lärplattform Scio. Syftet är att all HS-personal delar våra användarkunskaper med varandra och blir duktigare i att använda Scio - lärplattform, på sikt. Flertalet frågor som rör Scio kommer du kunna få svar på här. Missa inte manualerna som ligger ute till höger i marginalen.

  Dina tekniska Scio-frågor samt lite mer brådskande Scio-ärenden(hantera gäst-login, höja quota för filsamling och dylikt) hänvisas till helpdesk@his.se där vi är en grupp supportpersoner som kan hjälpa dig när lärplattformen krånglar.

  In this group you find Q&A about our learning platform Scio.

 • Excellent lärmiljö

  Detta är en öppen grupp för alla vid Högskolan som är intresserade av arbetet med excellent lärmiljö.

 • CDIO

  CDIO-nätverket arbetar för att hela utbildningen ska vara så lik den kommande yrkesrollen som möjligt.
  Studenten ska träna och studera i ett sammanhang och med ett upplägg som är nära yrkets. Under utbildningen ges det kontinuerligt möjlighet att lära sig nya saker.
  Över hela världen har CDIO-nätverkets medlemmar antagit CDIO som ramen för sin planering av utbildningen och en resultatbaserad bedömning.
  Information som kommer centralt från CDIO-nätverket publiceras i denna grupp.

  Dela gärna med dig av konkreta förslag på hur du arbetar CDIO-inspirerat i din undervisning.

 • Samordnare uppdragsutbildning

Filter

Typ

Sortera

A-Ö