• Alla (979)
 • Program (70)
 • Kurser (5)
 • Personal (544)
 • Filer (0)

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

 • Viral patogenes G1N Start v.36, Fristående kurs, 25%, ht 18

  I den här kursen kommer vi att gå igenom de historiska händelser som har lett fram till virologin. Du kommer att lära dig vad virus egentligen är och varför de

 • Kommunikation för ledare G1N Start v.46/04, Fristående kurs, 25/50%, ht 18/vt 19

  I den här kursen studerar du kommunikation mellan människor, svåra samtal och konflikthantering ur ett ledarskapsperspektiv.

 • Retorik G1N Start v.36, Fristående kurs, 50%, ht 18

  Retoriken ger dig kunskaper och färdigheter i hur man presenterar ett ämne på ett intresseväckande, trovärdigt och övertygande sätt.

 • Engelska: Skriva med språkhjälpmedel G1N Start v.04, Fristående kurs, 25%, vt 19

  I denna kurs lär du dig att skriva god engelska med hjälp av grammatik- och ordböcker.

 • Engelska: Muntlig presentationsteknik G1N Start v.46/14, Fristående kurs, 50%, ht 18/vt 19

  Vill du känna dig mer säker när du ska presentera dina idéer muntligt på engelska i internationella sammanhang? Den här kursen ger dig handledning och övning i

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö

Filter

Typ

Sortera

A-Ö