• Alla (977)
 • Program (70)
 • Kurser (1000)
 • Personal (549)
 • Filer (992)
 • Forskningsetik, Forskarnivå Start v.36, Fristående kurs, 20%, ht 18

  Denna kurs utforskar praktiska och teoretiska etiska ramverk för forskning.

 • Vetenskaplig workshop I, Forskarnivå Start v.36, Fristående kurs, 20%, ht 18

  Kursen tränar den forskarstuderande att själv presentera forskning samt att ge konstruktiv feedback till andras forskningsarbeten.

 • Examensarbete i företagsekonomi A1E Start v.14, Programkurs, 100%, vt 19

  Examensarbete i företagsekonomi A1E

 • Att skriva vetenskaplig uppsats G2F Start v.04, Fristående kurs, 25%, vt 19

  Att skriva vetenskaplig uppsats G2F

 • Service design G1F Start v.04, Programkurs, 50%, vt 19

  I kursen får du analysera, diskutera och kritiskt granska centrala aspekter inom området. Vidare genomför du ett praktiskt projektarbete inom service.

 • User Experience Design - projekt i extern organisation G2F Start v.14, Programkurs, 100%, vt 19

  I den här kursen får du erfarenhet av att genomföra ett projekt i en verklig kontext.

 • Windows-administration II G1F Start v.15, Programkurs, 25%, vt 16

  I denna kurs kommer du få möjligheten att fördjupa dina kunskaper inom Windows-administration.

 • Kunskapsteori och medvetandet G1N Start v.03, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 16

  I denna kurs diskuteras ett antal frågeställningar om vad kunskap egentligen är.

 • Examensarbete i informationsteknologi A1E Start v.03, Fristående kurs, 50%, vt 17

  Denna kurs vänder sig till dig som vill genomföra ditt examensarbete inom informationsteknologi. Du studerar vetenskapliga metoder och generella redskap för att

 • Windows-administration I G1F Start v.03, Programkurs, 50%, vt 18

  Den här kursen ger dig en introduktion till hur Windows är uppbyggt, dess olika servertjänster samt introduktion till administration av ”Active Directory”, anvä

 • Systembiologi A1F Start v.35, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 17

  Den här kursen ger dig kunskaper för att förstå komplexa biologiska system. Exempelvis lär du dig att skapa grafiska modeller som kan analyseras med olika verkt

 • Handledning och bedömning i pedagogisk yrkespraktik G2F Start v.03, Fristående kurs, 25%, vt 17

  Kursen Handledning och bedömning i pedagogisk yrkespraktik vänder sig till dig som yrkesverksam lärare och fokuserar på pedagogisk handledning, dess olika model

 • James Reardon, PhD

  Professor and Director of MCB Global Programs at the Monfort College of Business. Hans forskning fokuserar på hur handelskulturen påverkar vårt köpbeteende.

 • Examensarbete i datavetenskap A1E Start v.04, Fristående kurs, 100%, vt 15

  Denna kurs vänder sig till dig som vill genomföra ditt examensarbete inom datavetenskap.

 • Ekonomi- och verksamhetsstyrning G1F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Det här är en kurs för dig som redan läst grundkurs i ekonomistyrning och vill bygga på dina kunskaper inom området.

 • Kvantitativa metoder för datavetare G1N Start v.44, Programkurs, 50%, ht 17

  Kursen ger dig som student en översikt över hur statistiska data kan presenteras i tabeller, diagram etc. samt en översikt över olika statistiska mått och grund

 • Examensarbete i medier, estetik och berättande A1E Start v.03, Programkurs, 100%, vt 18

  Här tränas studenten i att identifiera och angripa ett medieringsproblem i digital miljö med ett vetenskapligt förhållningssätt.

 • Examensarbete i informationsteknologi A2E Start v.36, Programkurs, 100%, ht 18

  Examensarbete i informationsteknologi A2E

 • Grundläggande epidemiologi och biostatistik G1F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 19

  Grundläggande epidemiologi och biostatistik G1F

 • Samhälle och folkhälsa G1F Start v.09, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 19

  Samhälle och folkhälsa G1F

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö