• Alla (985)
 • Program (70)
 • Kurser (1000)
 • Personal (533)
 • Filer (997)
 • Möt William som pluggar Dataspelsutveckling - design

  Din HJÄLTE finns tillgänglig för frågor och stöd hela vägen fram till att terminen startar i höst.

 • Ställ dina frågor till en HJÄLTE

  Du står inför ett av dina största val i livet. Vilken väg ska du välja och vad ska du satsa på för utbildning? Kanske känner du dig osäker, nyfiken eller funder

 • Öppet hus på Högskolan i Skövde

  Den 17-18 mars 2017 slår vi upp portarna för dig som är nyfiken och vill ha svar på frågor och få en inblick i livet som student.

 • Funktionsnedsättning och högskolestudier

  Du som student vid Högskolan i Skövde och har någon form av funktionsnedsättning har rätt till undervisning av hög kvalitet och en bra studiemiljö.

 • Lediga bostäder

  Lägga in bostadsannonser från privatpersoner

 • Studentbostad

  En studentlägenhet med 5 minuters gångavstånd från högskolan eller en lägenhet i någon av våra närliggande kommuner. Välkommen till Skövde!

 • Terminstider/läsårsindelning

  På den här sidan hittar du information om vilka terminstider / terminsstart som gäller på Högskolan i Skövde.

 • Peter Ingvarsson

  Peter Ingvarsson är ny i arbetslivet som produktionstekniker. Men redan efter några veckor i hetluften kan han konstatera: lärdomar från utbildningen har nytta.

 • Johan Karlsson

  Johan Karlsson jobbar som PLC-programmerare på Euromaint, som tillverkar specialmaskiner och automationsanläggningar åt industrin.

 • Start

  Vi är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning.

 • Biomarkörer inom molekylär medicin - masterprogram

  Biomarkörer inom molekylär medicin - masterprogram

 • Programöversikt

  En översikt över Biovetenskapligt program

 • Lärcentrum - ditt campus

  Lärcentrum

 • Butikschefsprogrammet 180 HP

  Butikschefsprogrammet – en utbildning inom ekonomi & ledarskap. Lär dig leda arbetet i butik och få en kandidatexamen i ekonomi. Högskolan i Skövde

 • Byggproduktionsingenjör 180 hp

  Från och med hösten 2018 kan du läsa till byggproduktionsingenjör vid Högskolan i Skövde. Programmet är helt nytt och baseras på byggbranschens framtida behov.

 • Data Science magisterprogram, 60 hp

  Data Science – en datautbildning för dig som vill kunna hantera en växande mängd komplex data i samhället för att stödja beslutsfattare. Högskolan i Skövde

 • Studentintervju

  Studentintervju med data science student, Högskolan i Skövde

 • Data Science masterprogram, 120 hp

  Data Science master – en master i big data. Få kunskaper om stora mängder komplex data som hjälper dig stödja beslutsfattare. Högskolan i Skövde

 • Dataspelsutveckling - grafik

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik.

 • Moa Lenngren fixade jobbet via ett skolprojekt

  Moa Lenngren fixade jobbet via ett skolprojekt

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

 • Systembiologi A1F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Kursen ger dig kunskaper för att förstå komplexa biologiska system. Exempelvis lär du dig att skapa grafiska modeller som kan analyseras med olika verktyg.

 • Experimentell design och dataanalys inom biovetenskap A1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 25%, ht 18

  Kursen ger kunskap i försöksplanering samt analys av data inom biovetenskap.

 • Systembiologi A1F Start v.03, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 18

  Den här kursen ger dig kunskaper för att förstå komplexa biologiska system.

 • Multivariat biologisk analys med R A1F Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Multivariat analys inkluderar olika metoder för att analysera flera variabler samtidigt.

 • Biomarkörer - analys av data A1F Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Kursen ger studenter de verktyg de behöver för att arbeta med storskalig data och ur denna datamängd lära sig att identifiera och verifiera biomarkörer.

 • Tumörbiologi - modellering A1F Start v.44, Programkurs, 50%, ht 17

  I den här kursen lär vi ut, och övar praktiskt på, olika statistiska och bioinformatiska metoder som används inom forskningsområdet tumörbiologi.

 • Examensarbete i systembiologi A2E Start v.35, Programkurs, 100%, ht 17

  Under examensarbetet i systembiologi ges studenten tillfälle att införskaffa sig praktisk erfarenhet av forskning inom det systembiologiska området.

 • Biostatistik A1N Start v.03, Fristående kurs/Programkurs, 25%, vt 17

  Kursen ger kunskaper i försöksplanering och statistik för experimentella vetenskaper med biologiska exempel som grund.

 • Molekylära markörer för diagnos och prognos A1F Start v.13, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 17

  Kursen integrerar biologi, biomedicin och bioinformatik för att skapa effektiva metoder för identifiering och användning av molekylära markörer.

 • Systembiologi A1F Start v.35, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 17

  Den här kursen ger dig kunskaper för att förstå komplexa biologiska system. Exempelvis lär du dig att skapa grafiska modeller som kan analyseras med olika verkt

 • Biostatistik G2F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen ger kunskaper i försöksplanering och statistik för experimentella vetenskaper med biologiska exempel som grund.

 • Introduktion till teknikarbete G1N Start v.35, Programkurs, 50%, ht 17

  Den här kursen ger dig förberedelser inför produktionsteknikerutbildningen och en introduktion till teknikerns arbete. Kursen är indelad i fyra moment; matemati

 • Modellering och optimering A1N Start v.14, Programkurs, 50%, vt 19

  Modellering och optimering A1N

 • Ergonomisimulering A1F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Hur ergonomisimulering kan användas för att utvärdera och förbättra produkters och arbetsplatsers fysiska ergonomi i en virtuell produktframtagningsprocess.

 • Systemtänkande A1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 18

  Systemtänkande A1N

 • Viral patogenes G1N Start v.36, Fristående kurs, 25%, ht 18

  I den här kursen kommer vi att gå igenom de historiska händelser som har lett fram till virologin. Du kommer att lära dig vad virus egentligen är och varför de

 • Infektionsbiologi G1F Start v.03, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 18

  Kursen behandlar hur olika sjukdomsframkallande mikroorganismer (bakterier, virus och svampar) angriper och infekterar människor.

 • Experimentell molekylärbiologi A1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  På kursen lär man sig teorierna bakom olika metoderna, så att man kan förstå och redovisa teorierna bakom de tekniker där DNA, RNA och protein studeras.

 • Examensarbete i molekylärbiologi A1E Start v.03, Programkurs, 100%, vt 18

  Kursen ger dig praktiska erfarenheter av molekylärbiologisk forskningsmetodik.

 • Cellens biologi G1N Start v.36, Fristående kurs, 50%, ht 15

  Den här kursen ger dig en inblick i hur cellen är uppbyggd, hur cellens organ fungerar, vilka kemiska komponenter som är viktiga för cellen samt hur olika cellprocesser sker.

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö