• Alla (976)
 • Program (70)
 • Kurser (636)
 • Personal (546)
 • Filer (0)
 • Ekologi

  Ämnet ekologi behandlar frågor om hur djur och växter samspelar med varandra och sin omgivning.

 • Biomedicin

  Ämnet biomedicin handlar om den mänskliga kroppens uppbyggnad och funktion i normalt tillstånd.

 • Logistik

  Logistik

 • Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska

  Specialistsjuksköterskeprogrammet - Skolsköterska – Arbeta hälsofrämjande och förebyggande arbete bland barn och ungdomar i skolan.

 • Sjuksköterskeprogrammet

  Sjuksköterskeprogrammet – Med stora pensionsavgångar är sjuksköterska ett framtidsyrke med stora jobbmöjligheter.

 • Butikschefsprogrammet 180 HP

  Butikschefsprogrammet – en utbildning inom ekonomi & ledarskap. Lär dig leda arbetet i butik och få en kandidatexamen i ekonomi. Högskolan i Skövde

 • Teknik och datorkunskaper

  För att klara av högskolestudier oavsett studieform och studietakt krävs vissa grundläggande datorkunskaper. Här får du veta vilka dessa är. Högskolan i Skövde

 • Samarbetspartners

  Informationssystem samarbetar på flera sätt med partnerorganisationer för att utveckla och bidra till samhället inom såväl utbildning som forskning. Högskolan i Skövde

 • Tidigare projekt

  Forskargruppen Informationssystem har lett och/eller deltagit i många lokala, regionala, nationella och internationella projekt.

 • Parkering

  Parkering med bil Tillgängliga fria p-platser för dig som är student är de som finns i anslutning till hus H. I övrigt hänvisas till de parkeringsplatser som k

 • Ansökan till utbytesstudier

  ansökan och urval utlandsstudier

 • Vanliga frågor – FAQ

  FAQ utlandsstudier tips vanliga frågor och svar

 • Restplatser

  Vill du söka en restplats? Här hittar du viktig information!

 • Utresande studenter berättar

  utresande studenter berättar intervjuer

 • Högskolans examina

  Lista över vilka examina som Högskolan i Skövde utfärdar samt den lokala examensordningen.

 • MFS-stipendium

  Du kan ansöka om stipendium på 27 000 kr för att göra en mindre fältstudie i ett utvecklingsland under minst åtta veckor.

 • HR-avdelningen

  Vi arbetar med frågor inom HR-området (Human Resources) vid Högskolan i Skövde.

 • Anställning

  Här hittar du styrdokument som rör anställningen vid Högskolan i Skövde.

 • Lika villkor

  Här finner du länkar till lokala styrdokument som rör Lika villkor.

 • Socialpsykologiskt program

  Socialpsykologiskt program – Se vad som påverkar människor och deras samspel i situationer. Vilka konsekvenser det får i relationer, på arbetsplats eller skola.

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö

Filter

Typ

Sortera

A-Ö