• Alla (977)
 • Program (70)
 • Kurser (1000)
 • Personal (549)
 • Filer (992)

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

 • Anatomi och fysiologi 1 G1N Start v.04/35, Programkurs, 50%, vt 19/ht 19

  Anatomi och fysiologi 1 G1N

 • Animeringsprojekt G1F Start v.44, Fristående kurs/Programkurs, 100%, ht 17

  I kursen blandas teoretiska kunskaper med praktiskt animationsutvecklingsarbete för att skapa en konceptfilm.

 • Animeringsprojekt G1F Start v.45, Fristående kurs/Programkurs, 100%, ht 19

  I kursen blandas teoretiska kunskaper med praktiskt animationsutvecklingsarbete för att skapa en konceptfilm.

 • Animeringstekniker I, introduktionskurs G1F Start v.14, Programkurs, 100%, vt 19

  I kursen tittar vi på klassiska principer från Walt Disneys tid och överför detta till ett modernt medium. Är spelreglerna de samma som de var då eller har tekn

 • Animeringstekniker II G1F Start v.04, Programkurs, 50%, vt 19

  I denna kurs får du fokusera på att just förmedla olika sinnesstämningar genom digitala figurer som befinner sig i olika situationer.

 • Arbetslivets pedagogik G1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen vänder sig till dig som är intresserad av pedagogiska perspektiv på lärande på arbetsplatsen.

 • Arbetsmarknad och samhällsekonomi G1N Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Arbetsmarknad och samhällsekonomi G1N

 • Arbetsmetoder och registreringstekniker inom kognitiv neurovetenskap G1N Start v.08, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 16

  Under denna kurs får du lära dig hur den moderna neurovetenskapen fungerar.

 • Arbetsmiljö G1F Start v.13, Programkurs, 50%, vt 18

  Arbetsmiljö är ett spännade och omfattande område som kräver betydande teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter.

 • Arbetsrätt I G1N Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Grundläggande kurs inom det arbetsrättsliga området som behandlar både individuell och kollektiv arbetsrätt.

 • Arbetsrätt II G1F Start v.46, Programkurs, 50%, ht 18

  Denna kurs är en fördjupningskurs i förhållande till Arbetsrätt I G1N, och innehåller dessutom offentlig arbetsrätt.

 • Arbetssätt inom kognitiv neurovetenskap: metodik och statistik G2F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 25%, vt 19

  Denna kurs behandlar vetenskapligt arbetssätt, metod och statistik inom kognitiv neurovetenskap.

 • Artificiell Intelligens - industriellt projekt A1F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursens innehåller praktisk övning i att självständigt lösa industriella problem med hjälp av så kallad ”Artificiell Intelligens”.

 • Artificiell intelligens i dataspel G1F Start v.35, Programkurs, 50%, ht 17

  Denna kurs vänder sig till dig som vill prova på olika tekniker för artificiell ingelligens (AI) i dataspel. Kursen behandlar bland andra AI-tekniker så som sök

 • Artificiell intelligens i dataspel G1F Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 18

  Artificiell intelligens i dataspel G1F

 • Artificiell intelligens i dataspel G1F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Denna kurs vänder sig till dig som vill prova på olika tekniker för artificiell intelligens (AI) i dataspel.

 • Associationsrätt G1F Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 18

  Grundläggande kurs inom det associationsrättsliga området. I kursen ingår den rättsliga regleringen av aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enkla bolag, st

 • Att etablera externfinansierade forskningsprojekt, Forskarnivå Start v.01, Fristående kurs, 10%, vt 19

  Att etablera externfinansierade forskningsprojekt, Forskarnivå

 • Att främja hälsa hos elever med utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar G2F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen ger fördjupade kunskaper inom utvecklingsneuorolgi, kognitiva funktionsnedsättningar såsom ADHD- och autismspektrum, utvecklingsstörning, CP, epilepsi, språkstörningar, dyslexi och dyskalkyli.

 • Att skriva vetenskaplig uppsats G2F Start v.04, Fristående kurs, 25%, vt 19

  Att skriva vetenskaplig uppsats G2F

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö