• Alla (955)
 • Program (70)
 • Kurser (636)
 • Personal (553)
 • Filer (0)

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

 • Beskattningsrätt I G1F Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 19

  Kursen behandlar det svenska skattesystemet

 • Beteendeekologi G1F Start v.45, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 19

  Beteendeekologi G1F

 • Bild: berättande och bildanalys G2F Start v.36, Programkurs, 100%, ht 19

  Här tränas studenten i bildanalys genom både teoretiska och praktiska laborationer.

 • Biodiversitet och ekosystemförvaltning A1N Start v.36, Programkurs, 100%, ht 19

  Biodiversitet och ekosystemförvaltning A1N

 • Bioinformatik - forskningsprocessen A1F Start v.14/45, Programkurs, 50%, vt 19/ht 19

  Bioinformatik - forskningsprocessen A1F

 • Bioinformatisk analys med Perl G1N Start v.14/36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19/ht 19

  Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter inom procedurell programmering med syfte att lösa bioinformatiska problem.

 • Bioinformatisk analys med R A1N Start v.04/36/45, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19/ht 19

  Du får lära dig grunderna i R såsom datatyper, funktioner, statistik och visualisering, samt på ett avancerat sätt applicera kunskaperna på olika typer av data.

 • Bioinformatiska koncept och metoder A1N Start v.04/36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19/ht 19

  En översikt över centrala problemställningar inom området, olika typer av data som analyseras samt vanligt förekommande metoder och program för analys av datan.

 • Biokemi G1F Start v.45, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 19

  Kursen beskriver uppbyggnad och reglering av de viktigaste metaboliska och energigivande processer som äger rum i såväl prokaryota som eukaryota celler.

 • Biologi 1, behörighetsgivande kurs Start v.36, Programkurs, 50%, ht 19

  Biologi 1, behörighetsgivande kurs

 • Biologi 2, behörighetsgivande kurs Start v.45, Programkurs, 50%, ht 19

  Syftet med kursen är att inför högskolestudier ge de förkunskaper som motsvarar gymnasieskolans kurs Biologi 2.

 • Biologi 2, behörighetsgivande kurs Start v.45, Programkurs, 50%, ht 19

  Biologi 2, behörighetsgivande kurs

 • Biologiska data och GIS G1F Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 25%, ht 19

  Biologiska data och GIS G1F

 • Biologiska indikatorer och naturvärdesbedömningar G2F Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 19

  Biologiska indikatorer och naturvärdesbedömningar G2F

 • Biologiska livsformer G1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 100%, ht 19

  Biologiska livsformer G1N

 • Biomarkörer - analys av data A1F Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Kursen ger studenter de verktyg de behöver för att arbeta med storskalig data och ur denna datamängd lära sig att identifiera och verifiera biomarkörer.

 • Biomarkörer - analys av data A1F Start v.13, Programkurs, 50%, vt 18

  Biomarkörer - analys av data A1F

 • Biomarkörer inom molekylär medicin A1N Start v.45, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 19

  Kursen behandlar hur biomarkörer används som diagnostiska, prediktiva och prognostiska markör inom olika sjukdomsområden.

 • Biomimik G1F Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Kursen kommer att ge grundläggande kunskap om biomimik.

 • Biovetenskaplig metodik och design G1F Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 19

  Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i statistik med tillämpning inom området biovetenskap.

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö

Filter

Typ

Sortera

A-Ö