• Alla (975)
 • Program (70)
 • Kurser (623)
 • Personal (535)
 • Filer (997)

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

 • Business Intelligence - praktisk analys G1F Start v.36, Programkurs, 50%, ht 19

  Business Intelligence - praktisk analys G1F

 • Business Intelligence - översikt G1N Start v.24/36, Fristående kurs/Sommarkurs, 12/25%, ht 19

  Business Intelligence - översikt G1N

 • Business Intelligence A1F Start v.45, Programkurs, 50%, ht 19

  Framväxten av Business Intelligence och dess olika användningsområden samt att skapa en Business Intelligence-lösning för ostrukturerad data.

 • Business Process Management G1F Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 19

  Kursen undersöker hur affärsprocesser kan representeras och hur deras prestanda kan analyseras genom att utnyttja simuleringar.

 • CAD 1 för tekniker G1N Start v.52, Programkurs, 50%, ht 19

  CAD 1 för tekniker G1N

 • CAD 2 för tekniker G1F Start v.04, Programkurs, 50%, vt 19

  CAD 2 för tekniker G1F

 • CAD I: Introduktion G1N Start v.20, Fristående kurs, 50%, vt 19

  CAD I: Introduktion G1N

 • CAD II: Modellering och dokumentation G1F Start v.20, Programkurs, 50%, vt 19

  CAD II: Modellering och dokumentation G1F

 • CAD III G1F Start v.40, Programkurs, 50%, ht 19

  CAD III G1F

 • Cancerbiologi G1N Start v.36, Fristående kurs, 25%, ht 19

  Kursen innehåller en översikt av cancer där cellbiologi och molekylärbiologi är grundläggande för förståelse av uppkomsten av cancer.

 • Cellbiologi G1N Start v.45, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 19

  Den här kursen ger dig bland annat en inblick i hur cellen är uppbyggd, hur cellens organ fungerar och vilka kemiska komponenter som är viktiga för cellen.

 • Cellsignalering G1F Start v.45, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 19

  Kursen ger dig fördjupade kunskaper om grundläggande cellbiologiska mekanismer och principer.

 • Centrala områden i kognitiv neurovetenskap G1F Start v.40, Fristående kurs/Programkurs, 100%, ht 19

  Under denna kurs får du lära dig hur olika skador i hjärnan kan påverka vår förmåga att komma ihåg saker, förstå språk eller prata.

 • Competensus - Introduktion till Leanfilosofi G1N Start v.14, Fristående kurs, 50%, vt 19

  Competensus - Introduktion till Leanfilosofi G1N

 • Corporate Social Responsibility G1F Start v.45, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 19

  Corporate Social Responsibility G1F

 • Data Mining A1N Start v.45, Programkurs, 50%, ht 19

  Kursen ger dig teoretisk kunskap om data mining, såväl som praktisk erfarenhet i att applicera data mining-algoritmer.

 • Data Warehousing - teknologier och metoder G1F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Syftet med denna kurs är att ge en bred förståelse för data warehousing och business intelligence.

 • Databaskonstruktion G1F Start v.36, Programkurs, 25/50%, ht 19

  Kursen fokuserar på teknologier som behövs för att skapa avancerade databasapplikationer.

 • Databassystem G1N Start v.04/14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Vill du lära dig hur databaser fungerar och hur olika tekniker kan tillämpas för att lagra eller söka efter information i databaser och XML-dokument?

 • Datadrivet beslutsfattande A1F Start v.36, Programkurs, 50%, ht 19

  Kursen belyser användbarhetsaspekter vid design av datadrivna beslutsstödssystem.

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö