• Alla (983)
 • Program (59)
 • Kurser (353)
 • Personal (547)
 • Filer (992)
 • Högskolebutiken

  I Högskolebutiken i hus A hittar du kontorsmaterial och profilprodukter. Du kan också få hjälp att kopiera.

 • Studie- och karriärvägledning

  Vid Högskolan i Skövde finns studie- och karriärvägledare som hjälper dig med frågor kring studier.

 • Kontaktuppgifter kompetensutveckling

  Välkommen att ta kontakt med oss om du är intresserad av kompetensutveckling. Du hittar våra kontaktuppgifter på den här sidan.

 • Lånekort och låneregler

  Högskolebiblioteket vänder sig till studenter och personal, men även allmänheten är välkomna. För att låna böcker behöver du ett lånekort.

 • Studiemiljö, lokaler och trivsel

  Biblioteket är en arbetsplats och studiemiljö för studenter, personal och andra besökare. Här finns grupprum, enskilda läsplatser och tyst läsesal.

 • Data och IT

  Området data och IT omfattar ämnena informationssystemutveckling, datavetenskap, datalogi, bioinformatik och kognitionsvetenskap. Högskolan i Skövde

 • Organisation

  Högskolan i Skövde är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Rektorn är Högskolans myndighetschef.

 • Så funkar CSN

  Att studera vid högskola eller universitet i Sverige är gratis, men allt annat i samband med studierna måste du bekosta själv. Högskolan i Skövde

 • Öppet hus på Högskolan i Skövde

  Den 17-18 mars 2017 slår vi upp portarna för dig som är nyfiken och vill ha svar på frågor och få en inblick i livet som student.

 • Intyg

  Information om de intyg som Studentservice kan utfärda åt dig som läst på Högskolan i Skövde.

 • Kvällskurser

  För dig som inte har möjlighet att gå på föreläsningar på dagarna passar våra kvällskurser utmärkt. Våra kvällskurser startar tidigast klockan 17.

 • Sommarkurser

  Information om vad sommarkurs är. Det finns möjlighet att läsa högskolekurser även på sommaren. Sommarkurserna börjar vanligtvis i början av juni.

 • Terminstider/läsårsindelning

  På den här sidan hittar du information om vilka terminstider / terminsstart som gäller på Högskolan i Skövde.

 • Registrering

  För att kunna registrera dig måste du vara antagen till kursen och ha tackat ja till din studieplats.

 • E-post

  Information om din student-epost på Högskolan i Skövde.

 • Skrivare - kopiering

  Här hittar du information om hur du använder skrivarna på Högskolan.

 • Studieteknik

  Tips och råd om studieteknik och hur du lättare klarar av dina högskolestudier.

 • IT-service

  IT-service är en enhet inom IT-avdelningen. IT-service ger support till personal, studenter och gäster i frågor rörande Högskolans IT-miljö.

 • Dataspelsutveckling

  Inom området dataspelsutveckling ingår program och kurser kopplade till datalogi, datavetenskap, medier, estetik och berättande samt musik. Högskolan i Skövde

 • Bloggtips

  Här har vi samlat bloggar relaterade till Högskolan i Skövde som kan vara intressanta att följa.

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

 • Hälsokommunikation och ledarskap G1F Start v.50, Programkurs, 100%, ht 17

  Hälsokommunikation och ledarskap G1F

 • Webbteknologi - forskning och utveckling G2F Start v.44, Programkurs, 50%, ht 17

  Webbteknologi - forskning och utveckling G2F

 • Diskret matematik G1N Start v.35, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 17

  Diskret matematik G1N

 • Preparandkurs i matematik för ekonomer G1N Start v.44, Fristående kurs/Programkurs, 25%, ht 17

  Preparandkurs i matematik för ekonomer G1N

 • Cellbiologi G1N Start v.44, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 17

  Den här kursen ger dig en inblick i hur cellen är uppbyggd, hur cellens organ fungerar, vilka kemiska komponenter som är viktiga för cellen samt...

 • Cellsignalering G1F Start v.44, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 17

  Kursen ger dig fördjupade kunskaper om grundläggande cellbiologiska mekanismer och principer.

 • User Experience Design - forskning och utveckling G2F Start v.35, Programkurs, 50%, ht 17

  Du kommer att belysa, kritiskt granska och diskutera UXD som en tvärvetenskaplig disciplin, både som teoretiskt ämne och som tillämpnings- och utvecklingsområde

 • Artificiell intelligens i dataspel G1F Start v.35, Programkurs, 50%, ht 17

  Denna kurs vänder sig till dig som vill prova på olika tekniker för artificiell ingelligens (AI) i dataspel. Kursen behandlar bland andra AI-tekniker så som sök

 • Skrivande för interagerbara medier G1F Start v.44, Programkurs, 50%, ht 17

  Kursen vänder sig till dig som vill gå vidare i det egna skrivandet och som kanske arbetar med ett litterärt projekt.

 • Engelsk grundkurs för ekonomer G1N Start v.35, Programkurs, 50%, ht 17

  Den här kursen ingår i Ekonomprogrammet och programmet Personal, organisation och ledarskap. Kursen ger breda grundkunskaper i engelska (grammatik, uttal) samt

 • Individuell ljuddesign G2F Start v.44, Programkurs, 50%, ht 17

  I kursen Individuell ljuddesign får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom ljudläggning och implementation för datorspel. Här arbetar du med att utveckla

 • Välbefinnandets socialpsykologi G2F Start v.45, Programkurs, 100%, ht 17

  Välbefinnandets socialpsykologi G2F

 • Examensarbete i systembiologi A2E Start v.35/03, Fristående kurs/Programkurs, 100%, ht 17/vt 18

  Under examensarbetet i systembiologi ges studenten tillfälle att införskaffa sig praktisk erfarenhet av forskning inom det systembiologiska området.

 • Allmän farmakologi och mikrobiologi G1F Start v.45/13, Programkurs, 50%, ht 17/vt 18

  Kursen innehåller grunderna i farmakokinetik och farmakodynamik, läkemedelslagstiftning samt läkemedel inom autonoma nervsystemet. Kursen innehåller ävenbakteri

 • Introduktion till bioinformatik G1N Start v.35/13, Fristående kurs/Programkurs, 25/50%, ht 17/vt 18

  Vad innehåller arvsmassan hos dig – delar du verkligen gener med bananflugan? Denna kurs vänder sig till dig som vill veta mer om hur man kan hitta information

 • Introduktion till högskolepedagogik A1F Start v.35, Fristående kurs, 25%, ht 17

  Introduktion till högskolepedagogik A1F

 • Svenska för internationella studenter - intensiv G1N Start v.32, 100%, ht 17

  Denna intensivkurs i svenska för nybörjare ger grundläggande kunskaper och färdigheter i svenska språket, med betoning på vanliga ord och fraser som behövs för

 • Industriella systemfilosofier A1N Start v.35, Programkurs, 25%, ht 17

  Industriella Systemfilosofier-kursen ger en fördjupning till de idag framträdande produktionsfilosofierna, exempelvis Lean och 6Sigma.

 • Modellering och optimering av produktionssystem A1N Start v.44, Programkurs, 25%, ht 17

  I slutet av den här kursen kommer du att vara redo att bygga enkla modeller, utföra vissa analyser och köra optimering för att lösa produktionsproblem.

 • Examensarbete i informationsteknologi A2E Start v.35, Programkurs, 100%, ht 17

  Examensarbete i informationsteknologi A2E

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö