Slutseminarium för förstudieprojektet: Spel som etableringsverktyg

Torsdag 21 september 2017 bjuder vi in till ett seminarium där vi presenterar lärdomar från vårt arbete, samt förstudiens resultat. Vi kommer också föra en diskussion kring resultatet och dess förutsättningar inom ett framtida genomförandeprojekt. Dagen avslutas sedan med spännande fakta kring spel och spelkulturen.

Seminariet är kostnadsfritt. Anmäl dig till dagen här nedanför.

Välkommen!

Program den 21 september

 
09:30 - 10:00

- Drop-in-fika
___________
 
10:00 - 11:30
- Introduktion till förstudieprojekt.
- Intressanta lärdomar från arbetet.
- Förstudiens resultat: etableringsverktyget Studio Ludum.
___________
 
11:30 - 12:30
- Lunch
___________
 
12:30 - 15:00
- Diskussion kring Studio Ludums förutsättningar i ett framtida genomförandeprojekt.
- Nedslag i spelkulturen.
_____________________

 

Anmälan

Anmälan till seminariet  
Namn
E-post
Organisation/verksamhet


Matallergier, kostpreferenser
Andra funderingar eller önskemål
 

EU-flagga

 
Detta projekt medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden.

        

Plats

Vi genomför seminariet i "Växthuset" hos våra grannar Gothia Science Park.
Hus: Växthuset
Konferensrum: Magnolian
Adress: Kaplansgatan 16B, 541 34 Skövde 
(länk till karta)

Parkering

Högskolan i Skövde/Gothia Science Park
Hus: Portalen
Adress: Kanikegränd 3, 541 34 Skövde (länk till karta)
Parkeringstillstånd finns att hämta i receptionen i Portalen (husets mittingång).

Läs mer om projektet

Spel som etableringsverktyg

Kontakt