Anatomi och fysiologi 1 G1N, 7,5 hp, BM211G

Kursen syftar till att studenten skall tillägna sig kunskaper i biokemi, human cellbiologi och vävnadslära för att förstå organismens struktur och funktion från molekylär nivå till vävnadsnivå.

Kursen syftar dessutom till att studenten skall tillägna sig kunskaper i rörelseapparaten, nerv-systemets och endokrina systemets uppbyggnad och funktion.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt