Biovetenskaplig metodik och design G1F, 7,5 hp, BM327G

Kursen ger en översikt över vetenskapsteoretiska begrepp och vetenskapsteorins historia. Etiska aspekter inom biovetenskapen tas upp.

Kursen innehåller grundläggande statistik såsom spridningsmått och vanliga parametriska och icke parametriska tester. Inom kursen planeras och utförs ett kortare experimentellt försök där stor vikt läggs på analys av erhållna resultat.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt