Programvarutestning G1F, 7,5 hp, DA321G

Vid programvaruutveckling läggs mer än hälften av alla resurser på aktiviteter som är relaterade till testning. Detta inkluderar både design, genomförande och analys av testningen.

Den här kursen behandlar kvantitativa, tekniska och praktiska metoder som du som arbetar med utveckling av programvara kan använda för att testa din mjukvara, både i inledande och i senare faser. Kursen är användbar för såväl starka programmerare på ett datavetenskapligt program som för ingenjörer, fysiker och matematiker som arbetar med utveckling och integration av mjukvara.

När du registrerat dig på kursen hittar du mer information om föreläsningar, övningar, laborationer och inlämningsuppgifter på lär- och samarbetsplattformen Scio.

Föreläsningar och övningar kommer framförallt att ledas av Birgitta Lindström som är ansvarig för kursen.

Vi brukar dessutom ta hit någon gästföreläsare under kursens gång. Tidigare föreläsare är:

  • Professor Jeff Offutt från George Mason University som publicerat över 100 forskningsartiklar inom området. Han är chefredaktör för tidskriften Software Testing, Verification and Reliability och en av författarna till vår kursbok.
  • Doktor Mats Grindal som arbetat som testingenjör hos Enea i mer än 15 år. Under sitt arbete har han sett hur testning går till hos de flesta av våra större företag.
Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr