Folkhälsofrågor inom EU G1F, 7,5 hp, FH345G

Kursen belyser centrala folkhälsoutmaningar inom EU samt behandlar hur folkhälsomål kommer till uttryck i utvecklingsarbetet inom EU. Kursen innefattar även diskussion och kritisk granskning av den politiska styrningens påverkan på folkhälsan inom EU.

Ett utmärkande drag för kursen är att folkhälsa sätts i en samhällelig och politisk kontext. En överskådlig bild av några centrala europeiska myndigheters organisation inom det folkhälsopolitiska området presenteras. Vidare belyses folkhälsopolitiken inom EU och dess politiska styrning samt vad policyer betyder för folkhälsofrågor inom EU. Särskild uppmärksamhet ges till nationers förutsättningar att uppnå positiva effekter på folkhälsan till följd av utvecklingsarbete inom EU.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 19 v.09
Fristående kurs
Distans
 • Kursansvarig: Stefan Backe
 • Examinator: Ninitha Maivorsdotter
 • Anmälningskod: HS-12305
 • Behörighet: För att vara behörig till kursen krävs 50 godkända högskolepoäng inom folkhälsovetenskap varav kursen FH338G-Ojämlikhet i hälsa G1F (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 19
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.09 - v.13
 • När: Flexibel
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Flexibel
 • Kurskod: FH345G
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs utan obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen Scio i Studentportalen.
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Distans
vt 19 v.09
Programkurs
Distans
 • Kursansvarig: Stefan Backe
 • Examinator: Ninitha Maivorsdotter
 • Anmälningskod: HS-92305
 • Behörighet: För att vara behörig till kursen krävs 50 godkända högskolepoäng inom folkhälsovetenskap varav kursen FH338G-Ojämlikhet i hälsa G1F (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 19
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.09 - v.13
 • När: Flexibel
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Flexibel
 • Kurskod: FH345G
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs utan obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen Scio i Studentportalen.
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Distans
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr