Livets mening G1N, 15 hp, FI103G

Kursen behandlar frågan om livets mening huvudsakligen från ett filosofiskt perspektiv men också såsom den har angripits av skönlitterära författare och av nutid psykologiforskning.

Kursen presenterar några av de mest centrala vitskilda försök att klargöra frågan: från antikens filosofiska diskussioner om lycka, välbefinnande och dygd till existentialisternas idéer om det absurda eller vissa nutida cynikers pessimism. Från radikalt livsbejakande filosofiska inställningar till vetenskapliga försök att studera vad ett lyckligt och meningsfullt liv är. I kursen diskuteras också de teorier som kopplar livets mening till Guds existens samt de filosofer som har varit skeptiska till själva frågeställningen och menat att det är poänglöst att diskutera om livets mening.
Kursen är en nybörjarkurs på distans som inte kräver några förkunskaper i filosofi.

Kursen genomförs utan obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen Scio i Studentportalen.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 17 v.35
Fristående kurs
Distans
Kurs inställd
 • Kurs inställd
 • Kursansvarig: Stefan Berglund
 • Examinator: Stefan Berglund
 • Anmälningskod: HS-21032
 • Behörighet: Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 17
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.35 - v.02
 • När: Flexibel
 • Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%
 • Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Flexibel
 • Kurskod: FI103G
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs utan obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen Scio i Studentportalen.
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Distans
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt