Materialfysik utan formler G1N, 7,5 hp, FY124G

Materialegenskaper diskuteras med betoning på fysikalisk förståelse.

Kursen genomförs utan obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen Scio i Studentportalen.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt