Datorns grunder G1N, 7,5 hp, IT115G

Kursen berör grunder kring datorer såsom datorns historia, dess vetenskapliga grund, hårdvara, operativsystem och grundläggande nätverkskoncept.

Kärnan i kursen består av ett antal praktiska laborationer där studenten lär sig att hantera vanligt förekommande operativsystem såsom Windows och Linux med fokus på användargränssnitt, filhantering, hantering av lagringsutrymme, nätverk samt grundläggande hantering av identiteter och behörigheter. En salstentamen examinerar teoretiska grunder såsom talsystem, enheter och representation av data. Undervisningen består av föreläsningar, övningar, räknestugor samt handledda laborationer, där teori och praktik går hand i hand.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 18 v.36
Fristående kurs
Campus
 • Kursansvarig: Joakim Kävrestad
 • Examinator: Thomas Fischer
 • Anmälningskod: HS-21193
 • Behörighet: Endast grundläggande behörighet.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 18
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.36 - v.45
 • När: Dagtid
 • Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%
 • Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: IT115G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Campus
ht 18 v.36
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Joakim Kävrestad
 • Examinator: Thomas Fischer
 • Anmälningskod: HS-81193
 • Behörighet: Endast grundläggande behörighet.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 18
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.36 - v.45
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: IT115G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt