Hälsoinformatik - Introduktion G1N, 7,5 hp, IT123G

Vård och omsorg påverkas idag i allt högre grad av olika IS/IT-system, precis som samhället i övrigt. På senare tid har röster gjort gällande att IS/IT kan förbättra vården ur flera olika perspektiv, bland annat patientsäkerhet och egenvård.

Men det har också påpekats att vårdpersonalen har bristande kunskaper om de möjligheter som IS/IT erbjuder. Kursen erbjuder en möjlighet för dig som arbetar eller som kommer att arbeta inom vård- och omsorg att öka din kunskap om och erfarenhet av olika IS/IT-system som är relevanta inom vården.

Kursen genomförs utan obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen Scio i Studentportalen.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr