Hälsoinformatik - Introduktion G1N, 7,5 hp, IT123G

Vård och omsorg påverkas idag i allt högre grad av olika IS/IT-system, precis som samhället i övrigt. På senare tid har röster gjort gällande att IS/IT kan förbättra vården ur flera olika perspektiv, bland annat patientsäkerhet och egenvård.

Men det har också påpekats att vårdpersonalen har bristande kunskaper om de möjligheter som IS/IT erbjuder. Kursen erbjuder en möjlighet för dig som arbetar eller som kommer att arbeta inom vård- och omsorg att öka din kunskap om och erfarenhet av olika IS/IT-system som är relevanta inom vården.

Kursen genomförs utan obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen Scio i Studentportalen.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 17 v.03
Fristående kurs
Distans
Kurs inställd
 • Kurs inställd
 • Kursansvarig: Hanife Rexhepi
 • Examinator: Joeri van Laere
 • Anmälningskod: HS-11042
 • Behörighet: Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 17
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.03 - v.12
 • När: Flexibel
 • Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%
 • Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Flexibel
 • Kurskod: IT123G
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs utan obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen Scio i Studentportalen.
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Distans
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt