Examensarbete i informationsteknologi A2E, 30 hp, IT752A

Denna kurs vänder sig till dig som vill genomföra ditt examensarbete inom informationsteknologi.

Du studerar vetenskapliga metoder och generella redskap för att lösa problem och bygga upp kunskap, speciellt inom utbildningens kunskapsområde. Du använder tidigare teoretiska och praktiska kunskaper för att genomföra ett examensarbete som ska ha tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet för att utgöra en grund för publikation inom området. Examensarbetet skall utföras i samarbete med den forskning som bedrivs inom informationsteknologi vid högskolan.

Examensarbetet kan utföras som ett projekt ute på ett företag och fungera som en länk till näringslivet.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 19 v.04
Fristående kurs
Campus
 • Kursansvarig: Jonas Gamalielsson
 • Examinator: Mikael Berndtsson, Alan Said
 • Anmälningskod: HS-19009
 • Behörighet: Godkända kurser om minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå, varav minst 30 hp inom ämnet informationsteknologi. Av dessa 30 hp ska minst 15 hp fördjupa kunskap i forskningsmetodik och teoribildning inom ämnet informationsteknologi. Dessutom krävs Engelska B.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: vt 19
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.23
 • När: Dagtid
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: IT752A
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr