Förändrade medvetandetillstånd G1F, 7,5 hp, KU329G

Den här kursen innehåller föreläsningar om teori och forskning kring förändrade medvetandetillstånd. Områden som speciellt studeras är sömn, drömmande, hypnos och meditation.

Du får göra övningar om standardiserade metoder för hypnotisk induktion och suggestion, drömdagboksdata och innehållsanalys av drömrapporter och grundläggande meditationstekniker.

Efter kursen kommer du att förstå den roll som förändrade medvetandetillstånd har inom vetenskapliga studier av medvetandet. Dessutom har du genom övningar fått pratisk erfarenhet i studiet av drömmande, hypnos och meditation.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 19 v.19
Fristående kurs
Campus
 • Kursansvarig: Sakari Kallio
 • Examinator: Katja Valli
 • Anmälningskod: HS-12365
 • Behörighet: För tillträde till kursen krävs godkända kurser om 30 högskolepoäng på G1N-nivå inom huvudområdet kognitiv neurovetenskap varav KU211G Medvetandets neuropsykologi ska ingå.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: vt 19
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.19 - v.23
 • När: Dagtid
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: KU329G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Campus
vt 19 v.19
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Sakari Kallio
 • Examinator: Katja Valli
 • Anmälningskod: HS-92365
 • Behörighet: För tillträde till kursen krävs godkända kurser om 30 högskolepoäng på G1N-nivå inom huvudområdet kognitiv neurovetenskap varav KU211G Medvetandets neuropsykologi ska ingå.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: vt 19
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.19 - v.23
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: KU329G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr