Arbetssätt inom kognitiv neurovetenskap: metodik och statistik G2F, 7,5 hp, KU514G

Denna kurs behandlar vetenskapligt arbetssätt, metod och statistik inom kognitiv neurovetenskap.

Dessutom behandlas vissa av grunderna i hur beteendevetenskapligt testarbete genomförs. Stora delar av kursinnehållet behandlar från olika aspekter delmomenten i forskningsprocessen samt fundamental empirisk hypotesprövning.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 19 v.04
Fristående kurs
Campus
 • Kursansvarig: Sakari Kallio
 • Examinator: Oskar MacGregor
 • Anmälningskod: HS-14087
 • Behörighet: För tillträde till kursen krävs godkända kurser om 30 högskolepoäng på G1F-nivå inom huvudområdet kognitiv neurovetenskap, samt kursen KU119G Arbetsmetoder och registreringstekniker inom kognitiv neurovetenskap
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 19
 • Studietakt: 25%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.23
 • När: Dagtid
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: KU514G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Campus
vt 19 v.04
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Sakari Kallio
 • Examinator: Oskar MacGregor
 • Anmälningskod: HS-94087
 • Behörighet: För tillträde till kursen krävs godkända kurser om 30 högskolepoäng på G1F-nivå inom huvudområdet kognitiv neurovetenskap, samt kursen KU119G Arbetsmetoder och registreringstekniker inom kognitiv neurovetenskap
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 19
 • Studietakt: 25%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.23
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: KU514G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr