Matematik C, behörighetsgivande kurs , 7,5 hp, MA001B

Syftet med kursen är att inför högskolestudier ge de förkunskaper som motsvarar gymnasieskolans kurs Matematik C.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt