Matematik D, behörighetsgivande kurs , 7,5 hp, MA002B

Syftet med kursen är att inför högskolestudier ge de förkunskaper som motsvarar gymnasieskolans kurs Matematik D.

 

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt