Matematisk analys för ingenjörer G1N, 7,5 hp, MA123G

Kursen behandlar grundläggande begrepp inom matematsik analys, såsom trigonometriska funktioner, komplexa tal, kontinuitet, derivata, integral och differentialekvation, samt deras användning i olika tillämpningar.

Kursen behandlar grundläggande begrepp inom matematsik analys, såsom trigonometriska funktioner, komplexa tal, kontinuitet, derivata, integral och differentialekvation, samt deras användning i olika tillämpningar. I kursen ingår också moment där man använder numerisk programvara för att visualisera och analysera funktioner och ekvationer.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt