Matematisk analys G1N, 7,5 hp, MA152G

Kursen vänder sig till dig som vill befästa och utveckla dina kunskaper och färdigheter i matematisk analys, för att använda matematiska metoder i modellering och problemlösning, särskilt inom teknik, naturvetenskap och virtuell modellering.

Kursen vänder sig till dig som vill befästa och utveckla dina kunskaper och färdigheter i matematisk analys, för att använda matematiska metoder i modellering och problemlösning, särskilt inom teknik, naturvetenskap och virtuell modellering. Du lär dig om olika typer av funktioner, att använda derivata- och integralbegreppet och/samt att formulera och lösa enklare differentialekvationer. Kursen ger dig en grund för verksamhet och vidare studier inom matematik, teknik, naturvetenskap och virtuell modellering.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr