Viral patogenes G1N, 7,5 hp, MB120G

I den här kursen kommer vi att gå igenom de historiska händelser som har lett fram till virologin. Du kommer att lära dig vad virus egentligen är och varför de inte går att döda med antibiotika.

Virus är en sorts ickelevande parasit som tar över våra celler och utnyttjar dem för egen vinnings skull. Att virus existerar upptäcktes redan i slutet av förra seklet då forskare funderade på varför de gröna delarna hos tobak ibland drabbades av fläckar och missfärgningar. Idag vet vi att virus kan ge upphov till många olika sjukdomar, inte minst hos människan. Under kursen kommer vi att behandla ett flertal olika virus och gå igenom vilka sjukdomar dessa virus ger upphov till. Vi kommer också att gå igenom hur immunförsvaret skyddar oss mot virala angrepp samt vaccinationers och antivirala behandlingars roll för att förhindra sjukdom. Slutligen ingår en laboration där du själv får utföra ett vanligt förekommande diagnostiskt test som används för att fastställa sjukdom.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 18 v.36
Fristående kurs
Campus
 • Kursansvarig: Erik Gustafsson
 • Examinator: Erik Gustafsson
 • Anmälningskod: HS-21321
 • Behörighet: Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 18
 • Studietakt: 25%
 • Startvecka - slutvecka: v.36 - v.03
 • När: Kvällstid
 • Urval: betyg 67%, högskoleprov 33%
 • Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: MB120G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr