Kroki och tredimensionell form II G1N, 7,5 hp, ME150G

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om tredimensionell gestaltning, kroppens proportioner och rumsuppfattning.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt